Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Mesto Hlohovec

Záznamy MsP

SEPTEMBER 2017

Dňa 21. 09. 2017  o 19.15 hod. telefonicky oznámil na MsP občan, že na Michalskej ulici leží na zemi žena.Hliadka zistila, že na zemi ležalo 14 ročné dievča, ktoré javilo známky požitia alkoholických nápojov. V dychu jej bolo namerané 0,90 mg/l alkoholu. K dievčaťu bola privolaná mama a z dôvodu obavy o život dievčaťa bola privolaná i Rýchla zdravotná pomoc. Podľa § 3 ods. 1 písm. h/ zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2 ods. 2 a § 12 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb bola o požití alkoholu maloletou osobou  informovaná sociálna kurátorka ÚPSVaR Hlohovec a vedúca odboru právneho a klientských služieb MsÚ Hlohovec. Obdobného konania sa maloletá dopustila už i v minulosti.

Dňa 16. 09. 2017 telefonicky oznámil občan, že po ulici Timravy behá veľký čierny pes. Hliadka MsP psa odchytila a zistila majiteľa, ktorý podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona 282/2002 Z. z. nezabránil voľnému pohybu psa a bol riešený blokovou pokutou.

Dňa 11. 09. 2017 nahlásil na MsP občan, že na Vodárenskej ulici je vyvezený stavebný odpad. Šetrením na MsP bol zistený priestupca, ktorý odpad vyložil na verejné priestranstvo. 49 ročný muž bol riešený blokovou pokutou. Stavebný odpad z verejného priestranstva odpratal.

Dňa 06. 09. 2017 o 01.20 hod. hliadka MsP pri kontrole Vinohradskej ulice spozorovala dvoch bezdomovcov, ktorí sa zdržiavali pri materskej škôlke a znečistili okolie. Bezdomovci boli z miesta vykázaní a priestranstvo po sebe upratali. 


 

AUGUST 2017

Dňa 24. 08. 2017 bola na miestny cintorín v Hlohovci hliadkou MsP privolaná Rýchla zdravotná pomoc k 65 ročnému mužovi, ktorý sa pošmykol, spadol a rozbil si hlavu. O prevoze muža do Nemocnice v Trnave bola informová jeho manželka.

Blokovou pokutou boli dňa 23. 08. 2017 riešení traja mladíci, ktorí o 21. 30 hod. behali po streche Domu kultúry v Hlohovci na Pribinovej ulici. Vzhľadom k tomu, že v minulosti už došlo k obdobnému konaniu, mestská polícia vykonáva častejšie kontroly uvedeného objektu z dôvodu prevencie pred možným úrazom.

Dňa 10. 08. 2017 o 09.40 hod. telefonicky oznámil občan, že po Mierovej ulici chodí starší muž, ktorý je pravdepodobne dezorientovaný. Hliadka MsP zistila, že 75 ročný muž nevie trafiť domov, preto ho hliadka previezla do miesta trvalého pobytu.

V zmysle priestupkového zákona  rieši mestská polícia krádež peňaženky dňa 06. 08. 2017, ktorá bola odcudzená z prevádzky na ul. M. R. Štefánika, z miestnosti určenej pre personál, ktorého skutku sa dopustila neznáma osoba.


 

JÚL 2017

Dňa 24. 07. 2017 priniesla na MsP Hlohovec občianka z Trnavy  kabelku, v ktorej okrem dokladov a okuliarov bola aj fjnančná hotovosť 41,- €. Majiteľka kabelky bola informovaná a veci aj s finančnou hotovosťou jej boli odovzdané.

Dňa 22. 07. 2017 o 00.50 hod. pri kontrole ulice R. Dilonga spozorovala hliadka MsP na zemi ležať dievča, ktoré javilo známky požitia alkoholických nápojov. 14 ročná slečna sa podrobila dychovej skúške a v dychu jej bolo namerané 0,90 mg/l alkoholu (to je asi 1,88%o). Dievča bolo odovzdané rodičom a o požití alkoholických nápojom maloletou bolo podľa  § 3 ods. 1 písm. h/ zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, v súlade s § 2 ods. 2 a § 12 ods. 3 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb informovaný odbor právny a klientských služieb MsÚ Hlohovec.

Dňa 09. 07. 2017 o 18.10 hod. telefonicky oznámila na MsP žena, že pred cukrárňou na Námestí sv. Michala stojí už dlhšiu dobu starší muž a nemôže sa pohnúť.  Hliadka zistila, že 71 ročný muž je po operácii kľbu a nemôže chodiť, preto bol prevezený do miesta trvalého pobytu.

Dňa 08. 07. 2017 priniesol na MsP občan peňaženku ktorú našiel pri Tescu. V peňaženke boli osobné doklady a finančná hotovosť 30,- €. Hliadkou MsP bol informovaný majiteľ, ktorý si peňaženku s osobnými dokladmi a finančnou hotovosťou prevzal.

Dňa 05. 07. 2017 priniesol na MsP občan finančnú hotovosť, ktorú našiel v bankomate na ul. Za poštou. Peniaze boli odovzdané do Slovenskej sporiteľne.

Dňa 01. 07. 2017 priniesol na MsP občan peňaženku, v ktorej boli osobné doklady a finančná hotovosť 10,- €. Peňaženka s dokladmi a hotovosťou bola odovzdaná majiteľovi.

 


 

JÚN 2017

Dňa 27. 06. 2017 telefonicky požiadala o pomoc príslušníkov MsP žena, ktorá mala poruchu na vozidle a vo vozidle mala tri deti. Hliadka MsP poskytla žene pomoc a vozidlo odtiahla na parkovisko.

Dňa 24. 06. 2017 oznámila na MsP žena, že po ulici Závalie beží muž, ktorý v predajni COOP Jednota odcudzil 2 peňaženky. Osobu hliadke odovzdal 35 ročný T. L., ktorý spozoroval podozrivého ako uteká a odhadzuje peňaženky, preto ho zadržal. Hliadka 25 ročného muža prevzala  a odovzdala príslušníkom  OO PZ Hlohovec k ďalšej realizácii. Peňaženky boli odovzdané aj s hotovosťou a osobnými dokladmi majiteľkám.

Dňa 22. 06 2017 telefonicky oznámila na MsP občianka, že v kroví pri kúpalisku je zranené malé divé prasiatko. Hliadka na mieste našla v kroví na hrádzi dvoj – troj týždňové odstavča diviaka. Príslušník mestskej polície telefonicky kontaktoval  člena poľovníckeho združenia, ktorý zabezpečil prevzatie diviaka.

Dňa 20. 06. 2017 o 04.37 hod. oznámil na MsP pracovník železničnej stanice Hlohovec, že pri železničnom moste leží na zemi neznámy muž. Hliadka po príchode na miesto spozorovala na zemi 46 ročného muža, ktorý nejavil známky života. Bola privolaná Rýchla zdravotná pomoc, ktorá konštatovala úmrtie osoby. 

Dňa 11. 06. 2017 bol blokovou pokutou riešený 44 ročný muž, ktorý v predajni Kaufland odcudzil výrobky v hodnote 18,37,- €.

Mestská polícia Hlohovec  si dovoľuje upozorniť občanov na dodržiavanie zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, § 4 ods. 1 písm. h), v ktorom je okrem iného uvedené, že vodič je povinný zabezpečiť si vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu. Príslušníci mestskej polície počas hliadkovej služby vo viacerých prípadoch zistili nezabezpečené vozidlo (otvorené okno alebo dvere vozidla). Majitelia týchto vozidiel boli kontaktovaní a svoje  vozidlá si následne zabezpečili.


 

MÁJ 2017

Dňa 28. 05. 2017 telefonicky oznámila na MsP žena, že po detskom ihrisku na Sihoti behá pes, bojové plemeno, bez dozoru. Hliadka MsP psa odchytila a jeho majiteľ bol riešený blokovou pokutou.

Dňa 27. 05. 2017 o 02.20 hod. oznámil telefonicky na MsP občan z mestskej časti Šulekovo, že sused vypúšta žumpu a po okolí sa šíri veľký zápach. Hliadka MsP na mieste zistila, že 53 ročný muž vypúšťal žumpu cez trativod. Priestupok bude postúpený na Okresný úrad v Trnave odbor životného prostredia na ďalšie konanie.

Dňa 20. 05. 2017 hliadka MsP privolala Rýchlu zdravotnú pomoc k 66 ročnej žene pod vplyvom alkoholu, ktorá na Hlohovej ulici spadla na zem a krvácala z nosa a temena hlavy. 

Dňa 19. 05. 2017 nahlásila predavačka kvetinárstva na ul. M. R. Štefánika, že neznámy muž odcudzil z pred predajne 10 ks  tují. Na kamerovom monitorovacom systéme bol spozorovaný pohyb podozrivej osoby neznámeho muža, ktorý bol pri následných previerkach identifikovaný a bude riešený v súlade so zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.     

Dňa 18. 05. 2017 bol na cintoríne pomocou klietky odchytený pes, ratlík, ktorý sa dlhodobo pohyboval po meste. Psa nebolo možné odchytiť iným spôsobom nakoľko bol veľmi plachý a preto bola použitá odchytová klietka.

Dňa 15. 05. 2017 o 21.50 hod. hliadka MsP pri kontrole  mestskej časti Šulekovo spozorovala sedieť na zemi 77 ročného  muža, ktorý uviedol, že je po operácii, bol na prechádzke a prišlo mu nevoľno, preto si sadol na zem. Hliadka muža odviezla domov, kde si ho prevzala manželka.

Dňa 13. 05. 2017 hliadka MsP odchytila v Zámockej záhrade psa, ktorý sa pohyboval bez dozoru. Majiteľ psa bol riešený blokovou pokutou.


 

APRÍL 2017

Dňa 23. 04. 2017 o 05.40 hod. telefonicky oznámila na MsP žena, že na ul. M. R. Štefánika leží na zemi muž. Hliadka MsP 33 ročného muža nemohla prebrať, preto bola privolaná Rýchla zdravotná pomoc, ktorá ho previezla na ďalšie ošetrenie do nemocnice v Trnave.

Dňa 22. 04. 2017 bola uložená bloková pokuta 36 ročnému občanovi Srbska, ktorý v hypermarkete Tesco odcudzil tovar v hodnote 155,75,- €.

Dňa 17. 04. 2017o 01.20 hod. telefonicky oznámil na MsP muž, že v susednom byte je krik a je počuť vyhrážky. Hliadka na mieste zistila, že nezhody majú 27 ročný muž a jeho 30 ročná priateľka, ktorí sa navzájom fyzicky napádali. Žena bola hliadkou MsP prevezená na ošetrenie. Muž tvrdil, že priateľka ho napadla nožom a on sa len bránil. Následne podal na  svoju priateľku trestné oznámenie na OO PZ Hlohovec.

Dňa 15. 04. 2017 v ranných hodinách prijal  veliteľ zmeny oznámenie o skutočnosti, že na ul. Hlohovej č. 12 je na streche obytného domu neznáma osoba a chce skočiť. Bezodkladne bol vyrozumený príslušník stálej služby obvodného oddelenia a na miesto vyslaná hliadka mestskej polície.

Dňa 13. 04. 2017 riešila hliadka mestskej polície na ul. Za poštou č. 4/D vodiča osobného motorového vozidla z Trnavy, ktorý stál bezdôvodne s vozidlom na mieste, kde je dopravná značka (IP 16 + E 15) parkovacie mesto s vyhradeným státím so symbolom  na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím . Vodič bol riešený v blokovom konaní .         

Dňa 12. 04. 2017 vykonali v čase od 14.00 hod. do 15.00 hod. príslušníci mestskej polície v spolupráci s príslušníkmi Policajného zberu preventívnu akciu na podávanie a požívanie alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami. Boli skontrolované 3 pohostinstvá, pričom nebolo zistené požitie alkoholických nápojov. 

Dňa 9. 04. 2017 v čase hliadkovej služby spozorovali príslušníci mestskej polície na ul. Pribinovej ženu ako značí bielou farbou na vozovku parkovacie miesto, pričom na toto nemala žiadne oficiálne rozhodnutie. Menovanej bude zaslaná výzva na odstránenie a spracovaný spisový materiál. V prípade, že neodstráni nepovolené vodorovné dopravné značenie bude toto odstránené mestom Hlohovec na náklady menovanej.

Dňa 5. 04. 2017 na základe podnetu občana vykonala hliadka mestskej polície kontrolu v mestskej časti Šulekovo na ulici Holubyho, kde sa nachádzala kopa štrku na chodníku, ktorý  tam zanechala stavebná firma pri výstavbe domov. Na základe telefonického rozhovoru s majiteľom stavebnej firmy došlo následne k odstráneniu materiálu z chodníka. Mestská polícia riešila vec ako priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.


 

MAREC 2017

Dňa 24. 03. 2017 oznámila telefonický občianka, že po ceste ide nákladné motorové vozidlo, ktoré nemá prikrytý kontajner a cestou stráca odpad. Podľa nahláseného evidenčného čísla vozidla bol zistený vodič, ktorý bol riešený v blokovom konaní.

O tom, že slušní ľudia ešte stále žijú medzi nami sa presvedčili príslušníci MsP dňa 23. 03. 2017, kedy 54 ročná žena priniesla na mestskú políciu peňaženku s finančnou hotovosťou 195,- € a osobnými dokladmi, ktorú našla na ul. Za poštou. Peňaženka bola odovzdaná majiteľovi.

Dňa 17. 03. 2017 mestská polícia prijala oznámenie o poškodení trávnatej plochy na ul. Hlohovej č. 3 jazdou nákladného auta (domiešavača). Na predmetnom činžiaku sú vykonávané rekonštrukčné práce  a podľa vyjadrenia zodpovednej osoby bude trávnik po ukončení prác daný do pôvodného stavu. V opačnom prípade bude začaté objasňovanie priestupku.                       

Dňa 15. 03. 2017 v nočných hodinách hliadka mestskej polície vykonávala kontrolu ul. Dilongovej vrátane parku, kde na zemi v tráve našla mobilný telefón zn. Lenovo. Dňa 16. 03. 2017 bola táto informácia zverejnená v mestskom rozhlase, pričom sa  prihlásil majiteľ, ktorý si ho prevzal.

Dňa 13. 03. 2017 o 15.46 hod. prijala mestská polícia oznámenie od občana, že v časti Peter deti  poškodzujú zvislú  dopravnú značku (zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel). Hliadka mestskej polície zistila, že oznámenie sa zakladá na pravde a v blízkosti inkriminovaného miesta  skontrolovala 4 osoby vo veku od 10 do 15 rokov. Následne za prítomnosti rodiča jeden z mladistvých podal vysvetlenie k predmetnej veci.  Vzhľadom k tomu, že v danom prípade ide o podozrenie z trestného činu  podľa  Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia   (§ 286 Trestného zákona  ods. 1) ......, alebo odstráni, alebo  urobí neupotrebiteľnou zvislú dopranú značku zákazovú alebo príkazovú. Dokumentácia bola odstúpená polícii k ďalšej realizácii.

Dňa 12. 03. 2017 v dopoludňajších hodinách oznámila pracovníčka supermarketu LIDL krádež. Po príjazde hliadky mestskej menovaná identifikovala ženu, ktorá mala pri sebe odcudzený tovar v hodnote 39,81.- eur.  Krádež bola kvalifikovaná ako priestupok proti majetku podľa § 50 ods. 1 psím. d) zákona č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a osobe bola uložená bloková pokuta vo výške 30.-eur na mieste. 

Dňa 11. 03. 2017 00.25 hod.  hliadka mestskej polície v čase hliadkovej služby spozorovala po pravej strane hrádze smerom k  Hypermarketu Tesco požiar (horiaca tráva) v časti hrádze. Telefonicky boli o požiari vyrozumení príslušníci HaZZ Hlohovec, ktorí požiar uhasili.

Dňa 09. 03. 2017 o 18.07 prijala mestská polícia oznámenie od p. Moniky Š., že ju aj jej psa napadol iný pes bez vôdzky  v priestoroch  zámockej záhrady, pričom majiteľka psa sa pohybovala taktiež v tejto lokalite. Po príjazde hliadky mestskej polície a vykonanými previerkami bolo zistené, že v danom prípade došlo k porušeniu zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov s poukazom na VZN mesta Hlohovec č. 76/2005 časť  I. bod. 4.

Blokovou pokutou boli riešení dňa 04. 03. 2017 dvaja 17 roční chlapci, ktorí o 20.05 hod. chodili po streche II. Základnej školy.

Dňa 03. 03. 2017 bol blokovou pokutou riešený 38 ročný muž, ktorý  pálil odpad v Terezove a tým porušil VZN mesta Hlohovec č. 133/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vtátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchýň a elektroodpadov z domácnosti..

Počas pešieho hliadkovania na Nitrianskej ulici dňa 02. 03. 2017 spozorovala hliadka MsP kľúče vo dverách zaparkovaného osobného motorového vozidla.  Lustráciou bol zistený majiteľ vozidla, ktorý si prevzal kľúče od auta a toto následne skontroloval. Vozidlo bolo v poriadku.


 

FEBRUÁR 2017

Na kamerovom monitorovacom systéme bol dňa 23. 02. 2017 na Námestí sv. Michala spozorovaný pes, ktorý vybehol z nehnuteľnosti, znečistil verejné priestranstvo exkrementami a majiteľ psa tieto hodil pod pás porastu zelene vedľa chodníka. Vyslaná hliadka mestskej polície majiteľa priestupku identifikovala, pričom tento sa k priestupku priznal (§ 7 ods. 2 zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov) a uloženú  blokovú pokutu  vo výške 30,- € na mieste zaplatil.

     Z uvedeného dôvodu mestská polícia žiada občanov, aby dodržiavali predmetné ustanovenie zákona, v opačnom prípade príslušníci mestskej polície budú porušenie citovaného zákona sankcionovať.

Dňa 18. 02. 2017 o 21.26 hod. hliadka MsP poskytla pomoc 64 ročnému mužovi, ktorému sa pri prechádzaní cez cestu podlomili nohy, spadol a nemohol sa postaviť. Muž sa vyjadril, že má dlhodobé problémy s nohami po operácii oboch kolien. Hliadkou bola informovaná sestra menovaného, ktorá si ho prevzala.

Dňa 16. 02. 2017 o 16.45 hod. oznámil telefonicky občan, že v dome služieb nie je uzamknutá prevádzka. Príslušníci MsP  vyrozumeli majiteľa prevádzky a do jeho príchodu ju zabezpečovali.

Dňa 14. 02. 2017 o 20.33 hod. oznámil telefonicky na MsP občan, že na ul. R. Dilonga leží niekto na zemi. Hliadka MsP po príchode na miesto zistila, že na chodníku sedí 56 ročná žena, ktorá mala problémy s nohou a nemohla sa postaviť. Žena tvrdila, že ošetrenie nepotrebuje a preto bola hliadkou odvedená do miesta trvalého pobytu, kde si ju prevzal manžel.

V zmysle priestupkového zákona rieši mestská polícia priestupok proti majetku § 50 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, kedy neznámy páchateľ dňa 08. 02. 2017 o 10.05 hod. odcudzil z kabinetu základnej školy peňaženku s finančnou hotovosťou a dokladmi.

Dňa 05. 02. 2017 oznámila o 00.45 hod. na stálu službu MsP  pani, že sa domov nevrátil jej 77 ročný manžel. Hliadka pri kontrole spozorovala uvedeného muža, ktorý uviedol, že sa zdržal u známeho, ale už ide domov o čom bola jeho manželka telefonicky informovaná.

Dňa 05. 02. 2017 hliadka MsP riešila za priestupok proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v blokovom konaní 79 ročného muža, ktorý odcuzil tovar v hodnote 6,05 eura v predajni Kaufland a dňa 29. 01. 2017 boli riešení za obdobný priestupok v  blokovom konaní 44 ročná žena a 16 ročný mladík, ktorí odcudzili tovar v hodnote 26,91 eura  v predajni Tesco.   

 

 


 

JANUÁR 2017

Dňa 31. 01. 2017 o 03.10 hod. hliadka pri kontrole Sihote spozorovala osobné motorové vozidlo ktoré bolo naštartované a nebolo vidieť vodiča. Pri príchode k autu bola spozorovaná 38 ročná žena, ktorá ležala na sklopenom  sedadle vodiča a sťažovala sa na silné bolesti brucha. Hliadka MsP privolala  Rýchlu zdravotnú pomoc a do jej príchodu zotrvala pri žene, ktorá bola prevezená na ďalšie vyšetrenie do nemocnice v Trnave.

 

Dňa 27. 01. 2017 o 17.25 hod. telefonicky oznámil na MsP občan, že na lavičke na ul. Osloboditeľov sedí už dlhšiu dobu muž a on sa bojí, aby nezmrzol. Po príchode hliadky 46 ročný muž odmietol z miest odísť, ale pri  komunikácii pôsobil zmätene, preto mu bola privolaná Rýchla zdravotná pomoc, ktorá ho previezla na ošetrenie do nemocnice v Trnave.


 

NOVEMBER 2016

Dňa 24. 11. 2016 o 07.10 hod. bol spozorovaný kamerou občan, ktorý na Koperníkovej ulici  venčil svojich psov a neodstránil po nich exkrementy a o 09.00 hod.  hliadka pri kontrole na ul. M. Benku spozorovala ženu, ktorá venčila psa a taktiež neodstránila po ňom exkrementy. 59 ročný muž a 48 ročná žena boli riešení v zmysle priestupkového zákona.

Dňa 22. 11. 2016 boli blokovou pokutou riešení traja majitelia psov, ktorých psi behali voľne, bez dozoru  po meste a z dôvodu bezpečnosti boli hliadkou MsP odchytení.

Dňa 19. 11. 2016 pri kontrole ul. Bezručova zastavil hliadku MsP občan, že pri železničnom moste, na druhej strane Váhu, je asi uhynutý bobor. Hliadka po príchode na miesto zistila, že bobor neuhynul, ale chodí po brehu rieky.

Dňa 12. 11. 2016 o 23.05 hod. telefonicky  oznámil na MsP občan, že v jednej z garáži na Svätopeterskej ulici sa dymí. Na miesto bola ihneď vyslaná hliadka MsP a boli vyrozumení príslušníci Hasičského a záchranného zboru. Privolaní hasiči garáž otvorili a zistili, že v garáži nehorí, ale je celá zadymená. Príčinou zadymenia bol skrat na elektrickom zariadení.

Dňa 07. 11 2016 riešila hliadka MsP 21 ročného muža, ktorý rozobral vrak osobného motorového vozidla a to bolo nájdené v odvodňovacom kanály za betonárkou v Petre. Podľa vyjadrenia muža vozidlo rozobral za betonárkou, nechal ho tam a keď sa vrátil, že ho odovzdá do kovošrotu, vozidlo tam už nebolo a nevšimol si, že je vhodené do kanála. Vozidlo bolo z kanála odpratané.

Dňa 05.11. 2016 telefonicky oznámila na MsP občianka, že za novou benzinkou niečo horí. Hliadka MsP zistila, že vo dvore rodinného domu na ul. L. Novomeského v Šulekove horí  búda pre psa, ktorá sa vznietila od vykurovacieho telesa. Privolaní hasiči požiar uhasili.


 

OKTÓBER 2016

 

Dňa 31. 10. 2016 o 22.55 hod. pri kontrole cintorína spozorovala hliadka mestskej polície požiar na jednom z hrobov. Hliadka oheň uhasila a zistila, že horieť začali kahance, ktoré boli poukladané v tesnej blízkosti na plechovej tácke. Po uhasení požiaru hliadka skontrovala platňu hrobu a zistila, že nebola  poškodená.

Dňa 22. 10. 2016 o 02.55 hod. požiadali hasiči mestskú políciu o asistenciu pri požiari na ulici Nábrežie A. Hlinku, kde horeli kontajneri na papier, plast a sklo. Z dôvodu podozrenia z trestného činu bola privolaná hliadka Obvodného oddelenia PZ, ktorá si vec prevzala.

Dňa 15. 10. 2016 o 16.20 hod. telefonicky oznámila na MsP žena, že v Zámockej záhrade spadlo do jazierka malé  dieťa, matka ho z vody vytiahla, ale dieťa je celé mokré a mamička nemá auto, aby sa dostali čo najskôr domov, aby sa dieťa nepodchladilo.  Na miesto bol  vyslaný príslušník MsP, ktorý mamičku s 1,5 ročným dieťaťom odviezol domov.   

Dňa 13. 10. 2016 vo večerných hodinách telefonicky oznámil na MsP 45 ročný muž, že mu priateľka poslala sms v ktorej naznačila, že spácha samovraždu a keď jej volal späť tak sa neozvala a v jej byte je tma a na búchanie neotvára. Príslušník MsP okamžite na miesto vyslal hliadku a taktiež bol privolaný Hasičský záchranný zbor a tiež Rýchla zdravotná pomoc. Nakoľko bol ohrozený život ženy, posádka Hasičského zboru otvorila dvere na byte za prítomnosti príslušníkov mestskej polície a nezúčastnenej osoby. Žena ležala na posteli bez viditeľného zranenie. Bola vyšetrená lekárom RZP a na jeho odporučanie odišla dobrovoľne s posádkou RZP do Fakultnej nemocnice v Trnave na ďalšie odborné vyšetrenie.

Dňa 12. 10. 2016 oznámil na MsP Róbert G. z Paty, že našiel v bankomate na ul. Za poštou finančnú hotovosť. Peniaze prevzala od občana hliadka MsP a následne boli odovzadné do Slovenskej sporiteľne.

Vďaka všímavosti občana, ktorý nahlásil telefonicky na MsP, že neznámy muž rozoberá   v Petre za betonárkou osobné motorové vozidlo, bol hliadkou MsP 11. 10. 2016 zistený a riešený 21 ročný Róbert M. z Trnavy, ktorý v prítomnosti príslušníkov MsP plasty a odpad z rozobraného auta odpratal.

Dňa 07. 10. 2016 o 21.40 hod. hliadka pri kontrole mesta spozorovala staršiu ženu, ktorá nemohla chodiť. 77 ročná pani hliadke povedala, že má  bolesti nôh a nevie sa dostať domov. Hliadka žene pomohla a odprevadila ju domov. 


 

SEPTEMBER 2016

V dňoch 26. a 28. 09. 2016 zhorel na Podzámskej ulici 1100 l kontajner na papier a kontajner na komunálny odpad, čím vznikla mestu Hlohovec a firme A.S.A zatiaľ nevyčíslená škoda na majetku. Mestská polícia Hlohovec žiada občanov, aby v prípade akéhokoľvek podozrenia a pohybu podozrivých osôb kontaktovali mestskú políciu na bezplatnú linku 159.

 

Dňa 26. 09. 2016 sa príslušníci MsP spoločne s Dobrovoľným hasičským zborom a záchranármi zúčastnili na Záchranárskom dni v materskej škôlke na Fraštackej ulici, kde si mohli deti prezrieť techniku a výstroj mestskej polície.

 

Že sú stále medzi nami slušní ľudia sa príslušníci MsP presvedčili dňa 20. 09. 2016, kedy  na MsP priniesol občan peňaženku, ktorú našiel na ulici Starý rínok. V peňaženke boli osobné doklady a finančná hotovosť 42,- €. Bola vyrozumená majiteľka, ktorá si peňaženku prevzala a zistila, že jej v peňaženke nič nechýba.


 

MÁJ 2016

Dňa 22. 05. 2016 pri pravidelnej kontrole cintorína oslovila hliadku MsP návštevníčka cintorína, že matke prišlo zle, odpadla a potrebuje ju zaviesť na pohotovosť, ale keďže nie je z Hlohovca nevie kde pohotovosť je. Hliadka MsP služobným vozidlom doprovodila vozidlo žien na pohotovosť.

Dňa 21. 05. 2016 o 02.30 hod. spozoroval príslušník MsP na kamerovom systéme, že na ul Hollého, za potravinami Moja samoška horia plastové nádoby na komunálny odpad. Po príchode na miesto hliadka MsP zistila, že horia 2 ks 1 100  l plastových  nádob a plastový prístrešok, pod ktorým boli nádoby umiestnené. Na miesto sa dostavili hasiči a požiar uhasili. Pre podozrenie z trestného činu bola privolaná hliadka OO PZ, ktorá si  prípad prevzala. Pri kontrole záznamu z kamerového monitorovacieho systému nebol v inkriminovanom čase zaznamenaný žiadny pohyb osôb v okolí plastových  nádob.

Dňa 11. 05. 2016 o 03.40 hod. telefonicky oznámil na MsP občan, že na Hájskej ulici je odstavené osobné motorové vozidlo,  posádka vozidla ruší nočný kľud a jeho upozornenie nerešpektovali. Vyslaná hliadka zistila, že odstavené vozidlo má pootvárané všetky dvere a posádka vozidla, traja muži vo veku 18, 19 a 20 rokov,  sa nachádzajú mimo vozidla.  Všetci traja, vrátane  vodiča tvrdili, že museli zastaviť a vystúpiť z auta lebo sa im auto menilo, krčili sa im plechy, vypadával im motor a v kokpite vozidla im vystreľovali struny. Mladí muži trpeli halucinaciámi, boli presvedčení, že toto všetko sa im skutočne deje. Z dôvodu podozrenia, že užili neznámu návykovú látku bola na miesto privolaná hliadka  OO PZ, ktorá si prípad prevzala.

Dňa 04. 05. 2016 vykonali príslušníci MsP spoločne s príslušníkmi OO PZ kontrolu dodržiavania dopravného značenia Zákaz vjazdu nákladných automobilov, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu (12 t), s dodatkovou tabuľou okrem dopravnej obsluhy. V čase kontroly bola vykonaná kontrola 12 nákladných automobilov, pričom bolo zistené, že 5 vodičov takýchto vozidiel nerešpektovalo uvedené dopravné značenie. Boli riešení v blokovom konaní.


 

APRÍL 2016

Dňa 21. 04. 2016 bol v blokovom konaní riešený 58 ročný muž, ktorý mal na svojom pozemku v  záhradkarskej osade za zámkom  popílené stromy. Šetrením hliadka zistila, že muž bez povolenia vypílil náletové dreviny na začiatku záhradkarskej osady a chcel ich použiť na spevnenie  príjazdovej cesty k svojmu pozemku. 

Dňa 19. 04. 2016 o 20.10 hod. telefonicky oznámila na MsP žena, že od Sihote po ulici Nábrežie A. Hlinku idú po ceste dva kone, čím ohrozujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Kone sa nepodarilo odchytiť, preto prišla na miesto manželka a dcéra jedného z mestkých policajtov, ktoré sa venujú chovu koní,  kone odchytili na Bottovej ulici, presunuli sa s nimi do lokality  Dolná Sihoť a počkali až do príchodu majiteľa, ktorému kone odovzdali. Majiteľ sa vyjadril, že kone zakúpil 18. 04. 2016, ustajnil ich, ale kone mu prerazili ohradu a utiekli.

Pri hliadkovej činnosti dňa 01. 04. 2016 o 14.10 hod. na ul. M. Bela si príslušníci MsP všimli vodiča osobného motorového vozidla, ktorého jazda bola nebezpečná pre okolie a príslušníci mali podozrenie, že vodič je pod vplyvom alkoholu. Po zastavení vozidla mal vodič problémy vystúpiť z auta. Bola privolaná hliadka OO PZ, ktorá si prevzala 57 ročného vodiča a potvrdila podozrenie príslušníkov MsP. Vodič mal v dychu  0,86mg/l alkoholu.


 

OKTÓBER 2015

Dňa 20. 10. 2015 príslušník MsP spoločne s príslušníkom PZ museli použiť donucovacie prostredky v súlade s ustanovením § 14 ods. 1 písm. a), e)  zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii voči 23 ročnému mužovi, ktorý sústavne na Pribinovej ulici napádal iného muža a ani po výzve príslušníka PZ od  svojho konania neupustil. Muža si prevzala hliadka OO PZ, ktorá prípad rieši.

Kamerou bol dňa 19. 10. 2015 o 12.30 hod. spozorovaný muž, ktorý močil na pešej zóne. Muž s hliadkou MsP nekomunikoval, odmietol preukázať svoju totožnosť, preto bol predvedený na MsP za účelom  zistenia totožnosti. 61 ročný muž bol riešený blokovou pokutou podľa § 47/ ods. 1.  písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Dňa 18. 10. 2015 odovzdala hliadke MsP občianka peňaženku s dokladmi a finančnou hotovosťou, ktoré našla na zemi. Majiteľ peňaženky bol z Nitry, preto Mestská polícia Hlohovec požiadala Mestskú políciu v Nitre, aby muža o uschovaní peňaženky na Mestskej polícii v Hlohovci  informovala. Majiteľ si peňaženku prevzal.

Dňa 17. 10. 2015 o 22.25 hod. pri hliadkovej činnosti na Fraštackej ulici hliadka MsP zistila, že 21 ročný muž na ulici vykrikuje a ruší nočný kľud. Mladý muž bol riešený blokovou pokutou za priestupok podľa § 47/ ods. 1.  písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Dňa 16. 10. 2015 o 22.55 hod. sa do bytu na Manckovičovej ulici dobíjal neznámy muž. Hliadka MsP zistila, že muž býva v tom istom bytovom dome, je do pol pása povyzliekaný a pomýlil si  poschodie. Muž bol riešený blokovou pokutou za priestupok podľa § 47/ ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Dňa 13. 10. 2015 o 19.50 hod. hliadka MsP poskytla prvú pomoc a privolala Rýchlu zdravotnú pomoc 55 ročnej žene, ktorá ležala na zemi a sťažovala sa na bolesti na hrudníku, o 21.41 hod. ležal na zemi 51 ročný muž, ktorý bol pod vplyvom alkoholu, bola mu uložená bloková pokuta a o 22.30 hod. hliadka MsP poskytla pomoc 63 ročnému mužovi, ktorý sa pre bolesti nôh nemohol postaviť. Muž lekárske ošetrenie odmietol.   

Dňa 9. 10. 2015 pri kontrole  Šoltésovej ulice spozorovala hliadka mestskej polície dym. Po prezretí okolia hliadka zistila, že pri štrkovke páli stavebný odpad 30 ročný muž, ktorý bol riešený blokovou pokutou.

Dňa 7. 10. 2015 telefonicky  oznámil na MsP občan, že ho v parku napadla jeho známa. Hliadka riešila blokovou pokutou 56 ročnú ženu, ktorá mužovi vulgárne nadávala a strkala do neho, až sa muž na invalidnom voziku prevrátil. 

Dňa 7. 10. 2015 nahlásil na OO PZ Hlohovec mladík, že mu neznámy muž z ruky vytrhol mobilný telefón a utiekol. Prezretím záznamu z kamier mestskej polície mladík ukázal na muža, ktorý ho okradol. Príslušníci  OO PZ muža spoznali a zaistili.

Dňa 6. 10. 2015 o 12.35 hod. bol blokovou pokutou riešený 54 ročný muž, ktorý pri železničnom priecestí ležal na zemi a vulgárne nadával okoloidúcim.

Dňa 2. 10. 2015 telefonicky oznámili na MsP občania, že po Svätopeterskej ulici ide muž, ktorý je zjavne pod vplyvom alkoholu a má so sebou dve deti, jedno je v kočiariku. Hliadka MsP na mieste zistila, že muž je skutočne pod vplyvom alkoholu, bolo mu namerané 1,2 mg/l alkoholu v dychu. Z dôvodu obavy o život a zdravie deti bola príslušníkmi MsP na miesto privolaná sociálna kurátorka a babka deti, ktorá si ich zobrala domov.

 

 


 

SEPTEMBER 2015

Na MsP oznámil dňa 27. 9. 2015 o 03.40 hod. osobne občan, že ho pred mliečnym barom napadli dve neznáme osoby. Muž bol zranený v oblasti tváre, preto bol prevezený na ošetrenie na pohotovosť. Keďže  skutok má znaky trestného činu prípad rieši OO PZ Hlohovec.

Dňa 26. 9. 2015 pri kontrole jarmočiska hliadku MsP pristavila 45 ročná žena a odovzdala jej  mobilný telefón s osobnými dokladmi, ktoré našla na Železničnej ulici. Majiteľ bol vyrozumený a veci mu boli odovzdané. Taktiež bola dňa 27. 9. 2015 informovaná majiteľka peňaženky aj s dokladmi, ktoré neznámy páchateľ prehodil cez plot do záhrady na Štúrovej ulici.

Hliadka MsP dňa 25. 9. 2015 zadržala na železničnej stanici mladíka, ktorý ušiel z Reedukačného ústavu v Hlohovci. Mladík bol prevezený späť do ústavu.

Kamerou spozoroval dňa 24. 9. 2015 o 19.41 hod. príslušník MsP muža, ktorý vykladal pred zberným dvorom v miestnej časti Šulekovo v igelitovom vreci odpad. Hliadka muža riešila v zmysle priestupkového zákona.

     V ten istý večer o 21.27 hod. hliadka MsP riešila dvoch mužov, ktorí preskočili oplotenie Jednoty na Hlohovej  ulici a vyberali z kontajnera potraviny.

Dňa 11, 19. a 21.  9. 2015  požiadala pracovníčka RZP o výpomoc na  ul. M. R. Štefánika, kde na lavičke ležala 55 ročná žena, ktorá nekomunikovala, na ul.  Za poštou, kde mal ležať na zemi zranený muž, ktorý spadol a krvácal z hlavy a na ul. Michalská, kde taktiež na zemi ležal muž pod vplyvom alkoholu, ktorý mal tržné rany na hlave. Hliadky zraneným poskytli prvú pomoc a zotrvali pri nich až  do príchodu Rýchlej zdravotnej pomoci.

Dňa 19. 9. 2015 o 19.10 hod. oznámil na MsP občan, že na ul. M. R. Štefánika zo stojana niekto pravdepodobne kradne bicykel. Na základe kamerového záznamu bol zistený pohyb podozrivej osoby, ktorá mala so sebou aj odcudzený bicykel a hliadka  36 ročného muža zadržala na Námestí sv. Michala. Lustráciou bolo zistené, že muž sa krádeže dopustil  už druhý krát za posledných 12 mesiacov, čo je už trestný čin, preto vec bola postúpená  na OO PZ Hlohovec na doriešenie.

Telefonicky oznámil na MsP 15. 9. 2015 o 00.15 hod. občan, že pri železničnej stanici leží na zemi muž. 56 ročný muž mal na temene krvacajúcu tržnú ranu, preto mu bola privolaná Rýchla zdravotná pomoc, ktorá ho previezla do nemocnice v Trnave.

Dňa 14. 9. 2015 oznámil telefonicky lekár z  Hlohovej ulice, že sa mu do ambulancie dobíja muž, ktorý je drzý a vulgárny. 32 ročný muž bol z miesta vykázaný.

Dňa 13. 9. 2015 nahlásila 39 ročná žena, že jej druh fyzicky napadol svojho 10 ročného syna a spôsobil mu zranenie. Mestská polícia riešila 44 ročného otca v zmysle priestupkového zákona a vec bola oznámená sociálnej kurátorke Úradu práce soc. vecí a rodiny.

Dňa 12. 9. 2015 bol blokovou pokutou za znečistenie verejného priestranstva riešený občan, ktorý na Šoltésovej ulici rozoberal vrak osobného motorového vozidla.

Dňa 12. 9. o 01.00 hod. telefonicky nahlásil na mestskú políciu občan, že v parku na ul. R. Dilonga robí mládež hluk. Hliadka MsP riešila na mieste  blokovou pokutou 19 ročného muža za rušenie nočného kľudu a 18 ročného mladého muža za požívanie alkoholických nápojov na mieste a v čase  keď je to všeobecne záväzným nariadením mesta Hlohovec zakázané.

Dňa 9. 9. 2015 a 7. 9. 2015  oznámili telefonicky na MsP občania, že za Hlohovcom je zranená srnka. Hliadka v oboch prípadoch ohlásila zranené srnky na poľovnické združenie, ktoré sa o srnky postaralo.  

Dňa 4. 9. 2015 o 19.35 hod. oznámila na MsP žena, že pri rýchlom občerstrení na ul. Slovenského národného povstania je asi 5 ročné dieťa bez dozoru. Hliadka 4 ročného chlapca  priviedla na mestskú políciu a vyhľadala rodičov, ktorí si dieťa prevzali.

Dňa 4. 9. 2015 o 02.54 hod. oznámil telefonicky občan z mesta Leopoldov, že tam došlo k požiaru motorového vozidla. Nakoľko k požiaru došlo mimo katastra mesta Hlohovec, bolo o požiari informované  Obvodné oddelenie PZ Leopoldov a Hasičský a záchranný zbor.

Dňa 3. 9. 2015 priniesla na MsP občianka psa,  ktorého našla na Šianci. Pes bol začipovaný, preto bola ihneď zistená majiteľka, ktorá bola riešená blokovou pokutou, nakoľko nerešpektovala zákon 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, nezabránila voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených a pes jej bol odovzdaný.

Dňa 2. 9. 2015 o 03.20 hod. telefonicky oznámil  občan z Fraštackej ul., že z jedného okna sa valí dym. Hliadka pri príchode zistila, že z pootvoreného okna na prízemí sa šíri dym a v izbe leží na posteli nehybne osoba. Pretože išlo o ohrozenie života, príslušník mestskej polície vošiel cez okno do bytu, vypol plynový sporák na ktorom bol hrniec a z neho sa šíril dym a prebral osobu ležiacu  na posteli. 38 ročný muž sa vyjadril, že je v poriadku a odmietol lekárske ošetrenie.

V noci z 1. na 2. 9. 2015 oznámila o 23.10 hod. pracovníčka Tesca Hlohovec, že na streche budovy pravdepdobne niekto reže s karbobrúskou. Hliadka MsP prezrela objekt, ale žiadneho podozrivého na mieste nenašla. O 01.27 hod. pracovníčka Tesca opäť telefonicky oznámila, že niekto  chodí po streche budovy. Hliadka MsP spoločne s hliadkou OO PZ a SBS prekontrolovala strechu a celé okolie budovy, ale žiadne podozrivé osoby sa tam nenachádzali.


 

AUGUST 2015

V čase od 16. 8 2015 do 31. 8. 2015 mestská polícia 8-krát preverovala narušenie objektov napojených  na MsP.

Dňa 22. 8. 2015 oznámil občan z Bernolákovej ulice, že má v šope hada. Hliadka MsP na mieste zistila, že v kôlni je asi metrový pytón. Bol vyrozumený Hasičský a záchranny zbor, ale podľa vyjadrenia hasičov oni na odchyt hadov nemajú žiadne prostriedky. Hada preto odchytil jeden z príslušníkov MsP a zobral si ho  domov až do doby, pokiaľ sa nenašiel jeho majiteľ.

Mestská polícia dňa 20. 8. 2015 prijala oznámenie od občana, že 19. 8. 2015, keď venčil svojho psa za Hlohovcom, smerom na Bojničky,  napadla jeho psa argentínska doga, ktorá bola bez dozoru, voľne pustená. Keď majiteľ dogy spozoroval, že jeho pes napadol iného psa, prišiel na miesto incidentu na aute, svojho psa odtrhol od napadnutého psa a odišiel autom preč. Majiteľ psa je riešený v zmysle priestupkového zákona za to, že nezabránil útoku svojho psa na iné zviera.

Mestská polícia rieši priestupok proti majetku, kedy neznámy muž dňa 18. 8. 2015 o 11.25 hod. odcudzil vo večierke na Pribinovej ulici litrovú fľašu slivovice.

Dňa 16. 8. 2015 o 01.05 hod. oznámila pracovníčka benzínovej pumpy, že sa tam potuluje vlčiak. Hliadka MsP psa odchytila a previezla na MsP. V priebehu dňa bol pes prevezený do útulku v Nitre.  

Mestská polícia Hlohovec za posledné 2 týždne preverovala 10-krát narušenie objektov na území mesta. V poslednom prípade,  dňa 15. 8. 2015 o 01.37 hod., hliadka pri kontrole objektu školy zistila, že na jednej z tried je rozbité okno a na parapete je krv. Páchateľ sa v objekte školy už nenachádzal. Trieda, na ktorej rozbil okno bola zamknutá, preto sa ďalej do školy nedostal. Na miesto bola privolaná hliadka OO PZ a technik PZ z Piešťan.  

Telefonicky oznámil dňa 14. 8. 2015 občan, že pred Ifkovou chatou je zrazená srnka. Hliadka MsP privolala člena Poľovníckeho združenia, ktorý si srnku prevzal. 

Dňa 14. 8. 2015 oznámil na MsP školník zo ZŠ na ulici M. R. Štefánika, že pred školou bezdomovci otvárajú vrecia s odpadom, ktoré vyložil na ulicu personál neďalekého podniku. Zodpovedný pracovník prevádzky bol riešený blokovou pokutou.  

Dňa 13. 8. 2015 o 10.45 hod. prijal príslušník MsP telefonické oznámenie, že na Štúrovej ulici leží na zemi neznámy muž. Hliadka MsP zistila, že 38 ročný muž mal záchvat, poskytla   mu prvú pomoc a privolala Rýchlu zdravotnú pomoc.

Dňa 12. 8. 2015 telefonicky oznámil na MsP občan, že v miestnej časti Šulekovo leží na zemi muž. Hliadka zistila, že 67 ročný muž, ktorý ležal v strede cesty, je značne pod vplyvom alkoholu a nemôže chodiť. Pretože hrozilo, že môže prísť k jeho zraneniu, bol prevezený do miesta bydliska a po vytriezvení bude  riešený v zmysle zákona.

Na MsP oznámil dňa 12. 8. 2015 muž, že na Priemyselnej ulici je zranená srnka. Hliadka zistila, že zranená srnka leží na ceste. Bol privolaný člen Poľovníckeho združenia, ktorý si srnku prevzal.

Kamerovým systémom bol spozorovaný 8. 8. 2015 na ul. M. R. Štefánika muž, ktorý ležal na zemi. Hliadka zistila, že 57 ročný muž je pod vplyvom alkoholu. Po vytriezvení bude riešený blokovou pokutou v zmysle priestupkového zákona.

Na MsP oznámil 7. 8. 2015 o 00.22 hod. muž, že mu bijú na ul. M. R. Štefánika kamaráta. Po príchode na miesto hliadka zistila, že na zemi v kaluží krvi leží 59 ročný muž. Na miesto bola ihneď privolaná Rýchla zdravotná pomoc a hliadka štátnej polície, ktorá si prípad prevzala.

Dňa 6. 8. 2015 o 05.00 hod.  príslušník MsP kamerou spozoroval bitku troch mužov  na ul. Za poštou. Hliadka mužom zabránila v ďalšom napádaní sa a na mieste riešila dvoch aktérov bitky blokovou pokutou. Pretože tretí nevedel na mieste preukázať svoju totožnosť, bol hliadkou predvedený na MsP za účelom zistenia totožnosti a taktiež bol riešený blokovou pokutou.

Dňa 2. 8. 2015 hliadka MsP preverovala oznámenie, že v zámockej záhrade parkuje auto na tráve. Vodič vozidla bol riešený blokovou pokutou


 

JÚL 2015

Dňa 28. 7.  o 00.55 hod. telefonoval občan, že na chodbe bytového domu šteká pes. Hliadka psa odchytila a o 09.00 hod. si ho na mestskej polícii prevzala majiteľka, ktorá bola za porušenie VZN mesta Hlohovec o podmienkach držania psov, nezabránila voľnému pohybu psa,  riešená blokovou pokutou.

Telefonicky oznámila na MsP 27. 7. 2015 o 13.25 hod. žena, že sa jej do bytu dobíja neznámy muž. Hliadka zistila, že muž je dezorientovaný, vedel uviesť iba svoje meno, na žiadne otázky nevedel reagovať. Muž bol pravdepodobne pod vplyvom omamných látok, preto mu bola privolaná RZP, ktorá si ho prevzala.

Dňa 27. 7. 2015 prišli na mestskú políciu deti z prímestského tábora, ktorý organizuje centrum voľného času Dúha. Deťom príslušníci mestskej polície ukázali výstroj a výzbroj, ktorú používajú pri svojej práci, ako pracuje kamerový monitorovací systém a samozrejme odpovedali na mnohé otázky.

Dňa 27. 7. 2015 o 19.25 hod. telefonicky oznámil muž, že niekto sedí na parovode. Hliadka zistila, že na parovode sedel 19 ročný mladý muž, ktorý sa stavil s kamarátom, že vyjde až hore. Mladý muž bol riešený blokovou pokutou

Dňa 24. 7. 2015 telefonicky oznámila na MsP žena, že v bankomate na ul. M. R. Šrefánika ostali zabudnuté peniaze. Pri príchode príslušníka MsP sa k bankomatu dostavila pani, ktorá preukázala, že peniaze si zabudla v bankomate a tie jej boli odovzdané.

Dňa 23. 7. 2015 o 20.05 hod. oznámila na MsP žena, že oproti mliečnému baru stojí starší muž a nemôže sa pohnúť. Hliadka zistila, že muž je značne pod vplyvom alkoholu a je obnažený. Pretože išlo o staršieho muža a hrozilo, že môže prísť k úrazu, bol hliadkou prevezený do miesta trvalého bydliska a odovzdaný manželke. Riešený bol  blokovou  pokutou.

Dňa 22. 7. 2015 o 21.25 hod. hliadka mestskej polície bola odomknúť bránu na miestnom cintoríne v Hlohovci žene, ktorá nestihla do 21.00 hod. cintorín opustiť.

Dňa 21. 7. 2015 priniesol na MsP 40 ročný muž peňaženku, v ktorej bola finančná hotovosť  490,- € a osobné doklady. Majiteľ peňaženky bol vyrozumený a finančná hotovosť a osobné veci mu boli odovzdané  na mestskej polícii.

Dňa 15. 7. 2015 oznámil na MsP muž, že v bankomate Slovenskej sporiteľne na Nitrianskej ul. si niekto zabudol 10,- €. Hliadka mestskej polície bankovku prevzala a odovzdala do Slovenskej sporiteľne.

Mestská polícia Hlohovec preverevala za posledné 2 týždne 15 nahlásení porušenia nočného kľudu a 3 krát narušenie objektov napojených na signalizáciu na mestskej polícii.

Dňa 15. 7. 2015 oznámili na MsP z miestnej časti Šulekovo, že pred Jednotou obťažujú občanov ženy ponúkajúce tovar. Vyslaná hliadka riešila 36 ročnú ženu za nepovolený predaj blokovou pokutou.

Dňa 14. 7. 2015 o 03.25 hod. spozoroval príslušník MsP na kamere bitku dvoch mužov. Na miesto okamžite vyslal hliadku. Jedna osoba odmietla preukázať totožnosť a uviesť presné údaje, z toho dôvodu bola predvedená na zistenie totožnosti. Jednalo sa o mladíka, ktorý  utiekol z Reedukačného centra  Sološnica. Na miesto sa dostavila aj babka mladíka. Obaja aktéri bitky boli riešení blokovou  pokutou. Mladíka hliadka odovzdala na OO PZ, odkiaľ bol prevezený späť do Reedukačného centra.

Dňa 12. 7. 2015 o 03.15 hod. telefonicky oznámila na MsP žena, že za pohostinstvom RYBA je hluk. Hliadka zistila, že na ulici sa rozprávajú dvaja muži a jedná žena. Hliadka ich upozornila na rušenie nočného kľudu, na čo jeden z nich začal hliadke vulgárne nadávať. Nakoľko bol silne pod vplyvom alkoholu, nebol schopný riadnej výpovede bol predvolaný na MsP na doriešenie.

Dňa 11. 7. 2015 o 23.30 hod. oznámil telefonicky na MsP občan, že v miestnej časti Šulekovo pri kostole leží na zemi muž. Hliadka zistila, že na zemi leží 47 ročný muž, ktorý mal zranené kolená a nemohol sa postaviť. Na miesto bola privolaná Rýchla zdravotná pomoc, ktorá ho previezla na ošetrenie do Trnavy.

Dňa 8. 7. 2015 o 17.20 hod. prišla na MsP správkyňa kina, že majú poruchu na vodovodnom potrubí a vytápa kino. Hliadka MsP uzavrela hlavný prívod vody do kina, ktorý sa nachádza na MsÚ.

Dňa 7. 7. 2015 prevzal na MsP pracovník spoločnosti na záchranu zranených a osirelých voľne žijúcich zvierat Havran mláďa sovy, ktoré vypadlo z hniezda pri poliklinike.


 

JÚN 2015

Dňa 30. 6. 2015, v posledný deň školského vyučovania, vykonala hliadka MsP spoločne s hliadkou OO PZ v pohostinských zariadeniach kontrolu podávania a užívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými. Počas uvedenej kontroly nebolo zistené užívanie alkoholických nápojov maloletými a mladistvými.

Dňa 28. 6. 2015 oznámila na MsP žena, že v Zámockej záhrade na terasách je neporiadok. Hliadka MsP zistila, že na terasách je zlomená lavička a okolo je neporiadok.  Priestupok je v štádiu riešenia.

Dňa 26. 6. 2015 hliadka MsP zistila, že stavebná firma na Hollého ul. zabrala verejné priestransvo, časť cesty a trávnatú plochu. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania správneho deliktu, bola vec odovzdaná  na MsÚ,  právne oddelenie.

Dňa 25. 6. 2015 odchytila hliadka MsP na ul. Pánska Niva túlavého psa. Majiteľka psa bola riešená v zmysle priestupkového zákona.

Dňa 24. 6. 2015 bolo telefonicky oznámené na MsP, že na ul. Fraňa Kráľa zrezávajú korunu  stromu. Hliadka MsP zistila, že celú korunu stromu zrezal 25 ročný muž. Prípad  bol odovzdaný na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Dňa 23. 6. 2015 oznámila na MsP telefonicky žena z miestnej časti Šulekovo, že jej do záhrady vbehol vlčiak. Hliadka zistila majiteľa psa, ktorý bol riešený blokovou pokutou, pretože nezabránil voľnému pohybu psa.

Na MsP bolo nahlásené 23. 6. 2015  poškodenie elektrického rozvádzača verejného osvetlenia na Balatónskej ulici, z ktorého boli odcudzené elektrické hodiny a ističe.  Mestská polícia rieši poškodenie uvedeného rozvádzača ako priestupok proti majetku.

Dňa 23. 6. 2015 nahlásil na MsP muž, že na Námestí sv. Michala je mladý sokol. Hliadka sokola sťahovavého odchytila a odovzdala spoločnosti Havran z Ratnoviec.

Kamerou spozoroval 21. 6. 2015 o 02.05 hod. príslušník MsP muža, ako na ul. Pod Beranom rozhadzoval po ceste umelohmotné, 120 l smetné nádoby. Na základe popisu ho hliadka MsP dostihla na uvedenej ulici. 24 ročný muž bol riešený blokovou pokutou.

Hliadka MsP zistila dňa 21. 6. 2015, že na Šianci sú posprejované lavičky, strieška, stôl a informačná tabuľa. Pre podozrenie z trestného činu  bola vec odovzdaná na OO PZ Hlohovec.

Dňa 19. 6. 2015 priviedla na MsP žena psa, labradora, ktorého našla na Sihoti. Pretože pes nemal čip a ani známku bol o nájdení psa daný oznam do mestského rozhlasu, ale majiteľ psa sa neprihlásil. Pes bol prevezený do Slobody zvierat v Piešťanoch.

Telefonicky oznámil dňa 18. 6. 2015 muž, že pri železničnom moste niekto páli káble. Hliadka MsP zistila, že káble páli 45 ročný muž z Dubnice nad Váhom, ktorý bol riešený blokovou pokutou.

Dňa 15. 6. 2015 nahlásila 43 ročná žena, že mala pred predajňou na ul. SNP psa, čivavu a toho jej niekto odcudzil. Prezretím kamerového záznamu bola spozorovaná staršia žena s barlou, ktorá  psa zobrala. Mestská polícia rieši uvedený skutok ako priestupok proti majetku.

12. 06. 2015 v časoch o 21.35 h. a 23.00 h. hliadka MsP vykonala kontrolu parčíka na  ul. R. Dilonga so zameraním na požívanie alkoholických nápojov. Na mieste skontrolovala 45 osôb, z toho 10 mladistvých osôb. Alkohol osoby nepožívali, dychové skúšky u mladistvých boli negatívne.    

10. 06. 2015 o 08.00 h. vyslaná hliadka MsP na ul. Hviedzoslavovu, kde stálo osobné motorové vozidlo na verejnej zeleni. Majiteľ vozidla bol riešený na mieste, napomenutím, podľa § 84 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. 

07. 06. 2015 o 10.35 h. hliadka MsP pri kontrole ul. Za poštou spozorovala občana z Hlohovca, ktorý odpadol na chodníku. Hliadka mu ihneď poskytla  prvú pomoc, dala ho do stabilizovanej polohy a privolala rýchlu zdravotnícku pomoc. 

06. 06. 2015 o 00.40 h. vyslaná hliadka MsP na  ul. Gaštanovú do pohostinstva U rybára, kde dochádzalo k rušeniu nočného kľudu.  Previerkou bolo zistené uvedené porušenie zákona, nakoľko sa v pohostinstve nachádzali zákazníci po zatváracej dobe. Vec bola riešená uložením blokovej pokuty.  

05. 06. 2015 o 23.15 h. vyslaná hliadka MsP na ul. Jesenského do pohostinstva Karpina, kde dochádzalo k rušeniu nočného kľudu.  Previerkou bolo zistené uvedené porušenie zákona, nakoľko sa na dvore nachádzali zákazníci po zatváracej dobe. Vec bola riešená na mieste uložením blokovej pokuty.  

05. 06. 2015 o 17.30 h. hliadka MsP pri kontrole  Námestia Sv. Michala zistila, že leží na zemi opitý bezdomovec. Uvedeným konaním sa dopúšťal priestupku proti verejnému poriadku. Bol riešený na mieste uložením blokovej pokuty. 

03. 06. 2015 o 07.30 h. hliadka MsP pri kontrole ul. M. R. Štefánika zistila prepadnutú cestu. Miesto označila zábranami a páskou. Vyrozumela príslušné oddelenie mestského úradu.  


 

MÁJ 2015

29. 05. 2015 o 21.05 hod. hliadka MsP pri kontrole Fraštackej ulice spozorovala mladistvého občana z Hlohovca, ktorý ležal na zemi následkom nevoľnosti z choroby diabetes. Hliadka mu ihneď poskytla prvú pomoc, dala ho do stabilizovanej polohy a privolala rýchlu zdravotnícku pomoc. Prostredníctvom stálej služby vyrozumela jeho matku. 

27. 05. 2015 o 09.00 hod. hliadka MsP vykonávala asistenciu na ul. Šulekovej  pracovníčkam oddelenia sociálnej kurately z detašovaného pracoviska Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Hlohovci, počas šetrenia v domácnosti.    

26. 05. 2015 o 10.10 hod. hliadka MsP pri kontrole ul. Za poštou spozorovala občianku z Hlohovca ako odpadla na chodníku. Hliadka ihneď poskytla žene prvú pomoc, dala ju do stabilizovanej polohy a privolala rýchlu zdravotnícku pomoc. 

24. 05. 2015 o 17.30 hod. hliadka MsP pri kontrole ul. Nábrežie A. Hlinku zistila, že pri kúpalisku leží na zemi opitý bezdomovec. Uvedeným konaním sa dopúšťal priestupku proti verejnému poriadku. Bol riešený na mieste uložením blokovej pokuty. 

22. 05. 2015 o 12.52 hod. vyslaná hliadka MsP na Hlohovú ulicu, kde stálo osobné motorové vozidlo na verejnej zeleni. Vodič vozidla bol riešený na mieste, uložením blokovej pokuty. 

21. 05. 2015 o 08.30 hod. vyslaná hliadka MsP na ul. Šulekovu, kde vošiel majiteľke rodinného domu do dvora pes bez čipu a známky.  Pes bol odchytený a odvezený do útulku v Nitre. 

19. 05. 2015 o 01.00 hod. hliadka MsP pri kontrole ul. Radlinského spozorovala občana z Trnavy, ktorý vykonával malú potrebu  na verejnom priestranstve. Občan bol riešený za spáchanie priestupku proti verejnému poriadku v blokovom konaní na mieste. 

02. 05. 2015 o 09.35 hod. vyslaná hliadka MsP na ul. Nitriansku, kde stálo osobné motorové vozidlo na verejnej zeleni. Vodič vozidla bol riešený na mieste uložením blokovej pokuty.

01. 05. 2015 v čase od 21.00 hod. do 23.00 hod. bola vykonaná kontrola 4-och pohostinských zariadení v Hlohovci a v miestnej časti Šulekovo, zameraná na podávanie alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov. Tiež bola vykonaná takáto kontrola v parku na ul. R. Dilonga, kde je všeobecne záväzným nariadením mesta Hlohovec vydaný zákaz požívania alkoholických nápojov (kontrola aj o 00.45 h. 02. 05. 2015). Počas kontroly bolo skontrolovaných celkovo 30 osôb, dychové skúšky na alkohol boli negatívne.


 

APRÍL 2015

30. 04. 2015 v čase od 07.30 do 11.00 hod. bola v meste Hlohovec vykonaná kontrola, zameraná na dodržiavanie povinností majiteľov pri venčení psov, tiež aj daňové poplatky za psov. Počas kontroly bolo skontrolovaných celkovo 15 osôb. Nebolo zistené porušenie vyššie uvedených povinností.

29. 04. 2015 o 19.10 hod. vyslaná hliadka MsP na ul. Svätopeterskú č. 13, kde mal občan obťažovať obyvateľov bytovky. Po príchode na miesto hliadka MsP zistila, že občan z Hlohovca neoprávnene vnikol do obydlia občianky, kde zotrvával a ju i jej syna fyzicky napádal. Hliadka vyzvala občana, aby upustil od protiprávneho konania, čo však neuposlúchol, preto použila donucovacie prostriedky a to hmaty a chvaty sebaobrany s cieľom zabrániť  ďalšiemu útoku. Páchateľ bol spacifikovaný. Nakoľko sa dopustil prečinu Porušovania domovej slobody podľa § 194 Trestného zákona, tak bol na miesto privolaný poverený príslušník OO PZ Hlohovec, ktorý si páchateľa prevzal.   

25. 04. 2015 o 08.25 hod. vyslaná hliadka MsP na ul. Hlohovú, kde sa mal na autobusových zastávkach potulovať malý chlapec. Na mieste bolo zistené, že sa jedná o maloletého chlapca z Trakovíc, ktorý chcel ísť do obce Merašice ku starej mame. Hliadka MsP prostredníctvom stálej služby MsP zistila, že chlapec žije  so svojím otcom a tetou. Bola vyrozumená sociálna kurátorka. Nakoľko sa otec chlapca  nachádzal v zamestnaní, tak po dohode s pracovníčkami sociálnej kurately, bol chlapec prevezený do Trakovíc, kde si ho prevzala  teta.       

25. 04. 2015 v čase od 19.45 do 21.30 hod. bola vykonaná kontrola pohostinských zariadení zameraná na podávanie alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov. Počas kontroly boli skontrolované 2 pohostinské zariadenia, kde bolo skontrolovaných celkovo 15 osôb, pritom u jedného mladistvého bola dychová skúška na alkohol pozitívna. Bolo spísané oznámenie, ktoré bolo zaslané na príslušný úrad a sociálnej kurátorke. Zamestnanec pohostinstva, ktorý alkohol podal mladistvej osobe, bol riešený na mieste v blokovom konaní.

24. 04. 2015 o 08.00 hod. hliadka MsP pri kontrole Námestia sv. Michala zistila, že vedľa lavičky na zemi leží a spí bezdomovec. Uvedeným konaním sa dopúšťal priestupku proti verejnému poriadku. Bol riešený na mieste uložením blokovej pokuty. 

24. 04. 2015 o 19.15 hod. vyslaná hliadka MsP na ul. Hollého 6, kde mal byť únik plynu z  bytu. Previerkou sa zistila porucha plynového potrubia v byte. Na miesto boli privolaní hasiči a pracovník poruchovej služby plynární, ktorý poruchu odstránil. Nedošlo k ohrozeniu života ani zdravia. 

22. 04. 2015 o 21.15 hod. vyslaná hliadka MsP na ul. Kamennú, kde malo niečo horieť a dymiť. Previerkou sa zistilo, že nič nehorelo, išlo o dym z komína, nakoľko tam obyvatelia kúria pevným palivom.   

20. 04. 2015 o 06.00 hod. vyslaná hliadka MsP na ul. Radlinského, kde stálo osobné motorové vozidlo, ktoré bránilo vo výjazde z nehnuteľnosti. Vodič vozidla bol riešený na mieste uložením blokovej pokuty. 

19. 04. 2015 o 07.20 hod. vyslaná hliadka MsP na ul. Za poštou, kde ležali 2 bezdomovci pod vplyvom alkoholu. Bezdomovci boli napomenutí a z miesta hliadkou vykázaní.

18. 04. 2015 o 05.10 hod. hliadka MsP pri kontrole ul. Pribinovej zistila, že občan z Hlohovca pod vplyvom alkoholu poškodzuje malé odpadové koše, kopaním do nich. Nakoľko sa občan správal agresívne, hliadka použila voči nemu donucovacie prostriedky. Občan bol riešený na mieste uložením blokovej pokuty za spáchanie Priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona S NR č. 372/90 Zb. o priestupkoch.  

17. 04. 2015 o 15.20 hod. vyslaná hliadka MsP na Dolnú Sihoť, kde sa mala rozkopávať cestička pre cyklistov. Na mieste bolo zistené, že k rozkopávaniu predmetnej cestičky nedochádzalo, pracovníci firmy Telekom do časti svahu zakopávali optické káble.

13. 04. 2015 o 22.50 hod. vyslaná hliadka MsP na ul. Svätopeterskú, kde ležal bezdomovec pod vplyvom alkoholu. Bezdomovec bol napomenutý a z miesta hliadkou vykázaný.

09. 04. 2015 o 15.20 hod. vyslaná hliadka MsP na ul. Bezručovu, kde sa mal vykonávať nepovolený výrub stromov. Na mieste bolo zistené, že sa nejedná o neoprávnený výrub stromov, nakoľko pracovníci firmy Vodárenské a technické služby Hlohovec mali na uvedenú činnosť povolenie od odboru životného prostredia Okresného úradu v Hlohovci.

06.04.2015 o 19.45 hod. vyslaná hliadka MsP na ul. Vinohradskú, kde stálo osobné motorové vozidlo na verejnej zeleni. Vodič vozidla bol riešený na mieste uložením blokovej pokuty.

05. 04. 2015 o 16.45 hod. vyslaná hliadka MsP na ul. Manckovičovu, kde stálo osobné motorové vozidlo na verejnej zeleni. Vodič vozidla bol riešený na mieste uložením blokovej pokuty. 

04. 04. 2015 o 11.00 hod. hliadka MsP pri kontrole ul. Osloboditeľov  zistila pálenie odpadu. Občan, ktorý odpad pálil, bol riešený na mieste uložením blokovej pokuty. 

03. 04. 2015 o 08.50 hod. hliadka MsP pri kontrole ul. Radlinského zistila, že v parčíku  sú poškodené 2 ks odpadových košov, ktoré sú vytrhnuté z držiakov. Zistenú udalosť objasňuje MsP Hlohovec ako priestupok proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona S NR č. 372/90 Zb. o priestupkoch.  

03. 04. 2015 v popoludňajších hodinách hliadka MsP vypomáhala OO PZ v Hlohovci pri hľadaní dvoch maloletých dievčat z Hlohovca. Spomínané dievčatá boli nájdené na ul. Michalská.  

02. 04. 2015 a 03. 04. 2015 v popoludňajších a nočných hodinách hliadky MsP v spolupráci s OO PZ Hlohovec vykonali 3 kontroly na požívanie  alkoholu mladistvými alebo maloletými osobami v 10-ich pohostinských zariadeniach, kde skontrolovali 8 osôb s negatívnym výsledkom.

02. 04. 2015 o 21.45 hod. vyslaná hliadka MsP na ul. Nitriansku, kde pri čerpacej stanici  SHEEL sedel na obrubníku chodníka miestny bezdomovec pod vplyvom alkoholu. Hliadkou bol z miesta vykázaný.

01. 04. 2015 o 22.45 hod. hliadka MsP pri kontrole Námestia sv. Michala zistila parkovanie osobného motorového vozidla na pešej zóne. Vodič vozidla riešený na mieste, uložením blokovej pokuty.  


 

MAREC 2015

20. 03. 2015 v popoludňajších hodinách hliadka MsP vykonala kontrolu na požívanie  alkoholu mladistvými alebo maloletými osobami v 4 pohostinských zariadeniach, kde skontrolovala 11 osôb s negatívnym výsledkom.

19. 03. 2015 o 08.20 hod. hliadka MsP vyslaná na ul. Šafárikovu, kde v kríkoch pri likérke našla 2 horské bicykle. Nakoľko sa nepodarilo zistiť  majiteľov, bicykle sú uschované na MsP.  

17. 03. 2015 o 13.55 hod. hliadka MsP vyslaná za čerpaciu stanicu AGIP pri Šulekove, kde občan zo Šulekova počas prechádzky so psom našiel na zemi predmet podobný výbušnine. Hliadka miesto nájdenia zaistila, vyrozumela OO PZ, to privolalo pyrotechnika, ktorý konštatoval, že sa jedná o letecký granát z druhej svetovej vojny. Pyrotechnik si granát prevzal.  

15. 03. 2015 o 11.00 hod. hliadka MsP pomohla občianke z Českej republiky pri hľadaní ul. Krátkej v Hlohovci. Nakoľko občianka bola dezorientovaná, hliadka jej fyzicky ukázala predmetnú ulicu.  

11. 03. 2015 o 03.10 hod. vyslaná hliadka MsP na ul. Závalie, kde mala bezdomovkyňa zvoniť občianke na zvonček. Hliadka MsP bezdomovkyňu napomenula a z miesta vykázala.

10. 03. 2015 o 07.15 hod. hliadka MsP preverovala oznámenie občana týkajúce sa  zrazeného psa – kríženca na ul. Nábrežie A. Hlinku na miestnej komunikácii. Po príchode na miesto bolo zistené, že pred poliklinikou je zrazený pes čiernej farby, ktorý sa nehýbal. Pes bol následne prevezený veterinárnemu lekárovi.   

10. 03. 2015 o 10.20 hod. vyslaná hliadka MsP na ul. SNP, kde miestny bezdomovec obťažoval okoloidúcich občanov. Hliadka MsP  bezdomovca napomenula a z miesta vykázala.

07.  03. 2015 o  08.50 hod. hliadka MsP pri kontrole na ul. Radlinského zistila poškodenie 2 odpadkových košov. Predmetné poškodenie je objasňované ako priestupok proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch.


 

FEBRUÁR 2015

23. 02. 2015 o 13.07 hod. hliadka pri kontrole ul. Kpt. Nálepku zistila, že na zelenom poraste pri potravinách Jednota stojí vozidlo. Vodič vozidla bol riešený na  mieste v blokovom konaní.     

22. 02. 2015 o 18.15 hod. bola hliadka vyslaná na ul. SNP, kde ležal podnapitý bezdomovec z Hlohovca, ktorý nemal žiadne zranenie. Z miesta bol hliadkou vykázaný. 

20. 02. 2015 o 19.00 hod. bolo oznámené na MsP, že na ul. Nitrianskej mal neznámy mladík poškodiť poštovú schránku. Hliadka MsP do krátkej doby zistila, že do predmetnej schránky kopol mladistvý občan z Hlohovca. Bol riešený na mieste v blokovom konaní. 

17. 02. 2015 o 18.30 hod. oznámil občan zo Šulekova, že na ul. Holubyho vo svojom dvore má odchyteného túlavého mladého psa – vlčiaka. Hliadka psa zobrala, pritom zistila, že má poranené pravé zadné predkolenie. Pes bol odvezený na Veterinárnu kliniku do Piešťan, kde bol operovaný. Následne si ho prevzala Sloboda zvierat v Piešťanoch.

15. 02. 2015 o 22.25 hod. hliadka MsP počas hliadkovej služby preverovala oznámenie občianky z Hlohovca, ktorá mala obavu o svoju matku v staršom veku, či sa jej niečo nestalo, nakoľko nereaguje na telefonické výzvy. Previerkou za prítomnosti oznamovateľky bolo zistené, že jej matka je v poriadku.      

12. 02. 2015 o 23.51 hod. stála služba MsP na kamere spozorovala, ako spadol na chodníku na ul. M. R. Štefánika  občan z Dvorníkov. Po príchode hliadky na miesto bolo zistené, že občan si pádom poranil koleno a nemôže sa postaviť na nohy. Hliadka občanovi poskytla prvú pomoc a privolala rýchlu zdravotnícku pomoc.

10. 02. 2015 o  20.00 hod. hliadka MsP preverovala oznámenie občana týkajúce sa zraneného občana na chodníku na hrádzi pri rieke Váh v Šulekove. Po príchode na miesto zistila, že na predmetnom mieste spadol občan zo Šulekova, ktorý tam bol na prechádzke so svojim psom, pričom si poranil členok. Hliadka občanovi poskytla prvú pomoc, tiež mu dala podložku pod telo, aby sa nepodchladil a privolala rýchlu zdravotnícku pomoc.

01. 02. 2015 o 08.55 h. bola hliadka vyslaná na ul. Koperníkovu do hotela STOFING, kde občan z Bratislavy a občianka z Považskej Bystrice nemali peňažné prostriedky na uhradenie účtu za pobyt a konzumáciu nápojov. Hliadka MsP preverila totožnosť osôb, pričom zistila, že občianka z Považskej Bystrice je v pátracej evidencii Policajného zboru ako osoba na pátraní. Hliadka si tiež všimla, že motorové vozidlo Audi A-6 nemá platnú emisnú kontrolu a technickú kontrolu, vozidlo lustrovala pomocou stálej služby OO PZ Hlohovec, ktorá zistila, že evidenčné čísla na predmetnom vozidle nepatria tomuto vozidlu. Osobu na pátraní ako aj motorové vozidlo si prevzali na mieste príslušníci OO PZ Hlohovec.

03. 02. 2015 o 09.00 h. bola hliadka vyslaná na ul. Jarmočnú, kde nebol odhrnutý sneh  z chodníka pred čínskym obchodom a pred reštauráciou Caffe Restaurant, čo je podľa VZN mesta Hlohovec povinnosťou majiteľov nehnuteľností. Po upozornení majitelia nehnuteľností sneh odhrnuli.

06. 02. 2015 o 11.45 h. bola hliadka vyslaná na ul. SNP a Vinohradskú, nakoľko tam boli 2 malé odpadové koše značne preplnené a nevyprázdnené.  Zistený stav bol oznámený zodpovednému pracovníkovi z VaTS Hlohovec. Pri následnej kontrole o 14.50 h. boli už predmetné koše vyprázdnené.

10. 02. 2015 o 15.05 h. bola hliadka vyslaná na ul. Nitriansku, kde mali 2 muži kradnúť  zo stavby parapetné dosky. Počas presunu hliadky MsP na uvedené miesto, táto spozorovala na ul. Nitrianskej pred čerpacou stanicou OMV 2 mladíkov, ktorí sa viezli na bicykloch a mali pri sebe parapetné dosky. Hliadka mladíkov zastavila. Nemali pri sebe doklady totožnosti, následnou lustráciou sa zistilo, že sa jedná o občanov z Trnavy, ktorí bývajú prechodne na ubytovni na ul. Mierovej v Hlohovci. Tiež bolo zistené, že jeden z mladíkov bol podmienečne odsúdený za krádež, preto bola na miesto privolaná hliadka OO PZ Hlohovec, ktorá si prípad prevzala, nakoľko sa v danej veci jednalo o podozrenie z prečinu Krádeže.

 

 


 

JANUÁR 2015

01. 01. 2015 o 10.35 h. hliadka MsP preverovala oznámenie občana týkajúce sa poškodenia 4 ks odpadových nádob na ul. Šulekovej v miestnej časti Šulekovo. Prípad objasňuje Mestská polícia Hlohovec ako priestupok proti majetku.

 

02. 01. 2015 o 09.10 h. hliadka MsP počas hliadkovej služby zistila spadnutú dopravnú značku "Daj prednosť v jazde" na ul. Pod Beranom v Hlohovci. Následne telefonicky vyrozumela pracovníka z firmy VaTS Hlohovec, ktorý nedostatok odstránil.

 

03. 01. 2015 o 02.47 h. bola na kamerovom systéme spozorovaná menšia výtržnosť medzi dvoma mladíkmi z Leopoldova a z Červeníka, ktorí sa fyzicky napádali. Mladíci boli riešení v blokovom konaní na mieste.

 

03. 01. 2015 o 14.55 h. pri kontrole ul. Za poštou hliadka MsP zistila, že občianka z Leopoldova založila neoprávnenú skládku na komunálny odpad. Bola riešená v blokovom konaní na mieste.

 

06. 01. 2015 o 16.45 h. zistený pohyb psa na ul. Šafárikovej, konkrétne  nemeckého ovčiaka bez čipu a známky, ktorý bol odchytený a následne daný do útulku.

 

09. 01. 2015 o 13.30 h. zistený pohyb dvoch psov - krížencov na  ul. Školskej v Šulekove bez čipu a známky. Psy boli odchytené a následne dané do útulku.

 

18. 01. 2015 o 08.41 h. preverené oznámenie na ul. Nábrežie A. Hlinku, kde bola nad riekou Váh na parovodnom potrubí zavesená zástava štátu USA. Boli privolaní príslušníci HaZZ Hlohovec, ktorí zástavu zvesili a tiež ju zobrali.

 

19 .01. 2015 o 10.15 h. bola hliadka vyslaná na Nám. Sv. Michala, kde v parku spadol z lavičky bezdomovec z Hlohovca, ktorý mal poranenie na hlave. Hliadkou bola privolaná RZP, ktorá bezdomovca previezla do Nemocnice v Trnave. 


22. 01. 2015 o 13.10 h. bola hliadka vyslaná na  Nitriansku ul., kde za firmou SANOFI majú prespávať bezdomovci. Hliadka po príchode na miesto zistila, že na predmetnom mieste sa nachádza bezdomovec z Hlohovca. Hliadkou bol z miesta  vykázaný.


 

OKTÓBER 2014

     Dňa 18. 10. 2014 o 11.10 hod. bola hliadka MsP vyslaná počas hliadkovej služby  na ul. Pod Beranom v Hlohovci, kde mal ležať bezdomovec. Na mieste bolo zistené, že sa jedná o bezdomovca z Hlohovca. Hliadka ho z miesta vykázala.

     Dňa 15. 10. 2014 o 19.30 hod. bola hliadka vyslaná na Námestie Sv. Michala v Hlohovci, kde sa mal nachádzať túlavý pes. Po príchode na miesto hliadka zistila, že po námestí sa túla nemecký ovčiak bez dozoru, známky a čipu. Hliadka psa odchytila. Pes bol odovzdaný do Útulku v Piešťanoch.

     Dňa 15. 10. 2014 o 09.20 hod. hliadka MsP zistila priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods.  l zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, ktorého sa dopustil vodič z obce Ratnovce tým, že parkoval so svojim vozidlom na platenom parkovisku na Námestí Sv. Michala bez zaplatenia. Nakoľko si  nebol vedomý priestupku, odmietol zaplatiť blokovú pokutu, tiež odmietol prevziať aj blok na nezaplatenú pokutu na mieste, tak hliadka spracovala Správu o výsledku objasňovania priestupku, ktorú zaslala na Okresný dopravný inšpektorát v Piešťanoch.  

    Dňa 13. 10. 2014 o 07.40 hod. bola hliadka MsP počas hliadkovej služby vyslaná na ul. Podzámsku do Hlohovca, kde mal neznámy občan píliť stromy. Počas previerky oznámenia hliadka zistila, že osoba, ktorá sa stará o udržiavanie mestskej zelene a stromov v meste Hlohovec píli spráchnivené stromy.   

     Dňa 12. 10. 2014 o 14.45 hod. bola hliadka MsP vyslaná počas hliadkovej služby  na ul. Hlohovú v Hlohovci, kde mal ležať bezdomovec. Na mieste bolo zistené, že sa jedná o bezdomovca z Hlohovca. Hliadka ho z miesta vykázala.

   Dňa 10. 10. 2014 o 22.35 hod. bola hliadka MsP počas hliadkovej služby vyslaná na ul. Železničnú v Hlohovci do reštaurácie Sanuska, kde dochádzalo k  rušeniu nočného kľudu púšťaním hlasnej hudby. Nakoľko sa jednalo o opakované rušenie nočného kľudu hlasnou hudbou, tak hliadka spracovala Oznámenie o inom správnom delikte,  týkajúce sa porušenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 85/2005 prevádzkovateľom  predmetnej reštaurácie, konkrétne článku 4 ods. 2 (rušenie  nočného kľudu hlasnou hudbou), ktoré bolo odstúpené podľa vecnej príslušnosti právnemu oddeleniu Mestského úradu v Hlohovci.

    Dňa 05. 10. 2014 o 12.45 hod. bola hliadka MsP počas hliadkovej služby vyslaná na križovatku ciest č. II/507 s II/514 Hlohovec-Piešťany-Topoľčany, kde sa nachádzali občania z Gáňa, ktorí boli na hubách a nevedeli sa dostať ku vozidlu. Previerkou bolo zistené, že vozidlo mali odstavené pred obcou Dolné Trhovište na križovatke do obce Pastuchov, kde ich aj hliadka odviezla.  

     Dňa 03. 10. 2014 o 12.15 hod. bola hliadka MsP počas hliadkovej služby vyslaná na ul. Školskú do Šulekova, kde občianku zo Šulekova pohrýzol pes - kríženec do ľavej nohy v oblasti lýtka. Počas previerky oznámenia hliadka zistila  majiteľa psa, ktorý predložil platný doklad o očkovaní, tiež odviezol psa na veterinárne vyšetrenie. Majiteľ psa bol riešený v blokovom konaní.   

   Dňa 02. 10. 2014 o 18.10 hod. bola hliadka MsP vyslaná počas hliadkovej služby  na ul. Nitriansku,  k hypermarketu Kaufland, kde mali dvaja muži obťažovať občanov. Na mieste bolo zistené, že sa jedná o bezdomovcov z Hlohovca. Hliadka ich z miesta vykázala.

     Dňa 01. 10. 2014 o 12.35 hod. bola hliadka MsP počas hliadkovej služby vyslaná na ul. ČSA, kde sa nachádzala staršia občianka z Hlohovca, ktorá bola dezorientovaná, nevedela, kde býva. Pomocou stálej služby bola osoba vylustrovaná v evidencii obyvateľov a hliadkou MsP prevezená do miesta trvalého bydliska, kde sa o ňu postarala suseda.  

 


 

MAREC 2014

     Dňa 4. 3. 2014 telefonicky oznámil na MsP občan, že na ul. Pod Beranom robí mládež hluk. Hliadka po príchode zistila, že v bytovom dome je kľud, ale sa zasekol výťah a v ňom sa nachádzali ľudia. Bol informovaný domovník, ktorý zavolal výťaharov.

     Dňa 2. 3. 2014 oznámil muž, že  priateľka nechce opustiť jeho byt. Hliadka zistila, že 29 ročná žena je pod vplyvom alkoholu a nechce odísť z bytu svojho priateľa. Žena v byte nemala trvalý pobyt, preto bola z bytu vykázaná.

     Kamerou bola dňa 1. 3. 2014 o 01.45 hod. zachytená slečna, ktorá sa rozbehla a kopla do smetného koša. Kôš sa prevrátil a obsah sa vysýpal na chodník. 20 ročná žena bola značne pod vplyvom alkoholu a priestupok sa nedal na mieste vyriešiť, preto bola predvolaná na MsP na jeho doriešenie.  Odpadky po sebe upratala.
 


 

FEBRUÁR 2014

     Dňa 25. 2. 2014 telefonicky oznámila žena z miestnej časti Šulekovo, že suseda jej neustále nadáva. Po príchode na miesto žena hliadke oznámila, že to nechce nahlasovať ako priestupok, len chce aby hliadka jej susede dohovorila. Hliadka vybavila priestupok napomenutím v zmysle priestupkového zákona.


 

JANUÁR 2014

    Dňa 8. januára vo večerných hodinách hliadka pri kontrole zámockej záhrady zistila, že niekto poškodil lampu verejného osvetlenia a to tak, že pravdepodobne kameňom rozbil kryt  v hornej časti osvetlenia.

     Dňa 9. januára bolo na mestskú políciu oznámené, že v zámockej záhrade horí smetný kôš. Po príchode na miesto hliadka smetiak uhasila, poškodený zostal od tepla vrchný kryt smetného koša.
     Ten istý smetný kôš horel v zámockej záhrade aj 27. januára. Hliadka smetný kôš uhasila, ale ten už bol takmer celý zhorený.

    Dňa 11. januára  o 23.30 hod. bolo prijaté na stálej službe mestskej polície telefonické oznámenie, že po cestnom moste sa pohybuje osoba s veľkou mačetou. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o bezdomovca, ktorý sa vyjadril, že mačetu našiel na ul. R. Dilonga. Nakoľko mu mačeta nepatrila, bola mu odobratá a uložená na mestskej polícii.

     Dňa 12. januára v skorých ranných hodinách hliadka pri kontrole ulice Pribinova zistila, že neznámy páchateľ  poškodil reklamnú tabuľu mestského kultúrneho centra, ktorá je umiestnená pri Dome kultúry a to takým spôsobom, že tabuľu rozlomil na dve časti.

     Dňa 14. januára telefonicky oznámil muž, že jeho ženu pri venčení psa napadol a pohrýzol vlčiak. Hliadka na mieste zistila, že ženu pri venčení psa napadli dvaja psi a nakoľko ona chcela ochrániť svojho malého psa zdvihla ho na ruky. Títo psi sa chceli k nemu dostať a pri tom ju jeden z nich pohrýzol do nohy. Nepoznala majiteľa psov a ani nevedela z ktorého domu by psi mohli byť. Na druhý deň sa šetrením, ale hlavne miestnou znalosťou podarilo hliadke mestskej polície nájsť majiteľa oboch psov. Predložil platné očkovacie preukazy a postupne s oboma psami absolvoval potrebné veterinárne vyšetrenia pre podozrenie z besnoty, ktoré dopadli negatívne. Nakoľko majiteľ nedostatočne zabezpečil svojich psov a títo sa voľne pohybovali, bol za uvedený priestupok riešený blokovou pokutou a bol oznámený na mestský úrad na referát evidencie psov, aby mu bola pre psa vydaná známka  nebezpečný pes.

     Dňa 17. januára bolo prijaté telefonické oznámenie, že na ulici Starí rínok leží na zemi opilé dievča. Hliadka po príchode na miesto zistila, že na zemi pod vplyvom alkoholu leží dievča, ktoré zvracia, kašle a nakoľko ležala na chrbte, hrozilo jej vdýchnutie zvratkov. Hliadka ju uložila do stabilizovanej polohy tak, aby mohla dýchať a bola vyrozumená Rýchla zdravotná pomoc. Asi za 5 minút prišla na miesto matka, ktorá si spoznala svoju dcéru a pravdepodobne zo šoku začala na mieste omdlievať, z toho dôvodu bola posadená do služobného vozidla a bola jej podaná voda. Rýchla zdravotná pomoc previezla dievča do nemocnice, nakoľko bolo u nej podozrenie z otravy alkoholom. Matka sa vyjadrila, že jej dcéra má 13 rokov a išla si len pre úlohy. Nakoľko sa jednalo o maloletú osobu, bola oznámená na Mesto na právne oddelenie.

     Dňa 19. januára vandali v skorých ranných hodinách na Námestí svätého Michala odsunuli betónový kryt z fontány a zhodili ho do fontány. Nakoľko kryt nebol poškodený, na druhý deň ho pracovníci Vodárenských a technických služieb umiestnili späť na fontánu.

     Dňa 21. januára oznámili pracovníci firmy TKO EKOPRES 2, ktorí rekonštruovali zastávku na ulici Železničná, že v nezistenú dobu prechádza nejaké vozidlo cez trávnik a tento zostáva poškodený. Zvýšenou kontrolnou činnosťou hliadka mestskej polície o štvrtej hodine ráno spozorovala vozidlo, ktoré zásobovalo  a vodič si skracoval cestu tým, že prechádzal cez park. Za poškodenie zelene bol vodič riešený blokovou pokutou a jeho údaje boli oznámené na oddelenie hospodárskej činnosti.
 


 

DECEMBER 2013

Dňa 1. 12. 2013 priniesol na MsP 27 ročný muž koženú peňaženku, ktorú našiel na ul. M. R. Štefánika. V peňaženke bola väčšia finančná hotovosť a osobné doklady. Peňaženka bola vrátená majiteľke, ktorá potvrdila, že v peňaženke jej nič nechýba. 


 

NOVEMBER 2013

Dňa 28. 11. 2013 o 23.40 hod. bol kamerovým systémom spozorovaný muž, ktorý niesol na chrbte reklamnú tabuľu a položil ju pred vchod na MsP. Hliadka muža riešila v zmysle priestupkového zákona a tabuľu musel samozrejme vrátiť na pôvodné miesto.


 

OKTÓBER 2013

Tri vážne prípady vandalizmu boli na MsP oznámené vo večerných hodinách v dňoch 29. a 31. októbra a následne  1. novembra 2013 v miestnej časti Svätý Peter, na cyklochodníku od Svätopeterskej ulice, smerom k železničnému mostu. Doteraz neznámi páchatelia v prvý deň, 29. 10., do odľahčovacej kanalizačnej šachty hlbokej asi 5 m, ktorá je umiestnená v tomto chodníku, vhodili jeden zo štyroch betónových panelov, ktorými šachta bola prekrytá. V ďalší deň, 31. októbra, poškodili opravenú časť prekrytia šachty a do šachty vhodili ďalšie dva panely a jeden pohodili mimo šachty. Následkom toho šachta opäť zostala neprikrytá a takmer do nej spadol aj s bicyklom 24 ročný muž, ktorý uvedeným úsekom prechádzal. Nakoľko otvorenú šachtu zbadal až v poslednej chvíli, neudržal bicykel, ktorý mu spadol do šachty, on z bicykla včas zoskočil. I po následnom opätovnom prekrytí tejto šachty dňa 1. novembra, bol o 20.15 hod. hlásený na MsP tretí prípad, že prekrytie šachty je opäť odstránené. Na miesto bola vyslaná hliadka MsP a privolaní boli i pracovníci VaTS, ktorí šachtu prekryli ťažkou železnou platňou.

 

otvorená šachta bez poklopu zakrytá šachta železnou platňou

Že žijú medzi nami i slušní ľudia sa príslušníci MsP opäť presvedčili dňa 27. 10. 2013, kedy 18 ročná slečna priniesla na MsP peniaze, ktoré našla v bankomate. Veliteľ zmeny nahliadnutím do záznamu kamerového systému spozoroval muža, ktorý odchádzal krátko pred nájdením finančnej hotovosti  od bankomatu. Miestnou znalosťou príslušníka MsP bol muž opoznaný a pri kontakte s ním muž veliteľa zmeny informoval, že si v bankomate zabudol peniaze v hodnote, ktorá sa zhodovala s hodnotou prinesenou na MsP. Peniaze boli vrátené majiteľovi.   
 

 Dňa  23. 10. 2013 v stredu,  v odpoludňajších hodinách, bolo na MsP nahlásené poškodenie  opálením dvoch dverí na Empírovom divadle.  Opálené boli dvere na západnej a východnej strane divadla. Hliadka MsP na mieste zistila opálenie ochranného náteru v strednej časti týchto dvier. Na dverách východnej strany  boli zistené i stopy zuhoľnatenia  v jednej  lište týchto dvier,  na dverách na západnej strane  i výstup  živice, čo svedčí i o značnej intenzite  plameňa.
     MsP zvýšila kontrolnú činnosť hliadok v okolí divadla  a súčasne sa prijímajú i ďalšie opatrenie v  smere ochrany tohto objektu, vrátane jeho monitorovania pomocou kamerového systému.
     Škoda, ktorá vznikla mestu poškodením týchto dvier, sa vyčísľuje. Vec je v štádiu objasňovania.  

opálené dvere  opálené dver

 

Dňa 23. 10. 2013 o 08.06 hod. telefonicky oznámila žena, že jej 12 ročný syn nechce ísť do školy. Matka hliadku poprosila, aby vec oznámila aj sociálnej kurátorke, ktorá jej syna už rieši.


Kamerovým monitorovacím systémom bol dňa 21. 10. 2013 o 20.58 hod. spozorovaný muž, ktorý na pešej zóne odcudzil smetnú nádobu. Muž bol z miestnej znalosti príslušníka MsP opoznaný a je riešený v zmysle priestupkového zákona, nádobu vrátil späť.

Taktiež kamerovým systémom bol spozorovaný dňa 19. 10. 2013 o 00.52 hod. muž, ktorý na pešej zóne bil iného muža a napádal tiež iné, okoloidúce osoby. Hliadka po príchode na miesto riešila 23 ročného muža blokovou pokutou.

Dňa 19. 10. 2013 telefonicky oznámila žena, že jej 31 ročný syn je pod vplyvom nejakej návykovej látky a robí jej schválnosti. Matka nechcela, aby hliadka MsP jej syna riešila, len chcela, aby syn odišiel z bytu, lebo sa ho bojí. Keďže syn nemal v jej byte trvalý pobyt, bol z bytu  vyvedený.

Dňa 12. 10. 2013 oznámila žena z miestnej časti Šulekovo, že jej syn je pod vplyvom alkoholu a napáda ju. Po príchode hliadky matka nechcela syna riešiť, len požiadala, aby  jej syna vyviedli príslušníci z domu, pretože u nej v dome nemá trvalý pobyt.

Dňa 10. 10. 2013 o 20.15 hod. operačný MsP prijal telefonické oznámenie dcéry, že otec vždy, keď príde domov bez príčiny nadáva jej matke. Po dohovore s oboma manželmi títo uviedli, že sa situáciu pokúsia vyriešiť v pokoji. Manželka priestupok nahlásiť nechcela.

Dňa 5. 10. 2013 hliadka MsP preverila telefonické oznámenie, že neznámy páchateľ postriekal sprejom fasádu Empírového divadla. Hliadka zistila, že postriekaná je čiernym sprejom väčšia časť fasády a pretože išlo o trestný čin, bola na miesto privolaná hliadka OO PZ, ktorá si prípad prevzala.
 


 

SEPTEMBER 2013

 

Vyhodnotenie Michalského jarmoku

   Priebeh  Michalského  jarmoku, ktorý sa konal v dňoch 27. až 29. septembra 2013    možno hodnotiť ako pokojný a bezproblémový. V priestoroch jarmočiska  nedošlo k žiadnemu závažnejšiemu incidentu.     
     Bezpečnosť  jarmoku  v prvý deň v piatok zabezpečovalo 15 príslušníkov MsP , v sobotu 11  a v nedeľu 8 príslušníkov.   
     MsP uvedený priestor monitorovala  priebežne nielen bezpečnostnou kamerou ale i stálym pohybom hliadok, ktoré boli v kontakte s hliadkami PZ. Tiež  poskytovali informácie  a pomoc návštevníkom jarmoku, keď o to požiadali.
     Hliadky MsP sa zameriavali  najmä na usmerňovanie a kontrolu parkovania, kontrolu nepovoleného predaja a zabráneniu krádežiam, či už tovaru alebo osobných vecí návštevníkov jarmoku.   
     Počas trvania jarmoku  MsP riešila  len 7 priestupkov v doprave, riešené boli prevažne napomenutím. Väčšina vodičov sa správala disciplinovane, po upozornení rešpektovali pokyny príslušníkov MsP.  Riešila i dva priestupky  nepovoleného predaja,  za ktoré uložila pokutu v celkovej výške 66 €.  V jednom prípade  osobe,  ktorá  si  pádom na zem spôsobila zranenie, bolo poskytnuté ošetrenie   privolanou  RZP.
     V sobotu v odpoludňajších hodinách 10 ročný chlapec  nemohol nájsť matku a babku, s ktorými prišiel na jarmok. Na jarmočisku bolo vyhlásené, že sa chlapec nachádza na MsP a asi po hodine  si ho prišla prevziať  babka.
     V nedeľu bola nahlásená strata  mobilného telefónu.
     Počas konania jarmoku MsP neriešila žiadny prípad krádeže, či poškodenia veci.

      Príslušníci MsP vykonali i niekoľko  dychových  skúšok na zistenie alkoholu v dychu  u osôb mladších ako 18 rokov. Bol zaznamenaný  jeden prípad požitia alkoholických nápojov 17 ročným mladíkom, v dychu mal 0.75 mg/l.

 Príslušníci MsP pri kontrole povolenia k predaju tovaru v priestore jarmočniska

Príslušníci MsP pri kontrole povolenia k predaju tovaru v priestore jarmočniska

 

Dňa 21. 9. 2013 MsP prijala telefonické oznámenie, že na ubytovni na Pribinovej ul. rozbil 42 ročný muž sklenú výplň výkladu. Hliadka MsP na základe popisu muža našla neďaleko ubytovne. Obhajoval sa tým, že do sklenej výplne spadol. Muž bol značne pod vplyvom alkoholu, vzbudzoval verejné pohoršenie, preto bol riešený blokovou pokutou 30,- € a škodu bude musieť uhradiť.

Dňa 15. 9. 2013 telefonicky oznámila žena, že ju obťažuje a nadáva v byte jej bývalý 29 ročný priateľ. Pri príchode hliadky sa muž už v byte nezdržoval, ale podľa popisu bol spozorovaný v blízkom parku. Nakoľko sa ale jednalo o priestupok, ktorý možno prejednať len na návrh, bol hliadkou MsP upozornený na  protiprávne  konanie, ktorého sa dopustil a v prípade podania návrhu oznamovateľkou, bude riešený v súlade s priestupkovým zákonom.  

Bezpečnostnou kamerou zachytil dňa 14. 9. 2013 o 01.50 hod. operačný pracovník mladíkov, ktorí na Jesenskej ul. rozkopali a pošliapali na ceste reklamnú tabuľu. 18 roční mladíci boli riešení blokovou pokutou.
 


 

AUGUST 2013

Bezpečnostnou kamerou spozoroval dňa 27. 8. 2013 operačný pracovník motorové vozidlo, ktoré na ul. Manckovičova jazdilo po trávnatej ploche. Na základe evidenčného čísla a typu vozidla bol lustráciou  zistený majiteľ vozidla. Za uvedený priestupok je možné v blokovom konaní  uložiť pokutu do výšky 60,- € a v správnom konaní až do výšky 100,- €. Majiteľ vozidla bol predvolaný na MsP k podaniu vysvetlenia a k doriešeniu priestupku.

Telefonicky oznámila dňa 27. 8. 2013 o 09.30 hod. na MsP žena, že jej 19 ročný syn ju verbálne napáda, ale nechcela priestupok riešiť, chcela od hliadky, aby synovi dohovorila, čo hliadka i vykonala.

Dňa 16. 8. o 22.50 hod. telefonicky oznámil na stálu službu MsP občan, že v parku na ul. R. Dilonga je mládež a hlučne sa správa. Na miesto prišla hliadky MsP aj OO PZ a zistili, že v parku sa nachádza asi 100 mladých ľudí, ktorí sa rozprávali. Keďže išlo o väčší počet  osôb tieto rozhovory rušili oproti bývajúcich obyvateľov. Hliadky mládež upozornili, že ľudia v okolí nemôžu spať a títo sa postupne rozišli.

Kamerovým monitorovacím systémom spozoroval dňa 15. 8. 2013 o 03.03 hod.  operačný pracovník MsP na Námestí sv. Michala požiar motorového vozidla. Privolaní boli hasiči a  vyslaná bola i hliadka MsP. Prípad rieši Policajný zbor SR.


 

JÚL 2013


     Dňa  18. 7. 2013 primátor mesta Hlohovec za prítomnosti náčelníka mestskej polície prijal  príslušníkov Mestskej polície Hlohovec Jána Halása a Mgr. Petra Hincu a udelil im  ocenenie  a finančný dar za záchranu ľudského života.
     Pri poďakovaní vyzdvihol ich rýchle a včasné poskytnutie prvej pomoci, ktorým sa pričinili o záchranu  života 37 ročného mladého muža. Života, ktorý nemožno ničím nahradiť.
     Mestskí policajti Ján Halás a Mgr. Peter Hinca, dňa 3. 7. 2013 po oznámení matky, že jej syn si podrezal žily, na mieste  zistili, že na dvore nehnuteľnosti  leží muž, ktorý sa nehýbe. Menovaný bol v bezvedomí, mal rozsiahle zranenia  v oblasti ľavého a pravého predlaktia, asi 15 cm dlhé  hlboké rezné rany. Svojim rozhodným konaním a poskytnutím prvej pomoci tým, že zastavili krvácanie zo žíl,  priviedli muža k vedomiu a uložili ho do stabilizovanej polohy odvrátili jeho ohrozenie na živote. Prvú pomoc mu poskytovali  až do príchodu rýchlej zdravotnej  pomoci, ktorá si ho prevzala na ďalšie ošetrenie .

primátor mesta odovzdáva ocenenie príslušníkom MsP primátor mesta s ocenenými príslušníkmi MsP
Dňa 24. 7. 2013 telefonicky oznámila na MsP žena, že pod železničnym mostom jej syn našiel v igelitovej taške vyhodené šteniatko. Psík bol prevezený do útulku zvierat v Nitre.

nájdené šteniatko

Blokovou pokutou bol dňa 17. 7. 2013 riešený 45 ročný muž z miestnej časti Šulekovo, ktorý v ranných hodinách pálil pri železničnom moste káble a dymom zamoril široké okolie.

Dňa 15. 7. 2013 vykonala hliadka MsP spoločne s OO PZ Hlohovec kontrolu podávania a užívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými na území mesta. Skontrolovaných bolo 6 reštauračných zariadení, alkohol v dychu nebol u nikoho zistený.

príslušníci MsP kontrolujú požitie akoholických nápojov maloletými a mladistvými

V zmysle priestupkového zákona je riešená 42 ročná žena, ktorá to dňa 8. 7. 2013 vo večerných hodinách prehnala s alkoholom a v reštaurácii, kde sa nachádzala, sedela na zemi a nemohla sa postaviť. Ženu si prevzal jej brat a odviedol ju domov.
 

Dňa 7. 7. 2013 spozorovala hliadka MsP pri kontrole ul. Podzámska mladíka, ktorý venčil psa a neodstránil exkrementy. 16 ročný mladík bol riešený blokovou pokutou.

Dňa 6. 7. 2013 na Námestí sv. Michala riešila MsP prípad vzájomného napadnutia sa bezdomovcov. Aktér bitky, 30 ročný bezdomovec, bol za účelom zistenia totožnosti predvedený  na MsP a riešený v súlade s priestupkovým zákonom. Mestská polícia venuje zvýšenú pozornosť tejto skupine osôb, vrátane ich správaniu sa na verejnosti, pohybu, či prespávaniu v rôznych častiach mesta.

Dňa 5. 7. 2013 o 00.30 hod. telefonicky oznámila žena, že na Bernolákovej ulici je hluk. Hliadka MsP zistila, že v rodinnom dome sa baví partia mladíkov, ktorá bola pod vplyvom alkoholu. Hliadka na mieste zjednala nápravu a rušiteľ, majiteľ domu, je predvolaný na MsP k doriešeniu priestupku.

Dňa 3. 7. 2013 oznámila na MsP žena, že jej syn si podrezal žily. Na miesto bola ihneď vyslaná hliadka, ktorá zistila, že 37 ročný muž  je v bezvedomí a má 15 cm dlhé rezné rany na predlaktiach oboch rúk. Hliadka MsP zranenému mužovi poskytla prvú pomoc, následne čoho bol privedený k vedomiu. Prvá pomoc mu bola poskytovaná až do príchodu RZP, ktorá si ho prevzala a previezla do nemocnice v Trnave.
 


 

MÁJ 2013

Dňa 29. 5. 2013 priniesol na MsP občan malého nejedovatého hada (štíhlovku retiazkovú), ktorú našiel v byte. Had pravdepodobne ušiel niektorému nepozornému majiteľovi z terária. Až do nájdenia majiteľa bude had v opatere iného chovateľa.

štíhltovka retiazková

V rámci prevencie krimininality mestská polícia dňa 28. 5. 2013 vykonala stretnutie s deťmi II. ZŠ. Stretnutia sa zúčastnila i študentka pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a v rámci svojej prednášky o bezpečnosti, doprave a o správaní sa deti doma a na ulici ich nielen zjavne zaujala, ale nadviazala s nimi i pekný kontakt. Deti 1. a 2. ročníka besedovali i o práci mestských policajtov, o ich výstroji a výzbroji, ktorú si mohli i vyskúšať. Pred blížiacimi prázdninami sa v mesiaci jún budú príslušníci MsP v rámci prevencie venovať  prednáškovej  činnosti i na ostatných školách v meste.
 

beseda s deťmi 2. ZŠ
Dňa 22. 5. 2013 vykonala mestská polícia v ranných hodinách kontrolu fajčenia maloletých a mladistvých osôb a v poobedňajších hodinách kontrolu podávania a užívania alkoholických nápojov týmito osobami. Kontroly vykonali spoločne s príslušníkmi OO PZ i  29. 5. v poobedňajších hodinách a 30. 5. 2013 vo večerných hodinách. Skontrolovaných bolo 20 reštaurácii, vrátane  parku na ul. R. Dilonga a Starý rínok, alkohol v dychu nebol zistený u žiadnej z kontrolovaných osôb.

kontrola alkoholu v dychu  kontrola alkoholu v dychu

Že sú medzi nami ešte stále slušní ľudia sa príslušníci MsP presvedčili  17. 5. 2013, keď na MsP priniesla žena peňaženku, ktorú našla pred mliečnym barom. V peňaženke bola finančná hotovosť, stravné lístky, osobné doklady a kreditné karty. Príslušníkmi MsP bola kontaktovaná majiteľka, ktorá si peňaženku prevzala.
 

Dňa 12. 5. 2013 oznámila na MsP žena, že jej dieťa pohrýzol pes. Hliadkou MsP bol majiteľ psa riešený blokovou pokutou, psa musel dať vyšetriť, pretože nemal doklad o očkovaní psa proti besnote a pes bude evidovaný ako nebezpečný, pretože napadol človeka bez toho, aby bol vyprovokovaný.

Dňa 10. 5. 2013 hliadka MsP v spolupráci s OO PZ vykonali vo večerných hodinách kontrolu podávania a požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými. Kontrolovaných bolo 8 reštauračných zariadení na území mesta, park v Zámockej záhrade a park na ul. R. Dilonga. Pri kontrole nebolo zistené u žiadneho maloletého a mladistvého požitie alkoholických nápojov.

Kamerovým systémom bol 11. 5. 2013 o 02.13 hod. spozorovaný mladý muž, ktorý kopal do smetných košov. 30 ročný muž bol značne pod vplyvom alkoholu, preto  priestupok  nebolo možné prejednať na mieste. Bude doriešený v zmysle priestupkového zákona.

Dňa 10. 5. 2013 o 14.53 hod. oznámil na stálu službu MsP občan, že po hrádzi ide mladá mamička s kočiarom a je asi pod vplyvom alkoholu. Hliadka po príchode na miesto zbadala mladú ženu, ktorá pod vplyvom alkoholu spadla na zem a v kočiari vedľa nej bol jej 1,5 ročný syn.  Z obavy, že sa 27 ročná mamička nedokáže o svojho syna v takom stave postarať bol privolaný jej manžel, ktorý si  syna i manželku prevzal.

Kamerou bol dňa 5. 5. 2013 o 01.15 hod. spozorovaný muž, ktorý skákal do kríkov vedľa chodníka a neskôr kopal do odpadkového  koša. 26 ročný muž bol riešený blokovou pokutou.

Blokovou pokutou vo výške po 30,- € boli riešení 31 a 28 roční muži, ktorí boli spozorovaní kamerou dňa 3. 5. 2013 o 00.50 hod. ako močia na fasádu obchodu na ul. M. R. Štefánika. 

 


 

APRÍL 2013

Bezpečnostnou kamerou bol dňa 8. 4. 2013 o 20.40 hod. spozorovaný muž, ktorý kopal do verejného osvetlenia a kvetín, zasadených v kameninovom kvetináči na Námestí sv. Michala. Hliadka MsP 48 ročnému mužovi uložila blokovú  pokutu vo výške 30,- €.

Dňa 7. 4. 2013 oznámila telefonicky na stálu službu MsP žena, že pod železničným mostom, v strede rieky, je na betónovom pilieri pes. Po príchode na miesto hliadka privolala  hasičov, ktorí psa vytiahli. Akým spôsobom a prečo sa pes dostal na pilier sa zatiaľ nepodarilo zistiť.

Dňa 6. 4. 2013 na základe telefonického oznámenia popisu osoby a dosledovania jej pohybu bezpečnostnou kamerou v inej časti mesta sa podarilo zistiť páchateľa priestupku, ktorý kopaním do autobusovej zastávky  rozbil jej sklenú výplň. Bol ním 17 ročný mladík. Riešený  bol  blokovou pokutou a škodu, ktorú spôsobil, bude musieť uhradiť.

poškodená autobusová zastávka

Dňa 5. 4. 2013 hliadka MsP preverila oznámenie, že v pohostinstve na pešej zóne požívajú neplnoleté osoby alkohol. Dychová skúška na zistenie alkoholu v dychu bola vykonaná u troch mladistvých osôb, jeden z nich, 15 ročný mladík z Krakovan,  mal v dychu 0,14 mg/l alkoholu. Porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov touto mladistvou osobou bolo v súlade so zákonom o obecnej polícii oznámené obci, v ktorej má mladík trvalý pobyt.

Dňa 1. 4. 2013 priniesol na MsP občan sokola – myšiaka, ktorého našiel v lokalite Šumperské jarky. Sokol bol odovzdaný Spoločnosti na záchranu zranených a osirených voľne žijúcich zvierat Havran, v Ratnovciach.

sokol myšiak

V posledný vyučovací deň pred veľkonočnými prázdninami  hliadka MsP spoločne s OO PZ vykonala kontrolu podávania a požívania alkoholických nápojov v 7 reštauračných zariadeniach na území mesta. Pri kontrole nebolo zistené porušenie zákona. V nasledujúci deň vykonala kontrolu hliadka MsP tiež spoločne s OO PZ v 6 reštauračných zariadeniach, alkohol v dychu bol zistený u dvoch mladistvých osôb z miestnej časti Šulekovo. O požití alkoholických nápojov týmito mladistvými osobami bolo informované  právne oddelenie mestského úradu a sociálna kurátorka ÚPSVaR.

kontrola alkoholu v dychu


 

FEBRUÁR 2013


Dňa 9. 2. 2013 oznámil telefonicky muž, že našiel na Pribinovej ul. peňaženku. Hliadka od menovaného peňaženku prevzala a odovzdala ju majiteľovi.

Dňa 9. 2. 2013 oznámila na MsP žena, že pred predajňou Deichmann je priviazaný pes a ten zhodil na zem jej 3,5 ročného syna a pohrýzol ho cez zimné oblečenie na lýtko. K zraneniu chlapca ale nedošlo. Hliadka MsP zistila majiteľku psa, ktorá tým, že nezabránila útoku psa na človeka sa dopustila priestupku podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a v tomto prípade jej hrozí  pokuta až do výšky 165,- €.

Dňa 6. 2. 2013 oznámil muž, že jeho psa pohrýzol na chrbát a ucho iný ovčiarsky pes a keď svojho psa bránil pes ho síce nezranil, ale mu  roztrhal vetrovku aj nohavice. Hliadka MsP zistila, že útočiaci pes bol anatolský ovčiak. Majiteľ útočiaceho psa bol riešený blokovou pokutou a poškodenému uhradí vzniknuté náklady s oštrením psa a poškodením oblečenia.

Aj v tomto zimnom počasí riešila mestská polícia osoby ležiace na zemi, alebo na lavičke. Dňa 3. 2. 2013 o 15.55 hod. to bol 22 ročný mladý muž, ktorý spal na lavičke a hliadke tvrdil, že mu prišlo nevoľno, vo večerných hodinách našla hliadka MsP spiaceho muža na chodníku, dňa 7. 2. o 23.00 hod. ležal na chodníku v časti Svätý Peter muž, ktorý nebol schopný komunikácie a ani chôdze, bola mu privolaná RZP, 10. 2. 2013 v popoludňajších hodinách sedela na zemi 36 ročná žena, ktorá tvrdila, že je bezdomovkyňa. Po príchode hliadky sa postavila a odišla, no o 2 hod. neskôr ležala tá istá žena na zemi, sťažovala sa na bolesti, preto jej bola privolaná RZP.

Dňa 1. 2. 2013 oznámil telefonicky vrátnik ubytovne, že sa tam hlučne správa mladý muž. Hliadka po príchode na ubytovňu zistila, že 24 ročný muž hľadal na ubytovni svoju matku a keď ju našiel, správal sa k nej agresívne. Matka hliadke oznámila, že syn sa lieči na psychiatrii, preto bola privolaná RZP, ktorá si mladíka prevzala.

Kamerovým monitorovacím systémom spozoroval dňa 1. 2. 2013 o 22.10 hod. operačný pracovník MsP ako jeden muž napadol druhého. Vec je v štádiu objasňovania, útočníkovi, 46 ročnému mužovi hrozí bloková pokuta do výšky 99,- €.


 

NOVEMBER 2012

Dňa 19. 11. 2012 o 21.25 hod. MsP v Hlohovci prijala telefonické oznámenie, že pri kruhovom objazde na ul. Hlohova je starší muž, ktorý sa správa dezorientovane. Hliadka MsP po príchode na miesto zistila, že starší, 78 ročný muž nevie, kde sa nachádza a nevie, ako sa dostať domov. Po zistení jeho totožnosti a mieste jeho trvalého bydliska ho hliadka previezla  domov.

Dňa 19. 11. 2012 v poobedňajších hodinách požiadala pracovníčka RZP o asistenciu pri ošetrení pacienta. Po príchode na miesto ošetrujúca lekárka požiadala o zistenie bydliska a príbuzných 60 ročnej ženy, ktorá bola silne pod vplyvom alkoholu a lekárka ju chcela odovzdať príbuzným. Hliadka zistila pracovisko jej  manžela, skontaktovala sa s ním a muž si svoju manželku od lekárky prevzal.

V nedeľu dňa 18. 11. 2012 o 14.00 hod. požiadala o pomoc matka, že bývalý priateľ jej odmieta stretnutie s ich 2 ročnou dcérou. Hliadka MsP zistila, že dcéru má zverenú do výchovy otec a súd určil, že matka sa môže s dcérou stretávať len v stredu a v sobotu. Po objasnení situácie sa žena prestala domáhať stretnutia s dcérou a odišla.
.    
Dňa 17. 11. 2012 o 10.05 hod. hliadke MsP oznámil muž, že na ul. M. R. Štefánika je osamelý malý chlapec, ktorý plače. 7 ročný chlapec hliadke uviedol, že sa stratil rodičom. Následne bol hliadkou  prevezený do miesta trvalého pobytu, kde ho prevzala jeho 17 ročná sestra.

Dňa 13. 11. 2012 MsP bola požiadaná o odchytenie psa, ktorý v miestnej časti Šulekovo ohrozuje chodcov. Po príchode na miesto hliadka zistila, že sa jedná o fenku s 8 šteniatkami bez majiteľa. Fenka so šteniatkami bola odchytená  a prevezená do útulku zvierat v Piešťanoch.


 

OKTÓBER 2012

Dňa 21. 10. 2012 o 04.45 hod. telefonicky oznámila na č. t.  159 žena, že na Hlohovej ul. je rozbitý výklad na lekárni. Hliadka MsP šetrením zistila, že  sklenú dvojvýplň okna na lekárni rozbil 21 ročný mladý muž z miestnej časti Šulekovo, pričom si  spôsobil rezné poranenie. Muž bol riešený  blokovou pokutou vo výške 30,- €. Taktiež musí uhradiť škodu na majetku vo výške 215,- €, ktorá vznikla rozbitím týchto okenných výplní.

Dňa 13. 10. 2012 o 03.45 hod. oznámil na MsP anonym, že dvaja muži sa vlámali do predajne potravín na Sihoti a utekali smerom k chatovej oblasti Pod Šomodou. Hliadka MsP sa premiestnila do priestoru pravdepodobného úteku páchateľov, ktorý začala prepátravať. Následne v trávnatom poraste spozorovala ukrytého jedného z páchateľov, 33 ročného F. J. z Hlohovca, ktorý mal pri sebe vreco a igelitové tašky s odcudzeným tovarom. Menovaný  bol  odovzdaný hliadke OO PZ, ktorá si prípad prevzala.


 

SEPTEMBER 2012

Dňa 9. 9. 2012 o 10.55 hod. hliadka MsP preverila oznámenie, že vo výťahu na Manckovičovej ul. niekto spí.  Vo výťahu ležal 25 ročný muž, ktorý bol predvolaný na MsP na doriešenie priestupku, pretože bol silne pod vplyvom alkoholu a priestupok nebolo možné prejednať na mieste.

Dňa 8. 9. 2012 o 23.15 hod. hliadka MsP vykonala kontrolu požívania alkoholických nápojov v parku na ul. R. Dilonga, kde zistila, že mladistvý, 15 ročný mladík, požil alkoholické nápoje. Mladíka si prevzal otec. O požití alkoholu mladistvou osobou bolo informované právne odd. MsÚ a taktiež sociálna kurátorka Úradu práce, soc. vecí a rodiny.  


 

AUGUST 2012

Telefonicky oznámila na MsP dňa 29. 8. 2012 žena, že ju v miestnej časti Šulekovo ohrozujú 4 psi. Žena bola na ulici so svojim psom, ktorého držala na rukách a okolo nej boli psi, ktorí ju ohrozovali. Hliadka zistila majiteľa psov, ktorý ale nebol doma, preto boli psi odchytení a prevezení na MsP, kde si ich majiteľ prevzal. Za porušenie VZN mesta Hlohovec bol riešený blokovou pokutou.

Dňa 26. 8. 2012 o 02.40 hod. pri kontrole ul. Starý rínok spozorovala hliadka MsP dvoch mladíkov, ktorí močili do fontány. Obaja boli riešení blokovou pokutou.

Blokovou pokutou bol dňa 25. 8. 2012 riešený 20 ročný muž z Merašíc, ktorý na Kamennej ulici fyzicky napadol 20 ročného muža z Hlohovca.

Dňa 24. 8. 2012 o 05.45 hod. oznámil telefonicky občan, že z okna svojho bytu vidí na poli za činžiakmi na Nitrianskej ul. ležať  muža. Hliadka zistila, že na roli leží 20 ročný mladý muž, ktorý nebol zranený a nevedel uviesť, ako sa na uvedené miesto dostal. Muž sa následne postavil a z miesta odišiel.

Dňa 21. 8. 2012 oznámila telefonicky na MsP žena, že jej dcére odcudzil na kúpalisku pravdepodobne maloletý chlapec mobil. Hliadka MsP v prítomnosti matky maloletého, 12 ročného chlapca vypočula a ten hliadke odovzdal mobil s tým, že ho na kúpalisku našiel. Telefón bol odovzdaný majiteľke.

Dňa 15. 8. 2012 boli kamerovým systémom spozorované dve ženy, ktoré sa po cyklochodníku vozili na skútri. Jedna z nich tvrdila, že skúter vyhrala a chcela si ho vyskúšať a pretože  cyklochodník bol prázdny, bez ľudí, tak išli tam. Obe boli riešené v zmysle priestupkového zákona.


 

JÚL 2012

Dňa 22. 7. 2012 o 00.30 hod. telefonicky oznámili občania Pribinovej ul., že po ulici ide partia chlapcov a vykrikujú. Následne bol na kamere spozorovaný mladík z partie, ktorý kopal do dopravnej značky a poškodzoval odpadkový kôš. Na miesto bola vyslaná hliadka MsP, ktorá zistila, že okrem uvedeného vyvrátil i stĺpik s iným informatívnym značením. 19 ročný mladík bol za uvedené konanie riešený blokovou pokutou.

Blokovou pokutou bol dňa 20. 7. 2012 o 17.30 hod. riešený 34 ročný muž z Piešťan, ktorý jazdil na bicykli vo fontáne na Námestí sv. Michala.

Dňa 14. 7. 2012 o 03.20 hod. oznámil telefonicky občan, že v Dome kultúry sa vyzlieka žena. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o 58 ročnú ženu, ktorá bola  pod vplyvom alkoholu, bola bosá a začala sa vyzliekať na chodníku pred Domom kultúry. Pretože  bola silne pod vplyvom alkoholu priestupok nebolo možné prejednať. Uvedená žena bola predvolaná na MsP a bude riešená v zmysle priestupkového zákona.
 


 

JÚN 2012

V priebehu mesiaca jún Mestská polícia Hlohovec i v spolupráci s OO PZ Hlohovec vykonala niekoľko kontrol požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami na území mesta. Kontroly boli vykonané v dňoch 1., 14., 15. a 16. 6. 2012. Kontrolované boli takmer všetky pohostinské zariadenia a verejné priestranstvá, kde sa mládež najviac zdržuje. Počas týchto kontrol bolo u 5 mladistvých a 1 maloletej osoby zistený alkohol v dychu. O zistení alkoholu bolo informované právne oddelenie Mesta Hlohovec a obecné úrady, v ktorých majú mladiství trvalý pobyt, taktiež sociálna kurátorka. Posledná kontrola bola vykonaná spoločne s OO PZ Hlohovec a sociálnou kurátorkou dňa 29. 6. 2012, v posledný deň školského vyučovania. U žiadnej kontrolovanej osoby nebol  zistený alkohol v dychu.
Taktiež hliadka MsP Hlohovec dňa 29. 6. 2012 dozerala na  bezpečnosť detí  idúcich zo školy na priechodoch pre chodcov aj v miestnej časti Šulekovo.

Dňa 28. 6. 2012 o 02.25 hod. pri kontrole mesta hliadka MsP spozorovala dvoch mladíkov, ktorí keď zbadali hliadku MsP sa rozbehli do Zámockej záhrady. Hliadka mladíkov prenasledovala a jedného z nich, 17 ročného, ktorý utiekol vo večerných hodinách z  Reedukačného centra mládeže, odovzdala späť do tohto centra. 

Dňa 22. 6. 2012  sa príslušníci MsP Hlohovec zúčastnili akcie „Hlohovec - bezpečné mesto“, ktorá sa konala v priestoroch Multifunkčného práporu Hlohovec a bola určená pre deti základných škôl. Na akcii predviedli ukážku zaistenia páchateľov a taktiež spôsoby sebaobrany. Svoje ukážky predviedli i Hasičský a záchranný zbor, ÚVTOS a ÚVV Leopoldov a Polícia SR.
 


 

MÁJ 2012

Dňa 20. 5. 2012 telefonicky oznámil občan z miestnej časti Šulekovo, že mu deti kradli zeleninu zo záhrady. Muž hliadke oznámil, že ako priestupok to nahlásiť nechce, len aby sme deťom, ktoré boli vo  veku  9 - 13 rokov, dohovorili. Hliadka MsP informovala rodičov deti.

Kamerovým systémom  bola spozorovaná 19. 5. 2012 slečna, ktorá po svojom psovi neodsránila exkrementy. Bola riešená blokovou pokutou. Kamerou boli spozorovaní i ďalší psíčkari, ktorým ale odstraňovanie exkrementov po svojich psoch nerobí žiadné problémy a svojmu okoliu i takto idú príkladom.

O tom, že sú medzi nami aj „správni ľudia“ sa presvedčili príslušníci MsP dňa 13. 5. 2012, kedy vodič autobusu priniesol na MsP peňaženku, ktorú našiel v autobuse. Boli v nej doklady, ale i  finančná hotovosť. Telefonicky bol kontaktovaný majiteľ peňaženky a táto sa vrátila v poriadku do jeho rúk. 

Dňa 9. 5. 2012 vo večerných hodinách oznámil občan, že z okna ubytovne chce vyskočiť muž. Hliadka na mieste zistila, že muž, ktorý trpí duševnou poruchou, už ležal v izbe. Jeho matka hliadke uviedla, že už je kľudný, ale nechce sa dať vyšetriť. Privolaná RZP muža previezla na vyšetrenie do nemocnice v Trnave.


 

APRÍL 2012

Počas veľkonočných sviatkov Mestská polícia Hlohovec nezaznamenala žiadne závažnejšie porušenie verejného poriadku. Sviatky prebehli v kľude a v pokoji. V nedeľu, 8. 4. 2012 v poobedňajších hodinách príslušníci MsP zabezpečovali procesiu veriacich na Námestí sv. Michala a vo večerných hodinách bola spoločne s príslušníkmi OO PZ vykonaná kontrola požívania alkoholických nápojov mládežou v pohostinských zariadeniach na území mesta. Počas kontroly nebol zaznamenaný žiadny prípad požitia alkoholických nápojov u kontrolovaných osôb.   

Dňa 7. 4. 2012 oznámila na MsP občianka, že v miestnej časti Śulekovo niekto páli odpad. Hliadka zistila, že na Šulekovej ul. za humnami tlie suchá slama, ktorú hliadka MsP uhasila.

Dňa 6. 4. 2012 o 01.05 hod. spozoroval na kamere operačný pracovník muža, ktorý vylepoval na Pribinovej ulici plagáty. Hliadka po príchode na miesto zistila, že 27 ročný M.R. vylepuje plagáty bez povolenia, čím porušil VZN Mesta Hlohovec a bol riešený blokovou pokutou.

Dňa 5. 4. 2012 o 19.50 hod. oznámil občan, že na ul. Pod Beranom dvaja mladíci rozbili sklenú výplň na bytovom dome a ušli smerom na ul. R. Dilonga. Hliadka MsP podľa popisu spozorovala na Fraštackej ul. dvoch mladíkov, ktorí sa pred hliadkou rozutekali. Jedného z nich, 19 ročného M.K. hliadka dostihla a predviedla na MsP za účelom podania vysvetlenia. Prípad je v štádiu objasňovania.

Dňa 3. 4. 2012 spozoroval kamerovým systémom príslušník MsP muža, ktorý močil na stenu kostola. 53 ročný M.I. bol riešený blokovou pokutou.
 

Pre zabezpečenie poriadku v meste  počas celých veľkonočných sviatkov mestská polícia posilní hliadkovú službu  vo všetkých  nočných zmenách o jednu hliadku. Dôraz sa bude klásť i na zvýšenú kontrolnú činnosť počas dennej zmeny, najmä v smere zabezpečenia verejného poriadku.

Kamerovým systémom bola dňa 2. 4. 2012 spozorovaná žena, ktorá po svojom psovi neodstránila exkrementy. 22 ročná majiteľka psa bola riešená blokovou pokutou.

Dňa 1. 4. 2012 telefonicky oznámil občan, že majú vo dvore agresívnu mačku. Hliadka zistila, že mačka je zranená a preto je agresívna. Hliadkou bola odchytená a prevezená k zverolekárovi.

 


 

MAREC 2012

Telefonicky oznámila na MsP 31. 3. 2012 matka, že jej dcéru niekto zbil a dcéra aj odpadla. Veliteľ zmeny oznámil zranenie  RZP a na miesto ihneď vyslal hliadku, ktorej matka následne  oznámila, že jej 17 ročnú slečnu zbil, skákal po nej a kopal ju 30 ročný M.G. Slečnu previezla Rýchla zdravotná pomoc na ošetrenie do nemocnice v Trnave a pre podozrenie z trestného činu bol prípad odovzdaný OO PZ Hlohovec.

V rámci preventívneho programu Mestskej polície Hlohovec boli na dvoch základných školách vykonané stretnutia s deťmi. Dňa 21. 3. 2012 na III. ZŠ zameraná na upozornenie  ako sa správať pri stretnutí s cudzou osobou a dňa 23. 3. 2012 na VI. ZŠ žiaci VIII. ročníkov besedovali na témy  o priestupkovej a trestnej zodpovednosti, o rôznych formách šikany, extremizmu, alkoholu, fajčenia či drog. Deti sa aktívne zapájali do preberaných tém a kládli mnoho  zaujímavých otázok.

Dňa 22. 3. 2012 o 19.21 hod. oznámilo na MsP dievča, že na pešej zóne sedí na lavičke zakrvavený muž. Hliadka po príchode na miesto zistila, že 68 ročný muž bol pod vplyvom alkoholu a pri páde sa zranil  na tvári. K poranenému mužovi  hliadka MsP privolala Rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá ho ošetrila.

Dňa 15. 3. 2012 o 00.52 hod. bola bezpečnostnou kamerou spozorovaná na pešej zóne bitka  dvoch žien. Hliadka zistila, že 19 ročná K.I. napadla a ťahala za vlasy 42 ročnú A.H. Útočníčka bola riešená blokovou pokutou.
 

Kamerou spozoroval dňa 13. 3. 2012  o 05.50 hod. operačný pracovník MsP muža, ktorý spadol na zem. Na miesto ihneď vyslal hliadku, ktorá zistila, že na zemi leží 38 ročný muž, ktorý nekomunikoval a ťažko dýchal. K mužovi bola  privolaná RZP, ktorá muža previezla na ošetrenie do nemocnice v Trnave.

Dňa 11. 3. 2012 o 00.13 hod. nahlásil na stálu službu MsP občan, že na Pribinovej ul. je dopravná nehoda. Vyslaná hliadka zistila, že 16 ročný vodič osobného motorového vozidla Peugeot vrazil do zaparkovaného vozidla Fiat.  Na miesto nehody bola privolaná hliadka OO PZ Hlohovec, ktorá nehodu rieši.

Kamervým monitorovacím systémom bola dňa 10. 3. 2012 o 01.04 hod. zachytená bitka troch mladých mužov na pešej zóne.  Prípad je v štádiu objasňovania.
 


 

FEBRUÁR 2012

Kamerovým systémom  spozoroval operačný pracovník  dňa 28. 2. 2012 o 00.40 hod. na Námestí sv. Michala dve ženy, 21 a 22 ročné, ktoré ležali v strede cesty. Nakoľko obe boli pod vplyvom alkoholu sú predvolané na MsP k prejednaniu priestupku.

Taktiež kamerovým systémom bol spozorovaný dňa 26. 2. 2012 o 03.35 hod. mladík, ktorý zvonil na Jesenského ul. na zvončeky rodinných domov a po zazvonení z miesta vždy ušiel. Po príchode na miesto priestupku hliadka MsP po preverení totožnosti zistila, že na zvončeky zvonil 21 ročný R.J. z Hlohovca. Bol riešený v zmysle priestupkového zákona.
 

Kamerovým systémom  spozoroval operačný pracovník  dňa 13. 2. 2012 na Námestí sv. Michala muža, ktorý po svojom  psovi  neodstránil exkrementy. Muž bol riešený v zmysle priestupkového zákona.

Dňa 10. 2. 2012 o 21.55 hod. hliadka MsP zistila, že v pohostinstve sa nachádzajú dvaja 13 a 14 roční chlapci. Pri orientačnej dychovej skúške bolo u mladšieho z nich zistené  v dychu  0,21 mg/l alkoholu. Hliadke uviedol, že alkohol pil doma tak, aby o tom mama nevedela. U staršieho alkohol v dychu nebol zistený. Pretože obaja maloletí chlapci sa zdržovali bez dozoru svojich zákonných zastupcov po 21.00 hod. na verejne prístupnom mieste, kde sa  podávajú alkoholické nápoje a u jedného z nich bolo tiež zistené požitie alkoholických nápojov, prípad bol oznámený mestu a sociálnej pracovníčke ÚPSVaR. Obom zákonným zástupcom týchto maloletých osôb  hrozí pokuta až do výšky 33,- €.
 

Dňa 6. 2. 2012 o 00.45 hod. telefonicky oznámila na MsP žena, že po pivniciach bytového domu niekto chodí. Vyslaná hliadka zistila, že v pivnici chcel prespať 19 ročný mladík z Trnavy, ktorý sa nemal ako dostať domov.

 Dňa 2. 2. 2012 o 18.45 hod. telefonicky oznámila na stálu službu MsP žena, že v Zámocke záhrade niekto leží na zemi. Vyslaná hliadka zistila, že na zemi leží 37 ročná žena, ktorá bola dezorientovaná, nevedela, ako sa do Zámockej záhrady dostala a ťažko komunikovala. Bola jej privolaná Rýchla zdravotná pomoc.
O 20.05 hod. spozoroval kamerou veliteľ zmeny osobné motorové vozidlo, ktoré zastalo na pešej zóne pred kostolom. Na vodičovi, ktorý z vozidla vystúpil, bolo podľa  chôdze zjavné, že je pod vplyvom alkoholu. Na miesto veliteľ ihneď vyslal hliadku MsP aby mužovi zabránila v odjazde a o vodičovi informoval OO PZ Hlohovec, ktoré si prípad prevzalo.
V tú istú noc, 10 min. po polnoci, taktiež kamerou  spozoroval veliteľ zmeny mladíka, ktorý prebehol po streche motorového vozidla. Vyslaná hliadka mladíka našla v blízkom pohostinstve. Bola mu udelená bloková pokuta. Hliadka skontrolovalá aj vozidlo a zistila, že škoda na vozidle nevznikla.

     Deň pred polročnými prázdninami príslušníci MsP  spoločne s príslušníkmi  OO PZ v Hlohovci vykonali  akciu zameranú na zistenie podávania, predaja a užívania alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov.
     Akcie sa zúčastnilo 12 príslušníkov.  Prekontrolovaných bolo 13 pohostinských zariadení. Kontrole na zistenie alkoholu v dychu sa podrobilo 11 mladistvých osôb. Ani u jednej alkohol v dychu zistený nebol.
     V súlade so zákonom č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov  a o zriadení a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ak by u takýchto  osôb bolo užitie alkoholu zistené,  zákonnému  zástupcovi  maloletej osoby by hrozila pokuta až do výšky 33 €. Mladistvej osobe by mesto uložilo pokarhanie  a prípadný zákaz vstupu do pohostinských zariadení, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

Hliadka MsP a OO PZ dáva fúkať mladistvej

     Dňa 1. 2. 2012 primátor mesta Hlohovec prijal štyroch príslušníkov  Mestskej polície Hlohovec, Jána Vanču, Bc. Vladimíra Poláka, Matúša Krivdu a Branislava Kováčika a udelil im ocenenie  za záchranu ľudského života.
     Pri poďakovaní zvlášť zvýraznil, že ľudský život sa nedá ničím nahradiť. Poukázal na tragické  rozhodnutia týchto ľudí, ktoré  by bolo nešťastím  nielen pre nich  samých, ich najbližších, ale i pre okolie a práve v tejto ich ťažkej životnej situácii, keď potrebovali najviac pomoc, včasným a rozhodným zásahom MsP sa takejto  tragédii zabránilo.
     Prvý prípad sa stal dňa 7. 11. 2011, kedy telefonicky oznámila na MsP mladá žena, že je pod vplyvom alkoholu a chce sa ísť liečiť. Vyslaná hliadka MsP  v zložení  Ján Vančo a Bc. Vladimír Polák zistila, že na MsP telefonovala 13 ročná slečna, na ktorej bolo vidieť znaky požitia alkoholu. Na  mieste sa  nachádzala aj so svojou matkou. Maloletá vykrikovala, že si zoberie život, skočí pod vlak alebo auto. Matka ju držala a snažila sa ju ukľudniť, ale dcéra sa jej vytrhla a chcela skočiť pod prichádzajúce motorové vozidlo. Hladka MsP ju však dobehla  a v pravej chvíli ju zachytila.  Na miesto bola hliadkou MsP privolaná Rýchla zdravotná pomoc, ktorá ju previezla na ďalšie ošetrenie.
     Druhý prípad sa stal 17. 12. 2011, keď hliadka MsP v zložení  Matúš Krivda a Branislav Kováčik zachránili život 44 ročnému mužovi. Hliadka MsP na základe telefonického oznámenia zistila, že na cestnom moste, už na druhej strane zábradlia, takmer na tom istom mieste, kde sa obdobný prípad stal dňa 29. 10. 2011, stal muž, ktorý sa jednou rukou držal zábradlia  a rozhodoval sa o skok do  koryta rieky.  Po príchode k nemu sa hliadke MsP s nim podarilo nadviazať kontakt, zachytiť ho za ruku a vytiahnuť cez zábradlie na chodník. Jednalo sa o muža z okresu Trnava.  Tvrdil, že chcel svoj život  ukončiť z dôvodu, že stratil prácu a rozišla sa s nim družka. Tiež uviedol, že užíva lieky na depresiu. K mužovi bola privolaná rýchla zdravotná pomoc, ktorá ho previezla na ďalšie vyšetrenie.

Primátor privítal štyroch príslušníkov MsP a poďakoval za záchranu života

 

 


 

JANUÁR 2012

Dňa 30. 1. 2012 telefonicky oznámil občan, že v miestnej časti Sv. Peter je pri  betonárke v kríkoch vyhodená uhynutá ošípaná. Vyslaná hliadka o uhynutej, asi 100 kg ošípanej, informovala pracovníčku oddelenia životného prostredia na MsÚ. Na miesto nálezu boli privolaní pracovníci Krajskej veterinárnej správy Trnava a následne bola uhynutá ošípaná odvezená na náklady mesta do kafilérky. Týmto svojím konaním zatiaľ neznámy „chovateľ“ nielenže ohrozil životné prostredie, ale mestu spôsobil i škodu. Prípad objasňuje MsP. Páchateľovi priestupku hrozí nielen bloková pokuta, ktorú možno v zmysle § 48 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2006 Z. z. o veterinárnej starostlivosti uložiť až do výšky 663,88,- €, ale uhradiť bude musieť Mestu Hlohovec i náklady spojené s odvozom ošípanej.

Vyhodená ošípaná v kríkoch

Dňa 28. 1. 2012 hliadku MsP zastavil vodič osobného motorového vozidla a oznámil jej, že keď zastal na priechode pre chodcov a púšťal cez priechod chodca, ten sa začal pred autom obnažovať, kopol mu do auta a odlomil mu zrkadlo. Keď sa vodič ohlásil, chodec sa mu začal vyhrážať. Hliadka spoločne s poškodeným prezrela okolie a 32 ročného muža našla v blízkom pohostinstve. Muž nechcel preukázať svoju totožnosť, preto bol predvedený na MsP, kde sa správal agresívne a odmietol sa podrobiť dychovej skúške. Pretože sa dopustil prečinu výtržnictva bola privolana hliadka OO PZ, ktorá si prípad prevzala.

Dňa 20. 1. 2012 boli  v zmysle priestupkového zákona  riešení za rušenie nočného kľudu o 23.25 hod.17 ročný mladík, ktorý v byte robil hluk, o 01.00 hod. 19 ročný mladík, ktorý mal hlasno pustený televízor a za vzbudenie verejného pohoršenia boli riešení o 01.36 hod. dvaja mladíci, ktorí  boli  spozorovaní kamerovým systémom ako ležia na chodníku v parku.


 

DECEMBER 2011

Dňa 31. 12. 2011 o 19.45 hod. riešila hliadka MsP prípad urážky medzi susedmi.  Za prítomnosti hliadky MsP sa jeden zo susedov za urážky ospravedlnil a poškodený ospravedlnenie prijal.
     O pár hodín neskôr oznámila manželka, že ju napáda manžel a požiadala aby hliadka MsP manželovi iba dohovorila. Manžel prisľúbil, že sa to už opakovať nebude.
     Ďalší prípad riešila hliadka MsP na pešej zóne, kedy mali medzi sebou malé nezhody dvaja kamaráti, ktorí sa po príchode hliadky ukľudnili a spory urovnali.
     V prvých hodinách už nového roka o 02.00 hod. oznámil telefonicky na stálu službu MsP vrátnik ubytovne, že ho slovne napáda muž, ktorý je tam ubytovaný a tiež  rozbil vchodové dvere na ubytovni. V prípade, že škoda na majetku bude vyššia ako 266,- €, bude prípad odovzdaný OO PZ  z podozrenie z trestného činu.

Dňa 26. 12. 2011  o  04.15 hod. bol spozorovaný na kamerovom systéme ako kope a poškodzuje tabuľku s upozornením „Voľný pohyb psa zakázaný“ 20 ročný muž, ktorý bol riešený v zmysle priestupkového zákona.

Dňa 23. 12. 2011 o 21.05 hod. telefonicky oznámila žena, že ju a jej dcéru fyzicky napadol druh. Obe mali viditeľné zranenia na tvári, preto boli prevezené na ošetrenie na pohotovosť s tým, že prípad nahlási po ošetrení.  
Dňa 17. 12. 2011 o 17. 08 hod. telefonicky oznámil na stálu službu MsP muž, že niekto je na cestnom moste a chce asi skočiť do Váhu. Operačný ihneď vyslal na miesto hliadku, ktorá v strede mosta spozorovala muža, ktorý bol už na druhej strane za zábradlím. Hliadka 44 ročného muža vytiahla do bezpečia na chodník. Muž sa vyjadril, že si chcel vziať život, lebo ho opustila družka a prepustili ho z práce. Tiež sa vyjadril, že berie lieky na depresiu. Hliadka k mužovi privolala Rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá ho previezla na psychiatriu.

Dňa 14. 12. 2011 o 20.30 hod. telefonicky oznámil na stálu službu muž, že bol fyzicky napadnutý. Vyslaná hliadka zistila, že muža napadli 37 a 26 roční muži, ktorí boli riešení blokovou pokutou.

Dňa 12. 12. 2011 o 22.15 hod. oznámila telefonicky na stálu službu MsP  žena, že jej bývalý priateľ jej hádže do okna kamene a vykrikuje hanlivé slová. Takéto správanie trvá už dva týždne a pred 2 dňami jej dokonca rozbil okno. Muž sa už na mieste ani v blízkom okolí nenachádzal, preto bola žena požiadaná, že ak sa bude podobné správanie opakovať, nech okamžite zavolá na MsP. O 23.20  hod. poškodená telefonicky oznámila, že jej ex priateľ sa vrátil. Veliteľ zmeny okamžite na miesto vyslal hliadku, ktorá 27 ročného muža našla schovaného za bytovým domom. Muž bol riešený blokovou pokutou a zaplatí i rozbité okno poškodenej.

Dňa 11. 12. 2011 bol napomenutím riešený 22 ročný muž, ktorý na Sihotskej ul. o 00.45 hod. mal v aute hlasno pustenú hudbu.

Dňa 10. 12. 2011 boli kamerovým monitorovacím systémom spozorovaní manželia, ktorí ku kontajnerom na Vinohradskej ul. vynášali zvyšky nábytku. Vyslaná hliadka riešila priestupok v zmysle zákona o priestupkoch s upozornením, že nábytok treba odviezť do zberného dvora a nie ku kontajnerom. Následne bola zjednaná náprava.


     MsP Hlohovec už v súčasnom období venuje zvýšenú pozornosť k zabezpečeniu kľudného priebehu vianočných sviatkov. Svoju činnosť koordinuje i s OO PZ Hlohovec. Hliadkami MsP  i kamerovým monitorovacím systémom je venovaná zvýšená pozornosť  kontrole vianočnej výzdoby, nepovolenému pouličnému predaju, či  iným rôznym formám priestupkov proti verejnému poriadku. Pozornosť je venovaná príprave, vrátane zabezpečenia  kľudného priebehu vianočných trhov, ktoré sa budú konať v dňoch 15. -  17. decembra na Námestí sv. Michala.
     V posledných  predvianočných nákupných dňoch  hliadky MsP budú venovať  zvýšenú pozornosť najmä usmerňovaniu stacionárnej dopravy a poskytovaniu požadovaných informácii, či pomoci občanom. 
     Hliadková služba bude posilnená  na Štefana  počas nočnej doby z 26. na 27. 12. 2011 v centrálnej mestskej zóne.  Na  Silvestra bude tiež posilnená nočná zmena o jednu hliadku. 

 


 

NOVEMBER 2011

    V dňoch 24. 11. a 25. 11. 2011 sa konal v Liptovskej Sielnici Snem Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska.
    Na tomto sneme  boli šiesti  príslušníci  mestských polícii ocenení Združením náčelníkov obecných a mestských polícii čestným odznakom za záchranu ľudského života. Medzi ocenenými príslušníkmi boli i dvaja príslušníci z MsP Hlohovec,  Pavel Oravec  a  Mgr. Peter Hinca, ktorí dňa 29. 10. 2011 zabránili spáchať samovraždu mladíkovi, ktorý chcel skočiť z mosta do Váhu.  

       Dňa 25. 11. 2011  nahlásila pani z miestnej časti Šulekovo, že niekto odcudzil kanalizačné poklopy.  Vyslaná hliadka zistila, že chýba 5 kanalizačných poklopov, ktoré odcudzil neznámy páchateľ. Hliadky MsP uvedenej lokalite venujú zvýšenú kontrolnú činnosť. Boli prekontrolované všetky zberné suroviny na území mesta, zatiaľ bezvýsledne. Prípad je v štádiu objasňovania a ak škoda po vyčíslení presiahne čiastku 266,- € bude postúpený OO PZ z dôvodu podozrenia z prečinu krádeže.

chýbajúci poklop na ceste v miestnej časti Šulekovo

 

   Dňa  18. 11. 2011 príslušníci Mestskej polície Hlohovec absolvovali  kondičnú prípravu a výcvik sebaobrany,  ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou potrebnou k  ich každodennému  výkonu služby,  k zabezpečeniu osôb a majetku obyvateľov i mesta.
     Výcvik bol realizovaný prostredníctvom  vlastných  cvičiteľov -  policajtov, ktorí sa už dlhoročne  venujú bojovým umeniam.
      V  rámci preventívnych aktivít mestská polícia zorganizovala na konci minulého školského roka pre žiakov II. základnej školy ukážky výcviku policajtov, t. j. sebaobrany a použitia donucovacích prostriedkov. Do budúcnosti plánujeme takéto ukážky v spojení s besedami  aj na ostatných  školách v meste a i  tým prehlbovať vzájomný vzťah a dôveru detí  k  mestským policajtom.
 

Výcvik sebaobrany a použitia donucovacích prostriedkov príslušníkov MsP

 

Na stálu službu mestskej polície nahlásila žena, že pri kontajneri na Vinohradskej ul. niekto vyviezol staré okná. Šetrením hliadka zistila, že okná vyhodil 32 ročný muž, ktorý bol 19. 11. 2011 riešený blokovou pokutou.

Dňa 11. 11. 2011 primátor mesta Hlohovec za prítomnosti prednostky mestského úradu a náčelníka MsP prijal príslušníkov Mestskej polície Hlohovec Pavla Oravca a Mgr. Petra Hincu a udelil im  ocenenie a finančnú odmenu za záchranu ľudského života.
     Pri poďakovaní zvlášť vyzdvihol ich  pohotovosť a rozhodnosť v konaní  pri záchrane toho najcennejšieho čo človek má, ľudského života,  hodnotu  ktorú  nemožno ničím  vyčísliť.
     Policajti Pavel Oravec a Mgr. Peter Hinca dňa 29. 10. 2011 zachránili život mladého 22 ročného muža, ktorý chcel skočiť z cestného mosta do rieky Váh tým, že mu v tom zabránili, spoločne ho vytiahli na chodník už z druhej strany zábradlia  a následne mu zabezpečili potrebnú lekársku starostlivosť.
 

Ocenení príslušníci MsP u primátora mesta

Dňa 7. 11. 2011 o 19.40 hod. telefonicky oznámila na stálu službu MsP mladá žena, že je pod vplyvom alkoholu a chce ísť na liečenie. Vyslaná hliadka zistila, že telefonovala 13 ročná slečna, ktorá  sa na mieste nachádzala aj so svojou matkou,  lieči sa na psychiatrii a kričala, že sa chce zabiť, skoči pod vlak alebo auto. Matka držala dcéru za ruku a snažila sa ju ukľudniť, ale dcéra sa jej vyšmykla a bežala na cestu k autu, ktoré práve prichádzalo. Hliadka dievča zachytila a privolala rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá ju previezla na psychiatriu do Trnavy.

Sviatok všetkých svätých

Z pohľadu MsP Hlohovec Sviatok všetkých svätých na oboch cintorínoch, či už na ul. Nitrianskej, alebo v miestnej časti Šulekovo prebehol dôstojne, bez akýchkoľvek rušivých momentov. Oproti minulým rokom boli tieto sviatky pokojnejšie. Nevyskytli sa žiadne porušenia, ktoré by bolo potrebné riešiť v priestupkovom konaní.

MsP už dva týždne pred samotným sviatkom zvýšila kontrolnú činnosť na oboch cintorínoch a v ich okolí. Priebežne sa kontaktovala i so samotnými návštevníkmi cintorínov a informovala ich o tom, kde sa hliadky MsP zdržujú a kde je v prípade potreby možnosť sa na mestských policajtov obrátiť.

Zvýšená pozornosť bola venovaná i priestorom pred cintorínmi, najmä v piatok, v sobotu, v nedeľu a v utorok, kedy bola najväčšia návštevnosť cintorínov a pohybu motorových vozidiel v ich okolí.

Počas víkendu a sviatku kontrola a bezpečnosť na cintorínoch bola zabezpečovaná dvoma hliadkami MsP.
 

     Na stálu službu mestskej polície nahlásila žena, že pri kontajneri na Vinohradskej ul. niekto vyviezol staré okná. Šetrením hliadka zistila, že okná vyhodil 32 ročný muž, ktorý bol 19. 11. 2011 riešený blokovou pokutou.


 

OKTÓBER 2011

Hliadka MsP Hlohovec zabránila samovrahovi skočiť z mosta.

Hliadka MsP Hlohovec v zložení veliteľ hliadky Pavol Oravec a člen hliadky Mgr. Peter Hinca pri premiestňovaní sa k prevereniu oznámenia v miestnej časti Šulekovo o 00:19 hod. dňa 29. 10. 2011 spozorovali na cestnom moste cez rieku Váh muža, ktorý preliezal zábradlie na moste a chcel skočiť z mosta do rieky.
Po okamžitom zastavení motorového vozidla k neznámemu mužovi priskočil veliteľ hliadky, ktorý ho zachytil za ruku už na druhej strane zábradlia a stiahol ho ponad zábradlie späť na chodník, pričom mu v tom pomáhal už aj člen hliadky.
Jednalo sa o 22 ročného muža z neďalekej obce, ktorý hliadke uviedol, že ho život nebaví a chce si ho zobrať. Taktiež uviedol, že bol prepustený z práce a že sa lieči na psychiatrickom oddelení. K mužovi bola privolaná rýchla zdravotná služba.

V priebehu posledných 6 rokov príslušníci MsP zachránili 3 ľudské životy. Posledný obdobný prípad sa stal v roku 2008 tiež na tomto moste, keď zachránili život žene, ktorá sa opakovane pokúšala skočiť z mosta. V roku 2005, keď zranený muž v bezvedomí bol unášaný v rieke a príslušník MsP skočil za nim do rieky, z ktorej ho vytiahol a podarilo sa ho oživiť.

1) Foto miesta, kde došlo k pokusu samovraha skočiť z mosta. Ukazuje veliteľ hliadky, ktorý ho zachytil za ruku už na druhej strane zábradlia.
 

 príslušníci MsP na moste ukazujú miesto, odkiaľ chcel muž skočiť do Váhu

Dňa 23. 10. 2011 o 00.15 hod. telefonicky oznámila na stálu službu MsP pracovníčka baru na ul. M. R. Štefánika, že im v bare zaspal zákazník a nevedia ho zobudiť. Hliadka MsP zistila, že pri hracích automatoch zaspal 30 ročný muž, ktorého hliadka MsP zobudila a vykázala ho z baru.
V ten istý deň o 01.19 hod. spozoroval kamerovým systémom operačný príslušník MsP ako po ul. M. R. Štefánika naháňa neznámy muž iného muža. Pred MsP ho dobehol, zhodil ho na zem a chcel ho udrieť päsťou. Veliteľ zmeny ihneď na miesto vyslal hliadku a do príchodu hliadky sa snažil mužov ukľudniť a tak zabrániť ďalšiemu konfliktu. Napadnutý muž nebol zranený, ošetrenie odmietol a 34 ročný útočník bol riešený blokovou pokutou.
O 04.50 hod oznámila na MsP pracovníčka čerpacej stanice na Nitrianskej ul., že im tam neznámy muž rozbíja poháre. Hliadka po príchode na miesto zistila, že priestupca sa tam už nenachádza. Vzniknutú škodu uhradil jeho kamarát. Prípad je v štádiu objasňovania

Mestská polícia Hlohovec už 2 týždne pred sviatkom všetkých svätých v denných aj v nočných hodinách venuje zvýšenú pozornosť cintorínom v Hlohovci a v miestnej časti v Šulekove. Posledný októbrový víkend, ako aj počas sviatku všetkých svätých MsP zdvojnásobí počet hliadok, ktoré budú vykonávať kontroly na cintorínoch a v ich okolí. Kontrolná činnosť hliadok bude koordinovaná i s činnosťou príslušníkov OO PZ v Hlohovci pri zabezpečovaní parkovania motorových vozidiel v okolí oboch cintorínov. 
 

Vyhodnotenie Michalského jarmoku

     Bezpečnosť Michalského jarmoku bola zabezpečovaná stálymi hliadkami MsP a OO PZ Hlohovec. V priestoroch jarmoku bolo prítomných vždy 8 až 12 príslušníkov oboch súčastí.
K zvýšeniu bezpečnostnej situácii prispelo i to, že časť jarmočných priestorov a okolia bola monitorovaná i bezpečnostnými kamerami.

Z dôvodu, že jarmok sa konal v nových priestoroch, hliadky MsP venovali zvýšenú pozornosť i informovanosti, usmerňovaniu a pomoci predajcom a návštevníkom jarmoku s ktorými boli v stálom kontakte.
Tiež bola venovaná zvýšená pozornosť parkoviskám určeným k parkovaniu motorových vozidiel predajcov či návštevníkov, vrátane ich stráženia.
K zvýšeniu bezpečnostnej situácie na jarmoku prispelo i to, že predajné stánky boli umiestnené len na jednej strane ulice a z týchto ulíc sa vylúčilo parkovanie motorových vozidiel predajcov. Výnimky boli povolené len organizačným štábom tam, kde to nebránilo bezpečnosti a pohybu návštevníkov, priechodu sanitného, hasičského či iného obdobného vozidla.

Zvýšená pozornosť bola venovaná i zabezpečeniu rýchlej zdravotnej pomoci a poskytnutia potrebného ošetrenia. Vozidlá RZP zasahovali celkom 5 krát pri rôznych prípadoch, keď návštevníkom jarmoku prišlo nevoľno a bolo im potrebné poskytnúť pomoc. K vážnejšiemu zraneniu počas jarmoku nedošlo.

Počas jarmoku nebola na MsP nahlásená žiadna krádež dokladov, peňazí, či iných osobných vecí. Nebolo nahlásené ani žiadne výrazné porušenie verejného poriadku, či násilia.
V spojitosti s konaním Michalského jarmoku nebol nahlásený ani žiadny prípad rušenia nočného kľudu.

MsP počas jarmoku riešila dva priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, jeden prípad krádeže kovovej konštrukcie stánku a pohryznutie psom osoby, ktorá vošla za odhradený priestor, do blízkosti maringotiek, pes bol uviazaný na reťazi.
 


 

SEPTEMBER 2011

Dňa 19. 9. 2011 o 11.10 hod. oznámil na č. 159 občan, že na Hlohovej ul. okradla posádka vozidla s banskobystrickou značkou staršieho muža. Operačný pracovník MsP vyslal na miesto okamžite hliadku MsP, ktorá spozorovala na Hlohovej ul. uvedené vozidlo a v ňom troch pasažierov. Vedľa vozidla stál starší muž, ktorý hliadke oznámil, že asi pred dvoma mesiacmi ho posádka vozidla okradla o 2 000,- € a prípad už rieši kriminálna polícia. Posádka motorového vozidla sa snažila z miesta újsť, ale príslušníci MsP jej v tom zabránili a z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu kontaktovali OO PZ Hlohovec. Po príchode štátnej polície bolo zistené, že jedna osoba z posádky vozidla patrí medzi hľadané osoby a osobné motorové vozidlo je tiež v pátraní. Posádka motorového vozidla aj poškodený boli hliadkami MsP a OO PZ prevezení na OO PZ Hlohovec, ktoré si prípad prevzalo.

Dňa 10. 9. 2011 o 22.00 hod. oznámil hliadke MsP občan, že neznámy mladík rozbil reklamnú sklenenú výplň na ulici SNP. Hliadka zistila, že tabuľu rozbil 18 ročný mladík, ktorý je riešený v zmysle priestupkového zákona.

Atmosféru začiatku nového školského roka už tradične prežívajú i mestskí policajti v Hlohovci. V tento deň venujú zvýšenú pozornosť bezpečnostnej situácii v meste, zvlášť tým úsekom a uliciam, kde dochádza k najväčšiemu pohybu detí či už pri ceste do školy, alebo späť. Tak tomu bolo i dňa 5. 9. 2011, v deň zahájenia školského vyučovania. Mestskí policajti v ranných hodinách dozerali na bezpečnosť školákov na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl v miestnej časti Šulekovo, na Podzámskej ulici, či na kruhovom objazde. Uvedený dohľad bol koordinovaný i s príslušníkmi OO PZ v Hlohovci, ktorí zabezpečovali ďalšie cestné priechody v blízkosti škôl. Už tradične na začiatku školského roka mestská polícia vykonáva preventívnu akciu na kontrolu podávania a požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými. V tento deň u žiadného z nich nebol zistený alkohol v dychu, mládež popíjala kofolu, či iné osviežujúce nápoje.

Dňa 3. 9. 2011 boli nálezkyňou na MsP prinesené peniaze, ktoré našla zabudnuté v bankomate na Hollého ul. MsP kontaktovala banku, ktorá z výpisu z bankomatu zistí majiteľa a zabudnutá hotovosť mu bude vrátená.
 


 

AUGUST 2011

Dňa 29. 8. 2011 o 01. 30 hod. bol kamerovým systémom spozorovaný muž, ktorý behal po ceste, zastavoval vozidla a tým ohrozoval bezpečnosť cestnej premávky. Vyslaná hliadka z miestnej znalosti spoznala 34 ročného muža, ktorý je duševne chorý. Muž bol hliadkou prevezený a odovzdaný matke.

Dňa 22. 8. 2011 o 21.30 hod. telefonicky oznámil občan, že jeho suseda niečo doma rozbíja. Hliadka MsP zistila, že 59 ročná žena je pod vplyvom alkoholu. Bola upozornená, aby takýmto spôsobom neobťažovala svojich susedov.

Dňa 20. 8. 2011 telefonicky oznámila pani, že jej do dvora vbehol pitbul a roztrhal jej dve morky. Hliadka zistila majiteľku psa, ktorej bola udelená bloková pokuta a s poškodenou sa dohodla, že jej škodu uhradí.

Dňa 20. 8. 2011 telefonicky oznámil majiteľ kúpaliska, že po kúpalisku behá veľký chrt, ktorý behá po dekách a snaží sa dostať k jedlu, ktoré si priniesli so sebou návštevníci. Pes bol hliadkou MsP odchytený a prevezený do útulu zvierat v Nitre.
 

Dňa 12. 8. 2011 o 21.40 hod. telefonicky oznámil občan, že na Rozmarínovej ul. ležia na ceste ľudia. Vyslaná hliadka zistila, že na zemi ležia traja bezdomovci, ktorí boli z miesta vykázaní.

Dňa 9. 8. 2011 spozoroval kamerou operačný pracovník, že neznámy muž vyváža k Váhu na fúriku odpad. 56 ročný muž bol riešený blokovou pokutou a skládku musí odstrániť.

Dňa 8. 8. 2011 bol blokovou pokutou riešený 21 ročný mladík, ktorý o 23.55 hod. vykrikoval na Nitrianskej ul a rušil nočný kľud.

Dňa 6. 8. 2011 telefonicky oznámil občan, že na parkovisku pred činžiakom na Hollého ul. je zaparkované auto, ktoré má otvorené okno. Hliadka MsP zistila majiteľa vozidla a vyrozumela ho. Taktiež bol zistený a vyrozumený majiteľ vozidla na Závalí dňa 12. 8. 2011, kedy hliadka o 05.20 hod. pri kontrole sídliska spozorovala otvorené okno na jeho vozidle.
 

Porucha výsuvného stĺpika pred vjazdom do pešej zóny:
Z dôvodu technickej poruchy výsuvného stĺpika pred vjazdom do pešej zóny na ulici M.R.Štefánika sa stĺpik nebude až do jeho výmeny za nový používať. Bude zasunutý. Priestor pešej zóny bude pod zvýšenou kontrolou hliadok MsP a kamerového monitorovacieho systému.
Naďalej ale pre povolenie vjazdu a prejazdu priestorom pešej zóny platia príslušné ustanovenia VZN č.83/2005 o pešej zóne .
Vjazd do pešej zóny majú povolený len vozidlá za účelom zásobovania v čase od 05.00 hod. do 10.00 hod., neobmedzene vozidlá majiteľov a nájomcov prevádzok a nehnuteľností nachádzajúcich sa v priestore pešej zóny, z dôvodu prejazdu pešou zónou za účelom parkovania v uvedených nehnuteľnostiach, vozidlá, ktorým vjazd povolí veliteľ zmeny MsP po uvážení, že tieto nestihli z objektívnych príčin dodržať čas určený k zásobovaniu, alebo z dôvodu riešenia rôznych havarijných situácii a z iných dôvodov i vozidlá stavby, ktoré majú na základe schválenej žiadosti vjazd do priestoru pešej zóny povolený a pod.
Stále platí osobitné ustanovenia o pešej zóne § 59 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktoré státie vozidiel v priestore pešej zóny zakazuje. V pešej zóne môže vozidlo iba zastaviť na účel zásobovania, t.j. iba na čas nevyhnutne potrebný na vyloženie a naloženie tovaru.

Ďalšie informácie:

Dňa 5.8.2011 o 01.20 hod. sa v herni na Železničnej ulici, pod vplyvom alkoholu, 39 ročný S.T. drzo správal k personálu a obťažoval hostí. Menovaný bol z miesta vykázaný a riešený v zmysle priestupkového zákona.
V ten istý deň hliadka MsP bola vyslaná k asistencii Rýchlej zdravotnej pomoci na Námestie sv. Michala k ležiacemu na zemi 53 ročnému J.F. z Veľkých Kostolian, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Menovaný po prehliadnutí rýchlou zdravotnou pomocou sa postavil a odišiel z námestia. Nakoľko menovaný svojim konaním naplnil skutkovú podstatu priestupku vzbudzovania verejného pohoršenia podľa § 47 ods. 1 písm.c) zákona o priestupkoch, priestupok bude prejednaný Mestskou políciou.
Z piatka na sobotu hliadka MsP preverila niekoľko oznámení od občanov na rušenie nočného kľudu mládežou na ul. Za poštou, na ul. Vinohradská a Komenského - pri kláštore (hranie na gitare).
 

Dňa 4.8.2011 o 07.50 hod. hliadka MsP bola vyslaná preveriť oznámenie, že na ul. Vinohradská , sa nachádza neznámy mladík, ktorý mal problémy s koordináciou, na rukách mal malého psíka (šteniatko) a hrozilo, že mu vypadne z rúk a poraní sa. Mladíka, ktorý má adresu Hlohovec 0 (bezdomovec) bol ošetrený Rýchlou zdravotnou pomocou a bol prevezený do FN v Trnave. Psík bol hliadkou MsP odvezený do útulku zvierat.

Dňa 3.8.2011 o 03.30 hod hliadka riešila skupinku mladých ľudí na ul. Za Poštou, pri večierke, ktorí konzumovali potraviny a hlasno sa rozprávali. Boli upozornení na dodržiavanie nočného kľudu. V záujme zachovania nočného kľudu uvedené miesto opustili.

Dňa 2.8.2011 o 7.25 hod. bol bezpečnostnou kamerou zachytený pri fontáne na Starom rínku bezdomovec J.B., ktorý znečistil lavičku. Po príchode hliadky ju vyčistil a z daného priestoru bol vykázaný. Dňa 6.8.2011 o 07.30 hod. bol bezpečnostnou kamerou tiež zachytený na Námestí sv. Michala iný 40 ročný bezdomovec Š.S. ako močí v parku pri kostole. Z uvedeného priestoru bol vykázaný.
 

 


 

JÚL 2011

Hliadka MsP dňa 18. 7. 2011 musela privolať Rýchlu zdravotnú pomoc k dvom osobám ležiacim bezvládne na zemi. V prvom prípade o 10.25 hod., kedy na námestí ležal na zemi 52 ročný muž a sťažoval sa na bolesti hrudníka a ťažké dýchanie a druhý krát o 19.30 hod., kedy na Železničnej ul. ležal 57 ročný bezdomovec, ktorý nereagoval a z úst mu išla krvavá pena. Obaja boli prevezení na ošetrenie do nemocnice v Trnave.
---

Dňa 14. 7. 2011 hliadka MsP pri kontrole v miestnej časti Šulekovo zistila, že 55 ročný muž má svoje osobné motorové vozidlo pristavené pri skládke štrku na Priemyselnej ul. a do auta nakladá štrk. Za uvedený priestupok proti majetku bol riešený blokovou pokutou.
---

Dňa 13. 7. 2011 bolo na MsP prijaté telefonické oznámenie, že pri firme Bekaerte sa nachádzajú bezdomovci, ktorí obťažujú okoloidúcich rôznymi požiadavkami. Hliadka MsP pri preverení uvedeného oznámenia zistila, že manželia – bezdomovci z okresu Topoľčany, si za autobusovou zastávkou postavili stan, ktorý si zariadili a začali v ňom bývať. Hliadkou MsP boli z miesta vykázaní a okolie museli vyčistiť.

---

Dňa 2. 7. 2011 hliadka MsP riešila blokovou pokutou 39 ročného muža, ktorý odcuzil štrk z Priemyselnej ul.


 

Vyhodnotenie aktivít v mesiaci jún 2011
Plánovaná akcia:

V súlade s plánom cielených akcií boli vykonané v pohostinských a reštauračných zariadeniach a na vytypovaných verejných priestranstvách kontroly dodržiavania zákazu predávania, podávania alebo inak umožnenia požívania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov.
Kontroly boli vykonané v 81 pohostinských zariadeniach a na uvedených verejných priestranstvách. Kontrolovaných bolo 29 osôb.
Ani v jednom prípade nebol u mladistvých osôb zistený alkohol v dychu.
Dva prípady požívania alkoholických nápojov boli zaznamenané porušením VZN č. 102/2008 o obmedzení požívania, predaja a podávania alkoholických nápojov na územi mesta Hlohovec u osôb blízko veku mladistvých na ulici Starý Rínok, na rampe. Oba boli riešené blokovou pokutou.
Pozitívnym poznatkom bolo, že počas vyučovania nebolo zistené zdržovanie sa maloletých či mladistvých osôb v reštauračných zariadeniach. Značne nižší počet bol zaznamenaný aj počas večerných a nočných hodín.
Počas tejto kontroly boli ale zistené 2 prípady fajčenia detí do 15 rokov. V jednom prípade to bolo na ul. Tajovského pri trafostanici a druhý prípad bol zistený na ul. Podzámska v blízkosti VI. ZŠ. O uvedených prípadoch boli informovaní rodičia detí. V novinových stánkoch o ktorých bolo podozrenie, že si tu deti mohli zakúpiť cigarety boli vykonané upozornenia predávajúcich a v okolí týchto stánkov sa zvýšilo vykonávanie sporadických kontrol zameraných na predaj tabakových výrobkov práve tejto vekovej skupine.
Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v mesiaci jún:
V priebehu mesiaca bolo riešených 107 priestupkov. Pokuty boli uložené vo výške 1 155,- €.
Najväčší počet, 26 priestupkov, bolo zaznamenaných priestupkov proti verejnému poriadku, znečistenia verejného priestranstva a vzbudenia verejného pohoršenia.
Proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo spáchaných 63 priestupkov. Najviac ich bolo spáchaných na ul. SNP.
Kamerovým monitorovacím systémom bolo zachytených 32 priestupkov. Najviac 7 priestupkov bolo spáchaných porušením § 47/d – znečisťovanie verejného priestranstva, zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch .
V priebehu mesiaca došlo k poruche výsuvného stĺpika pri vjazde motorových vozidiel na pešiu zónu. Stĺpik bude až do jeho vymenenia spustený. V uvedenom priestore sa ale zvýši kontrolná činnosť hliadok MsP s cieľom zabránenia neoprávnenému vjazdu do priestorov pešej zóny.
V mesiaci jún sa našiel väčší obnos peňazí. Osoba, ktorá peniaze stratila, sa môže prihlásiť na MsP.
Plánované akcie na mesiac júl:
MsP sa bude v mesiaci júl vo zvýšenej miere orientovať na kontrolu rušenia nočného kľudu, zvlášť na rušenie nočného kľudu mládežou a na vandalizmus v parku na ul. R. Dilonga.
Zameriavať sa bude i na kontrolu fajčenia na verejných priestranstvách, tam kde to nie je povolené.

 

Dňa 30. 6. 2011, v posledný deň školského roka MsP vykonala v reštauračných zariadeniach na území mesta 2 kontroly zamerané na podávanie a užívanie alkoholických nápojov maloletými a mladistvými. Prvá kontrola bola vykonaná o 10.00 hod. a druhá o 14.00 hod. Počas týchto kontrol nebolo zistené požitie alkoholických nápojov mládežou.
Počas prázdnin má MsP v pláne úloh zvýšenú kontrolu zameranú na podávanie a užívanie alkoholických nápojov mládežou v reštauračných zariadeniach a v parkoch, kde sa mládež najviac zdržiava. Taktiež budú kontroly zamerané na rušenie nočného kľudu v okolí parkov a na sídliskách. 

Dňa 12. 6. 2011 telefonicky oznámil občan, že v pohostinstve na Nitrianskej ul. je hluk. Hliadka zistila, že 30 ročný muž sa v pohostinstve hlučne správal, urážal barmanku, vyhrážal sa jej ubližením na zdraví a tiež slovne napádal hliadku MsP. Muž bol riešený blokovou pokutou.
 

Telefonicky oznámil 9. 6. 2011 občan, že v časti Peter niekto páli odpad. Vyslaná hliadka zistila, že 26 ročný muž pálil na dvore káble. Bol riešený blokovou pokutou.
     Tiež blokovou pokutou bol riešený 43 ročný muž, ktorý nezabránil voľnému pohybu psa a pes ohrozoval ľudí na železničnej stanici.
 

Dňa 8. 6. 2011 nahlásila riaditeľka VI. ZŠ na Podzámskej ul., že žiačke boli odcudzené peniaze, ktoré vyzbierala od spolužiakov na školský výlet. Hotovosť 150,- € si dala do peňaženky a schovala na spodok aktovky, pod učebnice. Počas voľnej hodiny žiaci opustili triedu a čakali na triednickú hodinu pred hlavným vchodom do školy. Po vrátení sa do triedy si žiačka skontrolovala aktovku a zistila, že peňaženku aj s finančným obnosom tam nemá. Kamerovým systémom školy, ktorý monitoruje chodby sa zistilo, že do triedy, v ktorej mala žiačka peniaze, vošli 7 žiaci. Šetrením hliadka MsP zistila, že podozriví sú dvaja z nich. Títo sa nakoniec ku svojmu činu priznali a uviedli, kde peniaze ukryli. Pri objasňovaní priestupku boli prítomní i ich rodičia. Nakoľko sa jednalo o mladistvé osoby za priestupok proti majetku každému z nich bola uložená bloková pokuta 15,- €. Zároveň boli upozornení i ich rodičia, že v prípade, ak by sa ďalšej krádeže dopustili v priebehu 12 nasledujúcich mesiacov, v súlade s § 212 ods. 2 písm. f) trestného zákona už by sa to považovalo za trestný čin, za ktorý je možné uložiť i nepodmienečný trest odňatia slobody. Informácia o uvedenom priestupku bola postúpená i sociálnej kurátorke ÚPSVaR.

Z činnosti MsP v mesiaci máj:
V priebehu mesiaca máj MsP riešila 366 rôznych podnetov, z toho bolo 114 priestupkov. Mimodopravných bolo 37 a dopravných 77 priestupkov. Nie všetky priestupky boli riešené sankciou. Napomenutím bolo riešených 31 priestupkov. Uložené blokové pokuty boli vo výške 1205.- €.
Kamerovým monitorovacím systémom bolo v priebehu mesiaca máj zachytených 46 priestupkov. Všetky boli riešené v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami.
Bolo zachytené kúpanie sa ženy vo fontáne na Starom rinku, kopanie do zberných košov, ale i pitie alkoholu na verejnosti, znečisťovanie verejných priestranstiev odhodením papierových obalov, či cigaretových ohorkov ale i neodstránenie exkrementov.
V priebehu mesiaca máj začal pracovať na MsP aktivačný pracovník, ktorého úlohou je kontrola a čistenie miest, kde najčastejšie dochádza k znečisťovaniu verejných priestranstiev zakladaním nepovolených (čiernych) skládok, či znečisťovaniu verejných priestranstiev, najmä chodníkov, exkrementami. Preukazuje sa vysačkou, ktorú nosí umiestnenú na viditeľnom mieste, na ktorej sú vyznačené jeho oprávnenia, opatrenou razítkom MsP.
Plánované akcie MsP na mesiac jún:
V mesiaci jún MsP bude venovať zvýšenu kontrolu podávania, užívania, či inak umožnenia pitia alkoholických nápojov mládeži. Príslušníci MsP budú venovať zvýšenú pozornosť pohostinským zariadeniam a ostatným verejne prístupným miestam, kde sa mládež zvyčajne zdržuje.
Udalosti z posledného týždňa:
Dňa 2. 6. 2011 riešila hliadka MsP Hlohovec v zmysle priestupkového zákona muža, ktorý fajčil na autobusovej zastávke.
Kamerou boli spozorovaní 3. 6. 2011 o 00.35 hod. dvaja mladíci, ktorí znečisťovali fontánu, hádzali do nej kamene a šišky. Obaja boli riešení blokovou pokutou.
Taktiež kamerou boli spozorovaní 4. 6. 2011 bezdomovci, ktorí na námestí pili alkohol a znečisťovali okolie lavičiek kde sedeli ohorkami z cigariet. Po upozornení hliadkou si po sebe upratali a odišli.
Dňa 5. 6. 2011 o 09.00 hod. ležal na zemi na ul. Za poštou 64 ročný muž, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Keďže sa jednalo o muža, ktorý má i dlhodobé zdravotné problémy, bol prevezený do miesta trvalého bydliska a odovzdaný manželke.
Blokovou pokutou boli riešení 6. 6. 2011 o 04.05 hod. dvaja mladíci, ktorí boli spozorovaní kamerovým systémom ako močia na pešej zóne.
Dňa 7. 6. 2011 sa príslušníci MsP stretli opäť s deťmi, tentokrát zo škôlky na Vinohradskej ul. Deti si vypočuli niečo z dopravnej výchovy, ale hlavne si pozreli a vyskúšali vysielačky, nepriestrelné a reflexné vesty, čiapky, ale zaujal ich aj ďalekohľad, „papuča“ a maják. Deti príslušníkom porozprávali svoje zážitky a pochválili sa, že poslúchajú pani učiteľky.
Kamerový monitorovací systém a chránené pracovisko je významným pomocníkom pri práci MsP.
Kamerou bol spozorovaný dňa 19. 5. 2011 muž, ktorý niečo odhadzoval za lavičku na Námestí sv. Michala. Vyslaná hliadka zistila, že 52 ročný muž poodhadzoval za lavičku zvyšky jedla. Za znečistenie verejného priestranstva bol riešený blokovou pokutou.

Dňa 21. 5. 2011 o 02.10 hod. spozoroval operačný príslušník MsP kamerou dvoch mladíkov, ktorí na pešej zóne zhodili najskôr okrasný stromček v kvetináči a o chvíľku tuju. Vyslaná hliadka riešila oboch mladíkov blokovou pokutou.

Taktiež kamerou bola spozorovaná o 17.00 hod. 18 ročná žena, ktorá sa kúpala na ul. Starý rínok vo fontáne. Mladá žena bola riešená blokovou pokutou.

Dňa 22. 5. 2011 o 00.10 hod. spozoroval kamerou operačný pracovník dvoch mladíkov, ktorí kopali do smetnej nádoby. Nakoľko boli obaja pod vplyvom alkoholu a priestupok nebolo možné s nimi prejednať, boli obaja predvolaní na doriešenie na MsP Hlohovec.

Blokovou pokutou bol 23. 5. 2011 riešený 18 ročný mladík, ktorý bol o 04. 15 hod. spozorovaný na kamere ako vyvoláva bitku a kope do odpadkového koša.

V priebehu týždňa boli tiež zaznamenané prípady:
Dňa 22. 5. 2011 museli príslušníci MsP tri krát privolať včelára, ktorý odstránil roj včiel najskôr v ranných hodinách na kúpalisku a neskôr nad vchodom bytového domu na Nitrianskej ul. a na Závalí.
V ten istý deň bola v zmysle priestupkového zákona riešená 50 ročná žena, ktorá pálila na dvore káble.
 

Mestská polícia Hlohovec počas majstrovstiev sveta v hokeji mala posilnené hliadky 3. 5. 2011, kedy bolo premietanie hokejového zápasu v Zámockej záhrade spojené s akciou „Uvedenie Hlohoveckého piva do života“. Počas celej akcie neprišlo k žiadnemu incidentu, akcia prebehla pokojne. Ďalšie verejné premietanie hokejového zápasu bolo 29. 4. 2011, 6. a 7. 5. 2011 na sídlisku R. Dilonga, aj tieto akcie prebehli bez incidentu.
Kamerou spozoroval 7. 5. 2011 operačný MsP mladíka, ktorý kopal do zábradlia a lomcoval ním. Vyslaná hliadka zistila, že 12 ročný madík sa hneval, lebo slovenskí hokejisti prehrali zápas, ale išiel s otcom, ktorý ho ihneď napomenul. K poškodeniu majetku neprišlo a otec prisľúbil, že svojmu synovi dohovorí, aby sa to viackrát neopakovalo.

 

Taktiež kamerou bolo spozorované dňa 8. 5. 2011, ako neznámy muž poškodzuje a vytrháva tuje zasadené v kvetináčoch na Námestí sv. Michala. Vyslaná hliadka 29 ročného muža predvolala na doriešenie priestupku na MsP, lebo muž bol silne pod vplyvom alkoholu a priestupok nebolo možné na mieste doriešiť.

V zmysle priestupkového zákona bol 8. 5. 2011 riešený 24 ročný muž, ktorý venčil svojho psa a neodstránil po ňom exkrementy.

Dňa 2. 5. 2011 oznámila obyvateľka Drevenej ul., že tam behá pes. Hliadka MsP psa odchytila a jeho majiteľa riešila blokovou pokutou, pretože nezabránil voľnému pohybu psa.
 

Veľkonočný týždeň a Veľkonočné sviatky v Hlohovci.

MsP Hlohovec venovala príprave zachovania bezpečnosti v meste počas Veľkonočných sviatkov zvýšenú pozornosť. Už od 11. 4. 2011 sa zamerala sa na lokality, kde dochádza k najčastejšiemu porušeniu verejného poriadku, t. j. v priestore parku na ulici R. Dilonga, v Zámockej záhrade, na ulici za Poštou, pri Dome kultúry na Starom rínku a tiež na ul. M. R. Štefánika - pešej zóne.
Zvýšená pozornosť bola venovaná i kontrole oboch cintorínov na ul. Nitrianska i v miestnej časti Šulekovo.
Z uvedeného dôvodu bola posílená hliadkova služba a počas nočnej doby od štvrtka 22. 4. 2001 do nedele 25. 4. 2011 boli v meste dve hliadky.
V období od 18. 4. 2001 do 25. 4. 2011 MsP vykonala 10 kontrol na zistenie alkoholu v dychu. Z toho 4 kontroly vykonala spoločne s príslušníkmi hliadky OO PZ Hlohovec. Kontrolovaných bolo 40 osôb v 24 pohostinských zariadeniach a na verejných priestranstvách. Požitie alkoholických nápojov bolo zistené u 6 osôb. V štyroch prípadoch u mladistvých z toho u troch dievčat. Uvedené prípadu budú v súlade so zákon oznámené príslušnej obci a v 2 prípadoch mestu Hlohovec. Takejto osobe môže byť uložené pokarhanie a v odôvodnených prípadoch i zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. V dvoch prípadoch bolo zistenie požitie alkoholických nápojov na verejne prístupnom mieste na ktorom to je zakázane, na ulici Za Poštou a v parku na ulici R. Dilonga.

Charakteristickým znakom Veľkonočných sviatkov v Hlohovci bolo i to, že v pohostinských zariadeniach sa zdržovalo relatívne veľmi málo mladých ľudí. Takou najrušnejšou bola noc z piatka na sobotu, kedy bol o 23.35 hod. blokovou pokutou riešený mladý muž, ktorý močil na verejnom priestranstve, o 02.07 hod. 24 ročný muž, ktorý kopal do odpadkového koša, obaja boli spozorovaní operačným pracovníkom na kamerovom monitorovacom systéme a v ranných hodinách boli taktiež kamerovým monitorovacím systémom zachytené dve rozdielne skupinky mladých ľudí. Hliadka MsP včasným príchodom na miesto zabránila ich vzájomnému stretu.

V jednom prípade bol v meste odchytený túlavý pes, ktorý bol následne premiestnený do útulku. Bol zaznamenaný i prípad uzatvorenia psa v ohradenom priestore určenom na venčenie. Nakoľko si psa nikto neprevzal, tento bol tiež umiestnený do útulku v Piešťanoch. V meste bol nájdený i psík s piešťanskou evidenčnou známkou. Po spolupráci s MsP Piešťany bola podľa známky nájdená i majiteľka psa, ktorá si ho na MsP i prevzala.

Dňa 22. 4. 2011 telefonicky oznámil muž, že jeho staršia suseda leží nehybne v záhrade. Vyslaná hliadka zistila, že pani skutočne ešte leží nehybne na zemi. Nakoľko hliadke nikto neotváral a išlo o ohrozenie života príslučníci MsP preskočili ohradu domu a 79 ročnej pani, ktorá spadla do skleníka a bola tam zakliesnená medzi rozbitým sklom poskytla pomoc. Táto tvrdila, že odpadla a nič si nepamätá, preto jej bola privolaná Rýchla zdravotná pomoc.
 

Dňa 19. 4. 2011 v ranných hodinách pred začiatkom vyučovania a 20. 4. 2011 v odpoludňajších hodinách po skončení vyučovania, vykonala hliadka MsP kontrolu podávania a požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými v 14 reštauračných zariadeniach na území mesta. Zvýšená kontrolná činnosť na zistenie alkoholu v dychu so zameraním na maloleté a mladistvé osoby, ale aj na požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach bude i počas veľkonočných sviatkov.

Dňa 15. 4. 2011 pri vjazde s motorovým vozidlom do nehnuteľnosti a otvorení sa automatickej brany nezabezpečil držiteľ psov – vodič svojich dvoch psov, ktorí ušli mimo strážený objekt a pohrýzli okoloidúceho muža do nohy a ruky. Poškodený bol lekársky ošetrený. Držiteľ psov predložil očkovacie preukazy a bol riešený blokovou pokutou za to, že nezabránil útoku svojich psov na človeka.

Bezpečnostnou kamerou bola zachytená 15. 4. 2011 o 21.40 hod. skupinka mladých ľudí, ktorí hádzali z terasy na Námestí sv. Michala dlažobné kocky na cestu. Vyslaná hliadka zistila, že v skupinke sa nachádzali dvaja 13 roční chlapci a jeden 17 ročný mladík, ktorému bolo namerané 0,37mg/l alkoholu v dychu. Uvedeného mladíka si prevzala jeho matka. Prípad je v štádiu objasňovania.
 

 

Dňa 12. 4. 2011 o 02.30 hod. pri kontrole na Železničnej ul. pristavil hliadku MsP vodič odstaveného kamiónu, že pri kontrole návesu zistil pootvorené dvere návesu. Hliadka pri kontrole kamiónu zistila, že na dverách návesu chýbajú zámky a plomby a podľa vyjadrenia vodiča drogistický tovar v hodnote približne 1 000,- €. Hliadka ihneď vykonala kontrolu okolia a spozorovala muža, ktorý sa skrýval pri nakladacej rampe na železničnej stanici. Tento keď spozoroval hliadku MsP sa dal okamžite cez koľaje na útek aj s dvoma kartónmi tovaru, ktoré zahodil a po podlezení parovodu utiekol v aute, ktoré mal za koľajiskom odstavené. V mieste, kadiaľ páchateľ utekal hliadka objavila 22 kartónov drogistického tovaru, ktoré boli odcudzené z návesu. Na miesto činu bola privolaná hliadka OO PZ, ktorá si prípad prevzala.

Dňa 10. 4. 2011 o 03.21 hod. boli kamerou spozorovaní dvaja muži, ktorí kopali na ul. SNP do odpadkového koša. Vyslaná hliadka zistila, že priestupku sa dopustili 19 roční mladíci, ktorí boli riešení blokovou pokutou. Už o 20 minút boli blokovou pokutou riešení dvaja 17 roční mladíci, ktorí boli taktiež spozorovaní kamerou ako sa váľajú po odparkovaných autách.

Dňa 6. 4. 2011 o 01.35 hod. telefonicky oznámil na MsP občan, že pri železničnom moste chytajú dvaja pytliaci ryby. Vyslaná hliadka zistila, že sú nahodené dve udice, vedľa je položená baterka a nástrahy na ryby. Páchatelia ešte pred príchodom hliadky MsP z miesta činu ušli. Hliadka všetky nájdené veci previezla na MsP.

Dňa 5. 4. 2011 nahlásil na MsP občan, že na ul. Za poštou asi dvaja muži fetujú. Vyslaná hliadka zistila, že dvaja muži vo veku 24 a 25 rokov skutočne fetujú toulen. Obaja boli riešení v zmysle priestupkového zákona.

Dňa 2. 4. 2011 hliadka MsP na základe oznámenia občana prichytila v Zámockej záhrade priamo pri pílení stromu 57 ročného muža, ktorý je riešený v zmysle priestupkového zákona.
 

Dňa 30. 3. 2011 nahlásil na MsP občan z miestnej časti Šulekovo, že mu chlapci odcudzili železo. Na miesto operačný pracovník vyslal hliadku MsP, ktorá spozorovala 3 mladíkov vo veku 16, 15 a 14 rokov s káričkou, na ktorej mali naložený odcudzený plech. Na miesto boli privolaní rodičia, ktorí boli o kananí detí informovaní. Jeden z chlapcov bol maloletý a dvaja mladiství boli riešení blokovou pokutou.

Dňa 29. 3. 2011 zistila hliadka MsP majiteľa nepovolenej skládky odpadu v zahradkárskej osade Pod Šomodou, kde boli vyhodené pneumatiky a rôzny iný odpad. Majiteľ bol riešený v zmysle priestupkového zákona a skládku odpratal.

V zmysle priestupkového zákona boli riešení dňa 27. 3. 2011 majitelia psov, keď najskôr 28 ročná majiteľka nechala behať svojho psa po detskom ihrisku a 51 ročný majiteľ neodpratal po svojom psovi exkrementy.
 

V zmysle priestupkového zákona bola riešená 22 ročná slečna, ktorá 23. 3. 2011 o 01.12 hod. išla po meste a pred kamerou si stiahla nohavice a ukázala do kamery zadnú časť tela.

Blokovou pokutou bol 21. 3. 2011 riešený 41 ročný M.O. z miestnej časti Šulekovo, ktorý vypúšťal žumpu a splašky tiekli pod susedovú nehnuteľnosť.

Telefonicky oznámila dňa 21. 3. 2011 na MsP matka, že sa pohádala so svojou 15 ročnou dcérou, lebo nechce chodiť do školy a dcéra sa začala baliť a chce odísť z domu. Príslušníkom MsP bola informovaná soc. kurátorka a k oznamovateľke bola vyslaná hliadka, ktorá sa so slečnou porozprávala a táto sa ukľudnila.

Telefonicky oznámil 18. 3. 2011 obyvateľ Sihotskej ul., že z bytu na prízemí sa šíry zápach a on má obavu, aby to nebol plyn. Vyslaná hliadka zistila, že z bytu neunikal plyn, ale 69 ročný majiteľ si piekol mäso a zaspal.

Dňa 16. 3. 2011 bolo preverené oznámenie, že na železničnej stanici v Hlohovci sú bezdomovci a obťažujú cestujúcich. Vyslaná hliadka zistila, že 39 ročný Ľ.Š. z Hlohovca verbálne napádal a urážal cestujúceho, 41 ročného muža a zamestnankyňu železničnej stanice. Po krátkej dobe, ako poškodený oznámil, čo sa mu stalo, skolaboval. Hliadka okamžite privolala Rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá muža ošetrila. Prípad bol odovzdaný príslušníkom PZ.

Dňa 13., 16 a 20. 3. 2011 riešila hliadka MsP 7 mužov, ktorí boli spozorovaní kamerovým systémom, ako požívajú alkoholické nápoje na Námestí sv. Michala a tým porušujú VZN mesta Hlohovec o obmedzení požívania alkoholických nápojov na území mesta Hlohovec. Všetci boli riešení blokovou pokutou.

Kamerou spozoroval operačný pracovník 13. 3. 2011 na Vinohradskej ul. muža, ktorý venčil psa a neodstránil po ňom exkrementy. Muž bol riešený blokovou pokutou.

Dňa 11. 3. 2011 o 22.55 hod. telefonicky oznámil občan, že ho prepadli dvaja muži a odcudzili mu bundu, v ktorej mal doklady a peňaženku. Na miesto bola ihneď vyslaná hliadka, ktorá obmedzila osobnú slobodu jednému z útočníkov. Druhý utiekol smerom na Pribinovu ul., kde ho podľa popisu spozorovala druhá hliadka MsP a útočníkovi tiež obmedzila osobnú slobodu. Pretože išlo o podozrenie z trestného činu boli podozriví odovzdaní OO PZ Hlohovec, ktorá prípad rieši.
 

Dňa 2. 3. 2011 oznámil telefonicky na stálu službu MsP vychovávateľ z reedukačného ústavu v Hlohovci, že im ušli traja chovanci. Vyslaná hliadka spozorovala mladíkov v Zámockej záhrade, títo sa po príchode hliadky rozutekali rôznymi smermi. Hliadke sa podarilo dvoch z nich dobehnúť a chytiť. Chovanci boli dovzdaní vychovávateľom.
 

Kamerou spozoroval pracovník stálej služby MsP dňa 27. 2. 2011 o 00. 05 hod. skupinku mladíkov, ktorí pili na verejnosti a jeden z nich močil na schody banky. Vyslaná hliadka zistila, že mládenci skutočne pili alkoholické nápoje na verejne prístupnom mieste, kde je to podľa VZN mesta Hlohovec zakázané a tiež rušili nočný kľud krikom. Všetkým štyrom bola udelená bloková pokuta.

Dňa 27. 2. 2011 sa na MsP dostavil muž, ktorý oznámil, že mu niekto znečistil parapet na okne zvratkami. Hliadka šetrením v bytovom dome zistila, že zo 7. poschodia zvracala von oknom 21 ročná slečna, ktorá bola riešená blokovou pokutou.

Bezpečnostnou kamerou bola spozorovaná dňa 27. 2. 2011 žena, ktorá bola na prechádzke na cyklistickom chodníku so svojim psom a priamo pod bezpečnostnou kamerou, vedľa koša s poučením ako so psími exkrementmi nakložiť, keď pes znečistil chodník tieto neodstránila, preto bola riešená blokovou pokutou.
 

Dňa 22. 2. 2011 bol kamerou spozorovaný muž, ktorý na Manckovičovej ul. venčil psa a neodpratal po ňom exkrementy. Vyslaná hliadka riešila 33 ročného muža blokovou pokutou.

Bezpečnostnou kamerou spozoroval operačný pracovník dňa 19. 2. 2011 o 03.27 hod., ako neznámy mladík napadol tri dievčence. Na miesto bola ihneď vyslaná hliadka MsP. Pred príchodom hliadky pri skupinke zastavilo auto, z ktorého vystúpil ďalší mladík, ktorý začal dievčence brániť, no po chvíľke jednu z nich napadol päsťou do tváre. Hliadka svojim príchodom zabránila ďalšiemu napádaniu a oboch mužov riešila blokovu pokutou.

Mestská polícia v spolupráci s OO PZ vykonala dňa 18. 2. 2011 vo večerných hodinách kontrolu podávania a požívania alkoholických nápojov osobami maloletými a mladistvými v 6 reštauračných zariadeniach a zároveň vykonala kontrolu dodržiavania VZN mesta Hlohovec o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach. V meste bolo kontrolovaných celkom 45 osôb. V parku na ul. R. Dilonga to bola skupinka 6 mladých ľudí, u 5 bolo zistené a preukazané, že alkoholické nápoje požívali v parku, na zakázanom verejne prístupnom mieste. Ďalší priestupok bol zistený u 22 ročného muža, ktorý pil pivo na verejnom priestranstve pred Domom kultúry. Za spáchanie uvedených priestupkov im boli udelené blokové pokuty. Pri kontrole v reštauračných zariadeniach hliadka zistila, že alkoholické nápoje požili i tri mladistvé slečny. V tomto prípade bolo informované právne oddelenie MsÚ a taktiež sociálna kurátorka Úradu práce, soc. vecí a rodiny. Pri požití alkoholických nápojov osobou maloletou môže obec uložiť zákonnému zastupcovi pokutu až do výšky 33,- €, ak požije alkoholické nápoje osoba mladistvá, uloží jej obec pokarhanie, v odôvodnených prípadoch aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.
Ďalší priestupok, požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupnom mieste kde je to zakázané, bol spozorovaný kamerovým monitorovacím systémom o 22.45 hod. na ulici Za poštou. Páchateľmi boli dvaja mladíci. Jednému bola uložená bloková pokuta vo výške 30,- € a druhému, nakoľko ešte nedovŕšil 18 rokov vo výške 15,- €.
      

Telefonicky oznámila na MsP 15. 2. 2011 o 08.55 hod. žena, že po Vinohradskej ul. sa pohybuje staršia žena oblečená v župane. Hliadka MsP zistila, že 78 ročná žena odišla z liečebne pre dlhodobo chorých. Hliadka ju odviezla naspäť a odovzdala sestričke.

Kamerovým systémom spozoroval pracovník stálej služby 13. 2. 2011 ženu, ktorá venčila psa a neodpratala po ňom exkrementy. Vyslaná hliadka riešila 22 ročnú ženu blokovou pokutou.
Taktiež bol v zmysle priestupkového zákona riešený 15. 2. 2011 o 05.45 hod. 29 ročný muž, ktorý bol spozorovaný kamerou na pešej zóne, kde venčil svojho psa a neodpratal po ňom exkrementy.

Telefonicky oznámil anonym na MsP dňa 12. 2. 2011, že deti kradnú z oploteného objektu železo. Hliadka MsP zistila, že štyria chlapci si prehadzujú železo z objektu a ukladajú si ho na káričku. Pre podozrenie z trestného činu bol prípad odovzdaný OO PZ Hlohovec.
 

Mestská polícia Hlohovec vykonala v dňoch 8. 2. 2011 a 11. 2. 2011 kontrolu podávania a požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými v reštauračných zariadeniach na území mesta Hlohovec. Dňa 8. 2. 2011 v popoludňajších hodinách, v čase ukončenia vyučovania. Požitie alkoholických nápojov zistila hliadka u jedného mladistvého, v dychu mu bolo namerané 0,2 mg/l alkoholu. Pri kontrole reštaurácie a priestorov za letnou terasou hliadka spozorovala 4 mladíkov, ktorých príchod hliadky veľmi zaskočil. Mladíci mali pri sebe fajku na fajčenie marihuany a vedľa na zemi bol pohodený sáčok s podozrivou látkou, pravdepodobne marihuanou. Pre podozrenie z trestného činu bola privolaná hliadka OO PZ, ktorá si prípad prevzala. V ten istý deň bola ešte vykonaná kontrola o 17.30 hod.
Dňa 11. 2. 2011 v ranných hodinách, pred nástupom študentov do školy, hliadka MsP skontrolovala požitie alkoholu u 14 študentov, ktorí sa zdržiavali v reštauračných zariadeniach. Alkohol ani u jedného nebol zistený.

Príslušníci MsP dávajú v reštaurácii fúkať mladistvým                        Fajka na fajčenie marihuany a sáčky s podozrivou látkou

Dňa 7. 2. 2011 bol v zmysle priestupkového zákona riešený  29 ročný J.N., ktorý bol pod vplyvom alkoholu a o 00.40 hod. búchal na dvere susedom.

Dňa 4. 2. 2011 pod vplyvom alkoholu vykrikoval po okoloidúcich 73 ročný M.M., ktorý sa nemohol udržať na nohách. Muž bol riešený blokovou pokutou a odovzdaný manželke.

Telefonicky oznámil 3. 2. 2011 občan, že jeho sused už 3 dni nevyšiel z bytu a on má strach o jeho život. Vyslaná hliadka spolu s oznamovateľom, ktorý mal od bytu kľúč a s dvoma susedkami byt otvorili a našli 72 ročného muža ležať na zemi. Muž tvrdil, že už je tak 2 dni, sťažoval sa na bolesť nôh a chrbtice. Ihneď bola hliadkou MsP privolaná Rýchla zdravotná pomoc, ktorá ho previezla do nemocnice v Trnave. 
 

MsP začala v mesiaci január s intenzívnejšou kontrolou venčenia psov zameranou nielen na preukazovanie totožnosti psa známkou, či jeho prihlásením v evidencii, ale najmä sa zameriava na kontrolu osôb, ktoré psa vedú, či bezprostredne odstránia exkrementy, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Za uvedeným účelom spracovala informáciu, ktorou upozorňuje na túto povinnosť a zároveň informuje i o tom, že psie exkrementy sa môžu odstrániť do bežných nádob na komunálny odpad. Uvedená informácia je dávaná k dispozícii osobám, ktoré psa vedú a umiestňovaná je i v lokalitách, v ktorých dochádza k venčeniu psov.
V súčasnej dobe je hliadkou MsP najväčší dôraz kladený na kontrolu venčenia psov na Nitrianskej ulici a pomocou kamerového monitorovacieho systému sa venčeniu psov venuje zvýšená pozornosť na uliciach Vinohradská, Starý Rínok, Manckovičova a v ďalších častiach centrálnej mestskej zóny. 

 Pri kontrole venčenia psov 22. 1. 2011 zistila hliadka MsP, že dvaja občania Nitrianskej ul. nemôžu preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou. Obaja boli riešení napomenutím.
Kamerou bola dňa 23. 1. 2011 na Vinohradskej ul. spozorovaná žena, ktorá po svojom psovi neodpratala exkrementy. 47 ročná žena bola riešená v zmysle priestupkového zákona.
Taktiež bola dňa 25. 1. 2011 riešená za neodstránenie exkrementov po svojom psovi na Nitrianskej ul. 22 ročná žena, ktorú hliadka MsP spozorovala počas kontroly venčenia psov.

Dňa 21. 1. 2011 spozorovala hliadka pri kontrole Železničnej ul. mladíka, ktorý kopal do smetnej nádoby. Mladík bol maloletý, mal len 13 rokov, preto bola privolaná matka chlapca, ktorá bola informovaná o chovaní svojho syna.

Vandali vyčíňali, nevážia si novovybudovanú cyklotrasu.
Dňa 19. 1. 2011 zistila hliadka MsP pri kontrole cyklotrasy, že sú poškodené dve dopravné značky B 8 Zákaz vjazdu motocyklov. Značky boli odtrhnuté a stĺpiky boli vytrhnuté zo zeme a pohodené pri hrádzi a pravdepodobne terénnym motorovým vozidlom bola znečistená cyklotrasa a poškodený svah. V uvedenej veci prebieha objasňovanie.
Mestská polícia žiada občanov k tomuto, ale i k ďalším prípadom, ak zistia alebo spozorujú akékoľvek formy priestupkov proti verejnému poriadku, či proti majetku, aby o tomto informovali mestskú políciu, ktorá okamžite zakročí a zjedná nápravu. Len vďaka spolupráci občanov a MsP môžeme zabrániť ďalšiemu ničeniu majetku. Ďakujeme.
Kamerovým monitorovacím systémom spozoroval operačný pracovník MsP dňa 17. 1. 2011 o 04.00 hod mladíka, ktorý kopal do odpadkového koša. Vyslaná hliadka zistila, že 16 ročný M.P. je zjavne pod vplyvom alkoholu. Dychovou skúškou bolo zistené že má 0,98 mg/l alkoholu v dychu. O požití alkoholu bola taktiež informovaná jeho matka i sociálna kurátorka. Za poškodzovanie majetku bol mladík riešený blokovou pokutou.

Dňa 15. 1. 2011 o 20. 10 hod. vykonávala hliadka pravidelnú kontrolu v parku na Dilongovej ul., kde zistila, že na lavičke sedia dvaja mladíci, ktorí mali pred sebou fľašu. Jeden z mladíkov mal iba 17 rokov a dychovou skúškou mu bolo zistené požitie alkoholických nápojov. V dychu mal 0,15 mg/l alkoholu. O požití alkoholických nápojov bola informovaná matka mladíka a tiež sociálna kurátorka Úradu práce, soc. vecí a rodiny.

Fľaše, ktoré mali mladiství pri sebe

Dňa 14. 1. 2011 oznámil občan, že v miestnej časti Šulekovo predáva žena na ulici topánky. Hliadka MsP zistila, že 29 ročná V.B. sa dopustila priestupku na úseku podnikania, preto jej bola udelená pokuta nezaplatená na mieste 30.- €.

V ten istý deň o 22.55 hod. oznámil telefonicky občan, že na hrádzi leží muž pod vplyvom alkoholu. Hliadka MsP zistila, že 34 ročný P.K. je pod vplyvom alkoholu. Muž sa sťažoval na bolesť hrudníka a sťažené dýchanie, preto bola privolaná Rýchla zdravotná pomoc, ktorá muža previezla do Trnavskej nemocnice.

Dňa 13.1.2011 oznámila na MsP vodička, že pred obchodným domom Kaufland si do odparkovaného osobného vozidla položila na predné sedadlo spolujazdca príručnú tašku a išla vyložiť tovar z nákupného koša do zadnej časti auta. Náhle ale zbadala, že asi desaťročné dievča uteká s jej taškou. Dievča utekalo medzi autami k miestu, kde sa prechádzala osamelá žena ktorú okríkla, že jej dieťa jej vzalo tašku, žena odpovedala, že žiadne dieťa nemá a pešo odchádzala z parkoviska. Poškodená naďalej hľadala dievča medzi zaparkovanými vozidlami. Následne ale spozorovala vo vozidle, ktoré prechádzalo okolo nej dievča, ktoré jej odcudzilo kabelku ale i ženu, ktorú okríkla. Vpredu vo vozidle sedeli dve osoby mužského pohlavia. Vozidlo s českým evidenčným číslom prešlo na cestu a smerovalo na Nitru.
MsP na základe uvedeného oznámenia vo veci začala konať. Priestupok je v štádiu objasňovania.
MsP zároveň žiada občanov, aby vo svojom záujme venovali zvýšenú pozornosť pri vykladaní nákupov do osobných vozidiel osobám, ktoré sa okolo ich vozidla v danom čase pohybujú.

Dňa 11.1.2010 o 12.25 hod. priamo pod bezpečnostnou kamerou na ulici Za poštou dvaja mladíci zastavovali okoloidúcich a ponúkali im na predaj hodinky, čím sa dopustili priestupku na úseku podnikania. Hliadkou MsP bola obom uložená bloková pokuta vo výške 30.- €.

Dňa 11.1.2011 o 01.55 hod. pri kontrole parku na Dilongovej ulici hliadka MsP spozorovala tri osoby mužského pohlavia, ktoré sa pohybovali po parku a jedna z nich držala v ruke neznámy predmet tvaru palice. Pri spozorovaní hliadky MsP sa dali na útek. Ani na opakovanú výzvu hliadky nezastavili a preto ich hliadka začala prenasledovať. Pri prenasledovaní dostihla osobu, ktorá sa pohybovala v parku s palicou. Vyzvala ju k preukázaniu totožnosti a k podaniu vysvetlenia. Nakoľko uvedená osoba nedokázala hodnoverne preukázať svoju totožnosť bola predvedená na OO PZ. Následne bolo zistené, že sa jedná o M.Š. z Babindola. Za uvádzanie nesprávnych osobných údajov a za neuposlúchnutie výzvy hliadky MsP menovanému bola uložená bloková pokuta vo výške 30.- €.

Dňa 10.1.2011 o 10.10 hod. hliadka MsP preverila oznámenie, že na ulici Čsl. armády sú poškodené dve smerové informačné tabuľky. Hliadka MsP uvedené oznámenie zaevidovala ako priestupok. V prípade zistenia páchateľa tomuto hrozí bloková pokuta vo výške 33.- € a v správnom konaní 331.- € a škodu bude musieť uhradiť. V prípade akýchkoľvek informácií o uvedenom priestupku kontaktujte MsP Hlohovec na č. t. č. 159.

Odlomená informačná tabuľa na stĺpe         Odlomená informačná tabuľa

 


 

webygroup
Firmy a služby | Spravodajstvo | Ubytovanie | Stravovanie | Mapa | Inzercia | Ponuka práce | Stavebníctvo | Akcie a podujatia | Top ponuky
Za obsah hlohovec.virtualne.sk
zodpovedá WEBY GROUP

4129067

Úvodná stránka